Examensbevis, utbildningsbevis, kursbevis

För att du ska kunna ansöka om bevis på att du har genomfört din utbildning, ska alla kurser som ingår vara godkända och avslutade. Du ansöker om samtliga bevis i Ladok. Om du inte har tillgång till Ladok finns det blanketter du kan använda.

De flesta av KMH:s utbildningsprogram leder till examen. De konstnärliga utbildningsprogrammen leder till konstnärlig kandidat- eller masterexamen. Lärarprogrammen leder till ämneslärarexamen med undervisningsämnet musik. För dessa kan du ansöka om examensbevis.

För några av utbildningarna, som inte leder till examen, kan du ansöka om utbildningsbevis. För vissa fristående kurser kan du ansöka om kursbevis.

Tillgodoräknanden

I vissa fall kan du komplettera din examen med tillgodoräknanden, av utbytesstudier eller andra utlandsstudier, eller av kurser från andra lärosäten i Sverige.

Ansökan om tillgodoräknande Pdf, 129.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Examensbevis i Ladok

Innan du ansöker

 1. Kontrollera att dina personuppgifter i Ladok stämmer. Under Mina uppgifter högst upp till höger kan du ändra kontaktvägar och adress. Om ditt namn skiljer sig från folkbokföringen, eller om ditt personnummer nyligen ändrats, kontakta studiecentrum@kmh.se.
 2. Kontrollera att din postadress stämmer.
 3. Kontrollera att alla dina betyg är inrapporterade och avslutade, du kan själv hämta ett resultatintyg i Ladok. Kontakta din studierektor om något fattas.
 4. Kontrollera att eventuella tillgodoräknanden visas i Ladok. Kontakta din studierektor om något fattas.

Gör din ansökan

 1. När du är inloggad in i Ladoks studentgränssnitt, välj Examen och bevis i verktygsfältet i sidans topp.
 2. Välj examensform i listan till vänster, utifrån det utbildningsprogram du har gått.
 3. Välj inriktningar/område i rutorna till höger. Dessa ser olika ut för olika examina, följande tre förekommer:
  a) Examensinriktningar. Välj utifrån inriktning på den utbildning du har gått.
  b) Huvudområdesinriktning. Om du har gått musikerprogram ska du välja ditt instrument här. Du som inte har något specifikt instrument lämnar rutan tom. (För lärarexamen går det inte att välja något instrument – examenshandläggare kommer att lägga in instrument i beviset för er som har studerat med fördjupning instrument och ensemble.)
  c) Huvudområde. Det är viktigt att du gör ett val här, även om det bara finns ett alternativ. För lärarexamen görs dock valet automatiskt.
 4. Välj innehåll. Här ska du ange vilka kurser som ska ingå i ditt examensbevis, det vill säga de kurser som ingick i ditt utbildningsprogram. Om du ...
  ... saknar en kurs eller annat studieresultat, kontakta din studierektor.
  ... har studieresultat i KMH:s gamla studieregister, Oden, ange dessa i fältet Meddelande.
  ... ansöker om lärarexamen med flera ämnen behöver du välja de kurser du har läst vid SU eller annat lärosäte som ska utgöra ämne 2 i din examen. Rådgör med din studierektor om något är oklart.
 5. Meddelande. Här uppger du om du har studieresultat registrerade i Oden som ska ingå i din examen. Du kan också meddela annan viktig information till examenshandläggaren här.
 6. Förhandsgranska. Titta igenom ansökan och kolla att allt är med. Välj Skicka om du är nöjd, eller Tillbaka om du behöver ändra något. Examenshandläggaren kan göra ändringar om det något blivit fel, men det förlänger handläggningstiden.
 7. Kvittens. Klart! Din ansökan om examensbevis är nu inskickad och du ser ditt ärendenummer. Detta är den enda kvittens du får på din ansökan.

