Stråkensemble i Nathan Milsteinsalen.

Foto: Åke E:son Lundman.

Ledning & organisation

Sidor om KMH:s organisation och hur myndigheten styrs. Det mesta är viktigt att känna till för alla på KMH, studenter och anställda. Puffarna nedan uppmärksammar delar av innehållet.

Nämnder och grupper

Det finns ett antal olika forum för samarbeten mellan personal, studenter och ledning.

Organisations­utveckling

Från 1 juli 2018 ingår institutionerna i tre nya akademier.

Styrdokument

Våra interna styrdokument beskriver och reglerar arbetet ska gå till.

Verksamhetsplanering

Processen kring verk­sam­hets­planering och upp­följning.

Relaterad kontakt