Om du har funktionsnedsättning

Alla som studerar på KMH ska ha samma möjligheter att uppnå goda studieresultat. Så tidigt som möjligt, helst redan i samband med ansökan och antagningen, vill vi få kunskap om dina särskilda behov. Tillsammans med dig utformar vi det stöd du har rätt till.

Studieadministrativa avdelningen utfärdar intyg om att du har rätt till stöd, och specificerar vilket stöd du ska ha. Därefter ser institutionen till att stödet verkställs.

Kontakta Birgitta Olsson

Birgitta på Studieadministrativa avdelningen är utbildningshandläggare och samordnare för stöd till studenter med funktionsnedsättning – se kontaktuppgifter nedan.

Relaterad kontakt