Orkester med dirigent. Foto: Åke E:son Lindman

Ledning & organisation