Ny som student

Vad roligt att du valt att studera på KMH, varmt välkommen! Här sammanfattar vi det allra viktigaste för dig som är ny student.

Registrera dig i Ladok

Registrering i Ladok är obligatorisk och är en förutsättning för att du ska få tillgång till lokaler, inloggningsuppgifter och annat som du behöver.

Du registrerar dig via Ladoks studentgränssnitt.

Registrering på kurs – så gör du

Dina sidor i Ladok

Passerkortet

Passerkortet fungerar som ditt personliga ID-kort och din nyckel till KMH:s lokaler. Det ger dig också tillgång till bland annat:

 • skrivare/kopiatorer
 • lån av utrustning i Internservice
 • bibliotekets lånesystem.

Du får ditt passerkort i samband med att du registrerar dig för första gången. Tänk på att alltid bära ditt passerkort synligt när du är på campus.

Mer om passerkort och nycklar

Introduktionsvecka – schema

Förutom registrering så väntar en vecka med massor av matnyttig information från högskolan och studentkåren.

Information in english

Program

Måndag 21/8

13.00-14.30
Registrering. OBS! Ta med ID-handling.
Plats: Foajén (Ej KPU)

15.00-15.45
Välkommen till KMH! Rektor, akademichefer och kårens ordförande.
Plats: Kungasalen

16.00-18.00
Innergårdshäng med studentkåren

Tisdag 22/8

08.45-15.00
Praktisk information om IT, service och administration, konserter, bibliotek med mera samt rundtur i lokalerna med studentkåren. Indelning i mindre grupper kommer ske på morgonen.
Plats: Foajén

16.30
Pubkväll i restaurang Oktav

Onsdag 23/8

09.00-17.00
Akademierna informerar

Torsdag 24/8

09.00-17.00
Akademierna informerar

17:30
Filmkväll
Plats: Kungasalen

Fredag 25/8

Studentkårens dag!

09:00-10:00
Frukost
Plats: Erling-Perssonatriet

10:00-11:30
Information från studenthälsan och andra studentorganisationer

11:30-12:30
Lunch

12:30-16:00
KartMästarSlalom
Plats: Kungasalen

18:00-01:00
Fest!

Ansvarsförbindelse och hantering av personuppgifter

Som student på KMH behandlas dina personuppgifter i många olika sammanhang. Dessa behandlingar och registreringar har du inte möjlighet att avstå eller tacka nej till – de är helt enkelt en del av att vara student. Vid registreringen får du därför godkänna en ansvarsförbindelse som omfattar tre delar:

 • Användning av KMH:s IT-resurser.
 • Hantering av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.
 • Dokumentation och publicering av konstnärlig produktion inom utbildningen.

Ansvarsförbindelse och hantering av personuppgifter

Hitta på campus

Campus består av flera byggnader, alla finns i hörnet Valhallavägen/Lidingövägen.

Hitta på campus Valhallavägen

Användarkonto och IT-tjänster

Ditt personliga användarkonto omfattar:

 • hemkatalog på en filserver
 • ditt e-postkonto som student: fornamn.efternamn@student.kmh.se.

Användarkontot ger även tillgång till ett antal gemensamma IT-tjänster:

 • TimeEdit, systemet för lokalbokning.
 • Canvas, lärplattform med virtuella rum.
 • KMH:s trådlösa nätverk.
 • Helpdesk.
 • Eduroam, gratis trådlöst nätverk på vissa platser även utanför KMH, som andra högskolor, tågstationer och flygplatser runt om i världen.
 • Via bibliotekets sidor: internationella mediedatabaser, publicering av självständiga arbeten i DiVA.

Mer om IT-stöd för studenter

Backstage, e-post och andra kommunikations­kanaler

Du ska på egen hand hålla dig informerad om din utbildning och om vad som händer på campus via Backstage, via din @student.kmh.se-adress, samt via Canvas.

Backstage

Backstage är vårt öppna intranät, gemensamt för studenter och anställda. Genom att besöka det en eller ett par gånger i veckan kommer du att hålla dig uppdaterad om vad som försiggår på campus. På startsidan hittar du även genvägar till olika verktyg och system.

E-post

På de gemensamma e-postlistorna till studenter respektive anställda skickas viktig information ut, till exempel om ändringar i öppettider, driftstörningar, större konsertprojekt, viktiga seminarier och gästlärarbesök.

Via e-post får du också viktig information som specifikt gäller din institution, ditt utbildningsprogram eller din ämnesgrupp.

Du kan nå ditt e-postkonto via webgränssnitt, eller via de flesta vanliga e-postprogram som hanterar SSL. Använd då följande uppgifter:

 • kontotyp: Exchange
 • användarnamn: hela din e-postadress
 • lösenord: ditt lösenord

Server för inkommande och utgående e-post ställs in automatiskt när du angett ovanstående uppgifter.

Mer om e-post

Canvas med mera

De flesta kurser och projekt du deltar i kommer att ha virtuella rum i lärplattformen Canvas Länk till annan webbplats.. Där lägger läraren in viktig dokumentation, delar information om kursen och kommunicerar med kursdeltagarna. Ibland förekommer också särskilda grupper i sociala media.

Analog information och vanlig post distribueras via ditt postfack.

Informationsskärmarna i foajén och i studentpentryt är också bra att hålla koll på. Här annonserar vi om särskilda händelser på campus, som besök av externa gäster, master classes, konserter, etc.

KMH:s sociala kanaler

Gemensam hashtag för alla sociala media är #kmhstockholm.

Följ KMH:s officiella Facebooksida Länk till annan webbplats. – och gilla gärna!

Du kan också bli medlem i KMH:s fristående Facebookgrupp Länk till annan webbplats.. Där finns utrymme för inlägg av intresse för studenter och anställda vid KMH.

KMH på Youtube Länk till annan webbplats.

KMH på Instagram Länk till annan webbplats.

Bibliotek

I KMH:s bibliotek finns noter, böcker, tidskrifter, skivor, videor och uppslagsverk. Här finns också ett antal studieplatser, platser för att lyssna på musik, mötesrum, medierum och tyst läsesal. På biblioteket finns också möjlighet att använda skrivare, kopiator och scanner.

Mer om biblioteket

Din hälsa

Studenthälsan är en del av den studentservice som finns vid KMH. Dit är du välkommen med alla hälsofrågor, studierelaterade eller inte. Där finns möjlighet att träffa sjuksköterska eller psykolog.

Din hälsa

Viktiga begrepp

Kurs, utbildningsplan, guide, nivå – som student förväntas du känna till en hel del olika begrepp som används till vardags på högskolan. Vi har samlat och förklarat några av dem på en särskild sida.

Viktiga begrepp

Relaterad kontakt