Rum, salar, studior

Du som är registrerad student eller anställd får använda KMH:s lokaler inom utbildningarna, i samband med forskning, samverkan och vid annan löpande verksamhet. I enstaka fall hyr vi ut konsertsalar och andra utrymmen till externa intressenter. Du får inte boka och använda rum, salar och studior för privata ändamål eller för enskild verksamhet. 

På Campus Valhallavägen finns:

  • 55 övningsrum
  • 86 undervisningsrum och seminarierum
  • 3 konsertsalar
  • 7 mötesrum/resursrum.

Samtliga bokas i TimeEdit.

Om lokalbokning

Ljud och bild i lärosalar

Studior

Studiokomplexet omfattar inspelningsstudior, produktionsstudior och kontrollrum. Delar av dem ansvarar Produktionsavdelningen för, andra delar ansvarar institutionen för Musik och medieproduktion för samt institutionen för Komposition, dirigering och musikteori.

Studiobokning

Under Konsert-och evenemangsproduktion finns checklistor, lathundar och annan nyttig information för dig som ska spela in eller ha konsert.

Datorsalar

Fyra datorsalar finns tillgängliga, två allmänna salar och två salar knutna till musik- och medieinstitutionen på Akademin för folkmusik, jazz och musik och medieproduktion. Datorerna i de allmänna datorsalarna kan användas av alla studenter och datorerna i MoM:s datorsalar i mån av tillgång.

Så använder vi lokalerna

Allting som händer i KMH:s lokaler ska ha anknytning till utbildning, forskning, samverkan eller annan verksamhet som bedrivs på högskolan. Därför gäller följande:

  • Lokaler får bokas och användas av studenter som är registrerade på aktuell kurs/utbildning, och av lärare och andra anställda på KMH.
  • Andra personer får delta, så länge som aktiviteten ordnas i samband med utbildning, forskning eller annan verksamhet på KMH.
  • En anställd eller student måste vara närvarande och delta, och även bära sitt passerkort synligt.
  • Privat undervisning, privata repetitioner eller annan enskild verksamhet får inte förekomma i KMH:s lokaler.

När vi hyr ut

Vi behöver hyra ut till externa parter för att täcka våra lokalkostnader. Ambitionen är att uthyrningarna ska omfatta evenemang där studenter ges möjlighet att medverka.

Relaterad kontakt