Blanketter, mallar

Samtliga blanketter och mallar för studenter och personal.

Blanketter och mallar för personal


Förteckningen är en spegling av sidan Blanketter och mallar för personal.

Anställning

Attesträtt

Flextid anställda med månadslön

Blanketter för rapportering av flextid

Övriga tid- och timrapporter, se nedan.

Kostnadsersättning

Lön

Registrera i första hand lönekonto via webb med BankIDöppnas i nytt fönster

Om du inte har Bank-ID:
Blankett för registrering av lönekonto manuelltPDF
Fyll i och lämna till lönekontoret, rum 1A505.

Ledighet och frånvaro

Använd i första hand i Primula för att ansöka om ledigheter och rapportera sjukfrånvaro eller vab,

Ledighetsansökan (semester, föräldraledigt, tjänstledigt, etc.)PDF

Försäkran vid sjukdomsfallPDF

Resor

Repro

Tid- och timrapporter

Lärare

Tid- och timrapporter teknisk/administrativ personal, Internservice

Upphandling

Wordmallar

Besluts-, brev och dokumentmallar samt mallar för kursdokumentation når du direkt i programmet Word:

  • Öppna Word
  • Välj Arkiv –> Ny från mall
  • Välj vilken mall du ska använda.
  •  

Den enklaste och mest generella mallen är 'KMH-Brev_svart'.

Instruktioner och lathundar för hur du använder mallarna är under produktion.

Om kursplaner och kursguider

Presentationsmallar

Utvecklingssamtal, lönesättande samtal

Visitkort

Visitkort