Rättigheter, regler och samtycke

Sidor om KMH:s ansvarsförbindelse med studenter, och om hur vi hanterar dina personuppgifter, om rättigheter du har till hälsovård och stöd vid funktionsnedsättning. Om åtgärder vid fusk och vid disciplinära frågor som kränkning och mobbning.

När du registrerar dig som student på KMH skriver du under en ansvarsförbindelse. I och med det godkänner du villkor om IT, hantering av personuppgifter samt dokumentation och publicering av konstnärlig produktion.

Ansvarsförbindelse och hantering av dina personuppgifter

Du ska alltid anmäla frånvaro om du inte har möjlighet att delta i undervisningen eller andra aktiviteter i samband med din utbildning. Studenthälsan är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård.

Närvaro och frånvaro

Fusk kan handla om plagiering, kopiering, otillåtna hjälpmedel vid prov och att hjälpa någon annan att fuska. Andra disciplinära förseelser kan vara mobbning och kränkande särbehandling, sexuella trakasserier eller att störa eller hindra undervisning och annan verksamhet på KMH.

Fusk, mobbning, trakasserier och disciplinära åtgärder

Samtliga som studerar på KMH ska ha samma möjligheter att uppnå goda studieresultat.

Om du har funktionsnedsättning

Via visselblåsarfunktionen kan studenter och anställda på KMH rapportera eventuella missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Visselblåsarfunktionen

Relaterad kontakt