Följ ditt ärende

Du kan följa ditt examensärende i Ladok. Logga in och välj Ärenden i verktygsfältet, och sedan ärendets namn/nummer i den blåa rutan till vänster.

Examenshandläggaren kontaktar dig om din ansökan behöver kompletteras eller ändras.

Om något saknas

Om du saknar något i listorna – den examen du har tänkt söka, ditt huvudinstrument, din inriktning – eller om du är osäker, kontakta examen@kmh.se.

Examensbevis utan Ladok

Om du inte har tillgång till Ladok kan du ansöka om examensbevis genom att fylla i en blankett. Skanna in den ifyllda blanketten och skicka med e-post till examen@kmh.se. Du kan också skicka den med post, adressen finns i sidfoten allra sist på sidan.

Ansökan om examen: Konstnärliga examina och generella examina Pdf, 159.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om examen: Yrkesexamina Pdf, 138.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Äldre lärarexamen

Om du har påbörjat en utbildning som enligt äldre föreskrifter hade kunnat leda till lärarexamen, har du rätt att ansöka om examen fram till 31 december 2024.

Du använder någon av följande blanketter, beroende på vilken utbildning det gäller:

Ansökan om examen: Yrkesexamina Pdf, 138.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta gärna examen@kmh.se innan du gör din ansökan!

Förordningen på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildningsbevis, kursbevis och intyg

Utbildningsbevis

För en del utbildningar, som inte leder till examen, kan du ansöka om utbildningsbevis. Följande utbildningar kan du få utbildningsbevis för:

 • Avancerad påbyggnadsutbildning i interpretation, 120 hp
 • Avancerad påbyggnadsutbildning, instrumentstudier, 60 hp
 • Pedagogisk utbildning för musiker 60 hp
 • Pianostämmarutbildning, 60 hp

Du ansöker om utbildningsbevis i Ladok. När du har loggat in och kontrollerat dina uppgifter, väljer du Examen och bevis i verktygsfältet i sidans topp, och följer instruktionerna.

Kursbevis eller intyg?

För vissa fristående kurser kan du behöva ansöka om ett formellt kursbevis. Du ansöker om det via Ladok. När du har loggat in och kontrollerat dina uppgifter, väljer du Examen och bevis i verktygsfältet i sidans topp, och följer instruktionerna.

Ibland behöver du visa att du har gått klart en viss kurs inom din utbildning på KMH. För att göra det kan du ladda ner ett så kallat resultatintyg från studentgränssnittet i Ladok.

Handläggningstid upp till 2 månader

Handläggningstiden för examensbevis och utbildningsbevis kan uppgå till 40 arbetsdagar. Vi behandlar alla ansökningar skyndsamt, och i möjligaste mån i ankomstordning. I vissa fall kan handläggningstiden bli längre, till exempel för äldre examina eller vid arkiverad studiedokumentation.

Examensbeviset skickas elektroniskt

När examensbeviset är utfärdat skickas det ut i elektronisk form till den e-post som du registrerat i Ladok. Examensbeviset kommer som en PDF med verifierbar digital signatur och sigill. Bevisen är utskrivningsbara.

Förändrade möjligheter att söka examen för vissa studenter

Från och med 30 juni 2020 upphör möjligheten att ansöka om examen enligt 1993 års examensordning för studenter som

 1. påbörjade sina studier före 1 juli 2007 och
 2. slutförde dem någon gång mellan 1 juli 2007–30 juni 2015.

Därefter kan berörda studenter endast söka examen enligt ny examensordning. Observera att beslutet inte gäller lärarexamen om 180 poäng enligt 1993 års examensordning.

Studenter som avslutat sina studier innan 1 juli 2007 kan fortsatt ansöka om examen enligt äldre bestämmelser.

Läs hela beslutet: Tillämpning av övergångsbestämmelser gällande examina enligt 1993 års examensordning Pdf, 63.6 kB.

Relaterad kontakt