Utbytesstudent – plugga utomlands

Som registrerad student på KMH har du möjligheten att ansöka om nominering till utbytesplats. Genom Erasmus+ har vi utbytesavtal med olika lärosäten runt om i Europa. Inom ramen för Nordplus är vi partner i fyra olika nordiska nätverk för studentutbyten. Du kan också ordna dina utlandsstudier på egen hand.

Fördelarna med att studera utomlands som utbytesstudent är många: du slipper betala terminsavgift till mottagande lärosäte, får dina studier tillgodoräknade vid KMH, får hjälp med ansökan osv.

Utbytesstudier är också ett utmärkt tillfälle för dig att utveckla dina akademiska kunskaper och färdigheter, förbättra språkkunskaper, bredda sociala nätverk och skaffa utlandsmeriter inför kommande arbetsliv.

Om du har funktionshinder finns extra bidrag för merkostnader som uppstår i samband med utbytesstudier.

Utbytesstudier är tänkta att genomföras den termin ditt utbildningsprogram har flest valbara kurser, det förenklar din studieplanering inför utbytet och du har mer valfrihet gällande kurser hos KMH:s partneruniversitet.

Studier via Erasmus+ och bilaterala avtal

KMH:s programstudenter kan ansöka om att åka på utbyte under en termin eller ett läsår. Utbytet sker till våra avtalade utbytespartners, varav de flesta är inom programmet Erasmus+. Vi har även ett fåtal avtal utanför Erasmus+, dessa kallas bilaterala avtal.

Erasmus+ är det största utbytesprogrammet inom högre utbildning i Europa. Det finansieras av EU-kommissionen. Utbytet bygger på utbytesavtal mellan två högre lärosäten.

Om utbytesplatserna

Utbytesperioden måste vara minst 90 dagar/ 1 termin och max 12 månader/ akademiskt år, på grund- eller avancerad nivå. I ett utbyte genom Erasmus+ ingår:

 • Stipendium som ett bidrag till en del av merkostnader.
 • Studiemedel genom CSN.
 • Tillgodoräknande av avklarade kurser vid hemkomst, som sedan tas med i examen från KMH.
 • Kammarkollegiets student-UT försäkring.
 • Hjälp med att hitta boende på studieorten.

Processen för att ansöka om att åka inom ett bilateralt avtal är likadan. Samma delar ingår, förutom att det inte finns något stipendium att ansöka om.

Utbytesplatserna utlyses en gång per år, i december/januari för nästkommande läsår.

Så ansöker du

Lärosäten och avtal

Listan över aktuella avtal och nätverk i Europa uppdateras löpande.

Aktuella lärosäten och avtal

Utlandspraktik via Erasmus+

Som student vid KMH kan du ansöka om Erasmus+ praktikstipendium. Praktiken ska genomföras utomlands i ett land som är med i Erasmus+ programmet.

Olika typer av praktik:

 • Del av ditt program på KMH
  För dig som ska genomföra ditt examensarbete/ självständiga arbete. Projektet/praktiken används för att samla material till det arbetet. Praktiken ska vara godkänd av kursansvarig för examensarbetet/självständiga arbetet. Praktiken blir poänggivande om den kopplas ihop med ett examensarbete/självständigt arbete.

 • Eget initiativ
  Praktiken är inte en del av ditt program på KMH och är inte heller poänggivande. Kan vara ett projekt/praktik för att få arbetserfarenhet och kan med fördel genomföras under sommaren. Praktiken ska ha relevans för ditt program och vara godkänd av studierektor.

  Det är möjligt för dig som studerar sista terminen vid KMH och inte har ansökt om examen, att ansöka om stipendium för praktik utomlands och genomföra den efter det att du är klar med dina studier. Praktiken är icke poänggivande men ska ha relevans för ditt program på KMH och vara godkänt av studierektor.

Urval/ regler

 • Registrerad student vid KMH vid ansökningstillfället
 • Inte genomförst ett utbyte/praktik som överstiger 12 månader inom samma utbildningsnivå
 • Ska ta examen från KMH
 • Du kan praktisera i en högskola, organisation eller ett företag från 2 till 12 månader. Praktikplatsen ordnar du själv och den måste ha en koppling till ditt examensarbete eller på annat vis ha en koppling till din utbildning vid KMH.

Fyll i blanketten för ansökan och skicka till Internationell koordinator, antingen via post (se sidfoten) eller e-post till international@kmh.se.

Frågor kan du ställa till international@kmh.se

Ansökan är löpande – först till kvarn!

Ansökningsblankett: Utlandspraktik genom Erasmus+ (Learning Agreement Traineeship) Word, 89.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Nordplus

Nordplus är ett samarbetsprogram mellan högre lärosäten i Norden och Baltikum som finansieras av Nordiska Ministerrådet. Nordplus bygger på samarbete inom ämnesnätverk. Inom nätverken finns möjlighet till kortare utbyten, så kallad expressmobilitet.

KMH ingår i fyra olika nordisk-baltiska ämnesnätverk:

 • Sibelius, klassisk musik.
 • Nordplus, jazz.
 • Nordtrad, folkmusik.
 • NNME, musikpedagogik.

Kontakta din studierektor för mer information.

Internationell VFU

KMH har ett avtal med Lady Grey Arts Academy i Sydafrika som möjliggör internationell VFU. Gäller endast studerande på lärarprogrammet.

Internationell VFU

Ordna utlandsstudier på egen hand

Om du väljer att ordna studier utomlands på egen hand, måste du organisera din studieperiod helt själv. Du behöver planera vart du vill åka och vad du vill göra, ta reda på hur du ansöker om studieplats, vad studierna och vistelsen kostar, hur du skaffar boende och försäkringar, och så vidare.

Diskutera också igenom ditt uppehåll från KMH-studierna och dina val av kurser med din studierektor, och kom ihåg att begära studieuppehåll i god tid.

Erasmus+ – Förenar och berikar. Logotyp.

Relaterad kontakt