Undervisning i musik- och medieproduktion. Foto: Stefan Nilsson

Foto: Stefan Nilsson.

Student

Sidor om dina studier på KMH. Puffarna här nedan uppmärksammar delar av innehållet.

Studie­admini­stration

Få hjälp och stöd av Studie­admini­strativa av­del­ningen.

Dina kurser

Registrering, val­bara kurser, kurs­planer, kurs­guider, Moodle med mera.

Schema i TimeEdit

Ditt personliga schema i TimeEdit, prenumerera på scheman.

Kåren, KMS

Studentinflytande, jobbförmedling, not- och bokhandel med mera.

Relaterad kontakt