Blanketter, mallar

Samtliga blanketter och mallar för studenter och personal.

Blanketter och mallar för personal


Förteckningen är en spegling av sidan Blanketter och mallar för personal.

Anställning

Attesträtt

Flextid anställda med månadslön

Blanketter för rapportering av flextid

Övriga tid- och timrapporter, se nedan.

Kostnadsersättning

Lön

Registrera i första hand lönekonto via webb med BankID Öppnas i nytt fönster.

Om du inte har Bank-ID:
Blankett för registrering av lönekonto manuellt Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Fyll i och lämna till lönekontoret, rum 1A505.

Ledighet och frånvaro

Använd i första hand i Primula för att ansöka om ledigheter och rapportera sjukfrånvaro eller vab,

Ledighetsansökan (semester, föräldraledigt, tjänstledigt, etc.) Pdf, 876.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Försäkran vid sjukdomsfall Pdf, 723.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Repro

Tid- och timrapporter

Lärare

Tid- och timrapporter teknisk/administrativ personal, Internservice

Upphandling

Wordmallar

Besluts-, brev och dokumentmallar samt mallar för kursdokumentation når du direkt i programmet Word:

  • Öppna Word
  • välj Arkiv –> Ny från mall
  • välj vilken mall du ska använda.

Du kan också ladda ner mallarna härifrån:
Wordmall för brev, svart Word, 35.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Wordmall för brev, röd Word, 34.4 kB.

Mallar för kursplaner och kursguider finns på sidan för Utbildningsplanering

Mall för direktörsbeslut (för handläggare) Word, 40.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Mall för rektorsbeslut (för handläggare) Word, 39.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillgängliga dokument

Dokument som publiceras på kmh.se ska vara tillgängliga så att de kan läsas av alla människor i samhället, oavsett förutsättningar.

Mallarna är tillgänglighetsanpassade, men du behöver själv tänka på att följa instruktionerna i lathunden om du ska exportera ditt word-dokument till en PDF-fil för att säkerställa att dokumenten blir tillgängliga.

Lathund – arbeta i KMH:s mallar Pdf, 976.3 kB.

Presentationsmallar

Utvecklingssamtal, lönesättande samtal

Visitkort

Visitkort