Ny som student

Här sammanfattar vi det allra viktigaste för dig som är ny student på KMH.

Registrering på kurs

Registreringen är obligatorisk och är en förutsättning för att du ska få tillgång till lokaler, inloggningsuppgifter och annat som du behöver.

Du registrerar dig via Ladoks studentgränssnitt.

Dina sidor i Ladok

Introduktionsveckan

Introduktionsveckan i augusti innehåller massor av viktigt och matnyttig information, både om formaliteter och praktiska frågor. Missa inte den!

Program HT2020

Årets introduktionsvecka är anpassad till den pågående pandemin. Du bjuds in till det informationstillfälle som ges för din utbildning.

Observera!

Du blir endast insläppt på det informationspass du är kallad till.

Engelsktalande studenter samlas till ett gemensamt tillfälle. Svensktalande studenter ska ej delta vid de engelskatalande studenternas information.

Skriv tabellbeskrivning här

Tid

Utbildning

Måndag 24/8 8.30-13.00

Kandidatprogram klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori samt pianostämmare

Måndag 24/8 12.30-17.00

Masterprogram klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori

Tisdag 25/8 8.30-13.00

Kandidat- och masterprogram folkmusik, jazz och musik‑ och medieproduktion

Onsdag 26/8

8.30-13.00

Information för engelsktalande studenter, samtliga program, och inresande utbytesstudenter

Onsdag 26/8 12.30-17.00

 Ämneslärarprogrammet och KPU

Introduktionen består information, kort rundvandring samt information från KMS, studentkåren.

Genomgång Zoom och Moodle

Parallella pass:

Tid

Rum

Måndag 13.00-13.30
eller
måndag 13.30-14.00

1D221 eller 1E207,
samling i Wallenbergatriet

Tisdag 13.00-13.30
eller
tisdag 13.30-14.00

1D220 eller 1E207,
samling i Wallenbergatriet

Torsdag 11.00-11.30
eller
torsdag 11.30-12.00

Lilla salen eller Nathan Milsteinsalen,
samling i nedanför trappan

Passerkortet

Passerkortet fungerar som ditt personliga ID-kort och din nyckel till KMH:s lokaler. Det ger dig också tillgång till bland annat:

 • skrivare/kopiatorer
 • lån av utrustning i Internservice
 • bibliotekets lånesystem.

Passerkort och nycklar

Ansvarsförbindelse och hantering av personuppgifter

Som student på KMH behandlas dina personuppgifter i många olika sammanhang. Dessa behandlingar och registreringar har du inte möjlighet att avstå eller tacka nej till – de är helt enkelt en del av att vara student. Vid registreringen får du därför godkänna en ansvarsförbindelse som omfattar tre delar:

 • Användning av KMH:s IT-resurser.
 • Hantering av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.
 • Dokumentation och publicering av konstnärlig produktion inom utbildningen.

Ansvarsförbindelse och hantering av personuppgifter

Användarkonto och IT-tjänster

Ditt personliga användarkonto omfattar:

 • hemkatalog på en filserver
 • ditt e-postkonto som student: fornamn.efternamn@student.kmh.se.

Användarkontot ger även tillgång till ett antal gemensamma IT-tjänster:

 • TimeEdit, systemet för lokalbokning.
 • Moodle, lärplattform med virtuella rum.
 • KMH:s trådlösa nätverk.
 • Helpdesk.
 • Eduroam, gratis trådlöst nätverk på vissa platser även utanför KMH, som andra högskolor, tågstationer och flygplatser runt om i världen.
 • Via bibliotekets sidor: internationella mediedatabaser, publicering av självständiga arbeten i DiVA.

Intranät, e-post och andra kommunikations­kanaler

Du ska på egen hand hålla dig informerad om din utbildning och om vad som händer på campus via intranätet Backstage, via din @student.kmh.se-adress, samt via Moodle.

Backstage

Backstage är vårt öppna intranät, gemensamt för studenter och anställda. Genom att besöka det en eller ett par gånger i veckan kommer du att hålla dig uppdaterad om vad som försiggår på campus. På startsidan hittar du även genvägar till olika verktyg och system.

E-post

På de gemensamma e-postlistorna till studenter respektive anställda skickas viktig information ut, till exempel om ändringar i öppettider, driftstörningar, större konsertprojekt, viktiga seminarier och gästlärarbesök.

Via e-post får du också viktig information som specifikt gäller din institution, ditt utbildningsprogram eller din ämnesgrupp.

Du kan nå ditt e-postkonto via webgränssnitt, eller via de flesta vanliga e-postprogram som hanterar SSL. Använd då följande uppgifter:

 • kontotyp: Exchange
 • användarnamn: hela din e-postadress
 • lösenord: ditt lösenord

Server för inkommande och utgående e-post ställs in automatiskt när du angett ovanstående uppgifter.

Moodle med mera

De flesta kurser och projekt du deltar i kommer att ha virtuella rum i lärplattformen Moodle Länk till annan webbplats.. Där lägger läraren in viktig dokumentation, delar information om kursen och kommunicerar med kursdeltagarna. Ibland förekommer också särskilda grupper i sociala media.

Analog information och vanlig post distribueras via ditt postfack.

Informationsskärmarna i foajén och i studentpentryt är också bra att hålla koll på. Här annonserar vi om särskilda händelser på campus, som besök av externa gäster, master classes, konserter, etc.

KMH:s sociala kanaler

Gemensam hashtag för alla sociala media är #kmhstockholm.

Följ KMH:s officiella Facebooksida Länk till annan webbplats. – och gilla gärna!

Du kan också bli medlem i KMH:s fristående Facebookgrupp Länk till annan webbplats.. Där finns utrymme för inlägg av intresse för studenter och anställda vid KMH.

KMH på Youtube Länk till annan webbplats.

KMH på Instagram Länk till annan webbplats.

Bibliotek

I KMH:s bibliotek finns noter, böcker, tidskrifter, skivor, videor och uppslagsverk. Här finns också ett antal studieplatser, platser för att lyssna på musik, mötesrum, medierum och tyst läsesal. På biblioteket finns också möjlighet att använda skrivare, kopiator och scanner.

Mer information om biblioteket finns på bibliotekets sida på Backstage.

Viktiga begrepp

Kurs, utbildningsplan, guide, nivå – som student förväntas du känna till en hel del olika begrepp som används till vardags på högskolan. Vi samlat och förklarat några av dem på en särskild sida.

Viktiga begrepp

Relaterad kontakt