Undervisning i musik- och medieproduktion. Foto: Stefan Nilsson

Foto: Stefan Nilsson.

Student

Här finns information som berör dig och dina studier när du är student på KMH. Om du är student och får lön eller arvode från KMH, finns det information för dig även under Anställd.

Studentexpedition

I supportdisken i foajén

Måndag till torsdag kl. 12:30-13:30.

E-post

studiecentrum@kmh.se
Frågor om studiedokumentation, intyg, adressändring, namnbyte och studieavbrott, samt övriga studieadministrativa frågor.

international@kmh.se
Frågor om internationell mobilitet och utbyten för studenter.

antagning@kmh.se
Frågor om anmälan och antagning till utbildningsprogram och fristående kurser.

Telefon

Telefontid 08-16 32 00 måndagar och torsdagar kl. 10-12.

Relaterad kontakt