Kontaktuppgifter akademier och institutioner

Här hittar du kontaktuppgifter till akademier och institutioner.

Akademin för folkmusik, jazz och musik‑ och medieproduktion

Folkmusik

Studierektor: Leif Ottosson

Studierektor: Anna Wikénius

Institutionen kontaktas i första hand via e-post folkmusik@kmh.se

Se all personal på Folkmusik

Jazz

Studierektor: Håkan Goohde

Studierektor: Torbjörn Gulz

Se all personal på Jazz

Musik- och medieproduktion

Studierektor: Peter Schyborger, 0736-63 01 61

Studierektor: Eleonor Gislason Ferrari

Se all personal på Musik- och medieproduktion

Akademin för musik, pedagogik och samhälle

Ämneslärarutbildningen

Studierektor: Lena Lidström, 0707-588 295

Studierektor: Björg Ollén, 072-146 07 82

KPU

Studierektor: Ann-Britt Werner

Musikterapi

Programansvarig: Ann-Sofie Paulander

Se alla personal på Musik, pedagogik och samhälle

Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori

Klassisk musik

Studierektor Klassiska kandidatprogrammet (inklusive Edsberg): Karin Hjertzell

Studierektor Klassiska masterprogrammet (Inklusive Edsberg): Johan Fröst

Studierektor Kandidatprogrammet i Tidig musik: Ann Wallström

Studierektor Kandidat- och Masterprogrammen i kyrkomusik: Gabriella Sjöström

Självständiga arbeten på kandidatnivå: Peter Berlind-Carlson

Koordinator självständiga arbeten på masternivå: Sven Åberg

Producent KMH Symfoniorkester: Bo Söderström

Se all personal på Klassisk musik

Komposition, dirigering och musikteori

Studierektor komposition: Mattias Sköld

Studierektor musikteori: Anders Sjögren, 08-572 10 895, 072-146 27 75

Studierektor dirigering: Gabriella Sjöström

Se all personal på Komposition, dirigering och musikteori

Relaterad kontakt