Examensbevis, utbildningsbevis, kursbevis

För att du ska kunna ansöka om bevis på att du har genomfört din utbildning, ska alla kurser som ingår vara godkända och avslutade. Du ansöker om samtliga bevis i Ladok.

De flesta av KMH:s utbildningsprogram leder till examen. De konstnärliga utbildningsprogrammen leder till konstnärlig kandidat- eller masterexamen. Lärarprogrammen leder till ämneslärarexamen med undervisningsämnet musik. För dessa kan du ansöka om examensbevis.

För vissa fristående kurser kan du ansöka om kursbevis. För pianostämmarutbildningen utfärdas utbildningsbevis.

Examensbevis

När du avslutat dina programstudier vid KMH med godkänt resultat i samtliga ingående kurser, kan du ansöka om den examen som dina studier leder till enligt utbildningsplan.

Ansök om examensbevis i Ladok

Logga in som vanligt i Ladok, klicka på "Examen och bevis" i menyn och följ instruktionerna.

Ladok Länk till annan webbplats.

Examensbevis utfärdas i digitalt format med verifierbar digital signatur och laddas ner från Ladok vid behov. Beslut om utfärdad examen aviseras via e-post – se därför till att din privata mejladress är korrekt i Ladok.

Examen avläggs enligt:

 • föreskrifterna i Högskoleförordningen (SFS 1993:100) 6 kap. 4–5 §§;
 • föreskrifterna i Högskoleförordningen (SFS 1993:100) bilaga 2, Examensordningen;
 • examenstillstånd beviljade av Universitetskanslersämbetet.

Vidare har KMH föreskrivit lokala regler för examen:

Lokala regler för examen vid KMH Pdf, 191.1 kB, öppnas i nytt fönster.

KMH utfärdar i huvudsak följande examina

Konstnärliga examina:

 • Konstnärlig kandidatexamen i musik, 180 hp.
 • Konstnärlig masterexamen i musik, 120 hp.

Ämneslärarexamen för gymnasieskolan:

 • Undervisningsämne musik med fördjupning, 300 hp.
 • Undervisningsämne musik och annat ämne, 300–330 hp.
 • Undervisningsämne musik, 210 hp (för KPU).

Generella examina:

 • Filosofie kandidatexamen i musikpedagogik, 180 hp.
 • Filosofie magisterexamen i musikpedagogik, 60 hp.
 • Filosofie masterexamen i musikpedagogik, 120 hp.

Kontakt

Om du har frågor kring examen, kontakta examenshandläggare via e-post: examen@kmh.se.

Kursbevis och utbildningsbevis

För vissa fristående kurser kan du ansöka om formellt kursbevis.

För pianostämmarutbildning, avslutad med godkänt resultat, utfärdas ett sammanhållet utbildningsbevis.

Notera att du i första hand intygar dina godkända studieresultat med resultatintyg eller engelsk Transcript of Records som kan laddas ner från Ladok för studenter.

Ansök om kursbevis och utbildningsbevis i Ladok

Logga in som vanligt i Ladok, klicka på "Examen och bevis" i menyn och följ instruktionerna.

Ladok Länk till annan webbplats.

Kursbevis och utbildningsbevis utfärdas digitalt i pdf-format och skickas ut via e-post – se därför till att din privata mejladress är korrekt i Ladok.

Äldre utbildningsbevis

För några tidigare utbildningsprogram kan KMH efter ansökan via e-post utfärda sammanhållna utbildningsbevis:

 • Avancerad påbyggnadsutbildning i interpretation, 120 hp (till 2015).
 • Avancerad påbyggnadsutbildning, instrumentstudier, 60 hp (till 2017).
 • Pedagogisk utbildning för musiker, 60 hp (till 2018).

Kontakt

Om du har frågor kring utbildningsbevis, kontakta examenshandläggare via e-post: examen@kmh.se.

Äldre lärarexamen

Enligt Förordning (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina[…] utfärdar KMH äldre behörighetsgivande examina för legitimation som lärare efter kompletterande studier påbörjade före 30 juni 2026:

 • Lärarexamen, 270 hp.
 • Lärarexamen, 180 poäng (270 hp).
 • Musiklärarexamen, 160 poäng (240 hp).
 • Ämneslärarexamen på musiklärarlinjen, 160 poäng (240 hp).

För dessa examina gäller:

 • Lärarexamen 270 hp – högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt 2007 års studieordning som påbörjats före 1 juli 2011.
 • Lärarexamen 180 poäng (270 hp) – grundläggande högskoleutbildning enligt 1993 års studieordning som påbörjats före 1 juli 2007.
 • Musiklärarexamen, 160 poäng (240 hp) – grundläggande högskoleutbildning enligt 1993 års studieordning som påbörjats före 1 juli 2001.
 • Ämneslärarexamen på musiklärarlinjen, 160 poäng (240 hp) – högskoleutbildning enligt 1977 års studieordning som påbörjats före 1 juli 1993.

Förordning (2011:689) på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Om du har frågor kring äldre lärarexamina och kompletterande studier för lärarexamen, kontakta studiecentrum@kmh.se.

Se även information om kompletterande pedagogisk utbildning KPU vid KMH, samt vidareutbildning av lärare inom VAL-projektet vid Stockholms universitet:

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU

Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen (VAL) Länk till annan webbplats.

Examen enligt äldre bestämmelser

KMH utfärdar inte examen eller utbildningsbevis enligt äldre bestämmelser.

Således utfärdas inte längre:

 • Konstnärlig högskoleexamen i musik, 80–160 poäng (120–240 hp).
 • Äldre generella examina, efter individuell bedömning:
  – Filosofie kandidatexamen i musikpedagogik, 120 poäng.
  – Filosofie magisterexamen i musikpedagogik (med ämnesdjup), 160 poäng.
  – Filosofie magisterexamen i musikpedagogik (med ämnesbredd), 40 poäng.
 • Diplom, 40–80 poäng, för vissa konstnärliga påbyggnadsutbildningar i musik vid KMH.

I förekommande fall kan KMH utfärda särskilt intyg om uppfyllda fordringar för examen enligt äldre bestämmelser för studier påbörjade enligt 1993 års studieordning och avslutade före 1 juli 2015.

Rektor har beslutat om övergångsregler som i vissa fall möjliggör komplettering av studier för att få en examen enligt nya bestämmelser.

KMH:s tidigare beslut om Tillämpning av övergångsbestämmelser gällande examina enligt 1993 års examensordning , dnr 19/621, har upphört att gälla enligt rektors beslut. I övergångsbestämmelserna (SFS 2006:1053) p. 4–5 i Högskoleförordningen (SFS 1993:100) framgår att examen enligt 1993 års bestämmelser kunde utfärdas fram till 31 juni 2015. Vidare föreskrivs i Högskoleförordningen (SFS 1993:100) 6 kap. 4 § att ”inom utbildningen får bara de examina avläggas som anges i bilaga 2 till denna förordning (examensordningen)”.

Notera att äldre lärarexamen utfärdas för kompletterande studier påbörjade före 30 juni 2026 efter undantag enligt särskilda bestämmelser (SFS 2011:689) – se särskilt avsnitt ovan.

Examensansökan utan Ladok för studier 2007–2011

Studerade du vid KMH under åren 2007–2011, avslutade dina studier enligt 2007 års studieordning och inte är etablerad i Ladok? Då kan du lämna in ansökan om konstnärlig examen och generell examen på blankett.

Kontakta examenshandläggare för mer information om ansökan: examen@kmh.se

Relaterad kontakt