Passerkort och nycklar

Ditt passerkort fungerar som flera olika saker: ID-kort, nyckel, lånekort, kopieringskort. På ditt passerkort finns en bild av dig, namn med mera. Möjligheten till identifiering med passerkort är viktig för säkerheten och för att minimera stölder.

Som student får du ditt passerkort i samband med att du registrar dig för första gången, mot uppvisande av legitimation.

Som anställd får du passerkortet i samband med din första arbetsdag.

För att få ut ditt passerkort behöver din KMH-mejl vara aktiv och du behöver ta ett foto på dig själv. Det går bra med ett foto taget med mobilen.

Logga in på webbmejlen i Microsoft Office Länk till annan webbplats.. Klicka på dina initialer längst upp i högra hörnet – här kan du lägga till ett foto på dig själv. När detta är gjort kan Internservice skriva ut ett passerkort mot uppvisande av legitimation. Fotot som ligger i webbmejlen är fotot som skrivs ut på passerkortet.

Passerkortet fungerar som

  • ID-kort inom KMH och dess lokaler
  • elektronisk nyckel till KMH:s utrymmen som du har tillgång till
  • lånekort i biblioteket och vid lån av instrument hos Internservice
  • betalmedel och identifierare vid utskrifter, kopiering och skanning.

Genom ditt passerkortsnummer finns möjlighet att ta ut ditt schema från TimeEdit Länk till annan webbplats.. Numret som är angivet på kortet används som identifiering av ditt schema. Av säkerhetsskäl anges inte studenternas namn på respektive schema.

Tänk på att inte släppa in obehöriga och att dörrarna stängs efter dig när du går in. Det är viktigt att undvika att obehöriga får tillträde till lokalerna.

Bär kortet synligt

När du vistas inom KMH:s lokaler är du skyldig att bära ditt passerkort väl synligt. Placera det gärna i en korthållare med rött band, som du kan hämta i Internservice.

Kortet är personligt och får inte lånas ut.

Upphittat och borttappat

Upphittat kort inlämnas till Internservice.

Om du tappar bort ditt eget kort gör du omgående en anmälan till Internservice. För att få kortet ersatt kommer du att debiteras en avgift på 65 kr.

Passerkortets giltighet

Ditt passerkort är aktivt under hela din studieperiod samt under sommaruppehållet om du fortsätter nästa termin. När du går ut programutbildning är passerkortet giltigt till och med en vecka efter att sista kursen avslutats.

Deltar du endast på fristående kurs upphör ditt passerkort att gälla dagen efter att kursperioden är slut.

Fortsätter du på masterutbildningen efter utgången kandidatutbildning behåller du dock passerkortet och övriga behörigheter tills nästkommande termin då du börjar på Master även om utbildningen ska genomföras på annat lärosäte.

Anställda lämnar in sitt passerkort vid avslut av anställning.

Andra nycklar

Till vissa utrymmen behövs andra nycklar än passerkortet. Dessa kvitterar du ut hos Internservice.

Om du tappar bort en nyckel debiteras du 200 kr.

Kontakta Internservice

internservice@kmh.se
08-572 10 801
08-572 10 802

Relaterad kontakt