Foto: Per Kristiansen

Ny som student

Vad roligt att du valt att studera på KMH, varmt välkommen! Här sammanfattar vi det viktigaste för dig som är ny student.

Innan terminen startar

Användarkonto och IT-tjänster

Ungefär två veckor innan terminsstart kommer du att få ett mejl med instruktioner för hur du skapar ett användarkonto.

Ditt personliga användarkonto omfattar:

 • hemkatalog på en filserver, där du kommer kunna spara dina dokument under utbildningen
 • ditt e-postkonto som student: fornamn.efternamn@student.kmh.se.

Användarkontot ger även tillgång till ett antal gemensamma IT-tjänster:

 • TimeEdit, systemet för lokalbokning.
 • Canvas, lärplattform med virtuella rum.
 • KMH:s trådlösa nätverk.
 • Helpdesk.
 • Eduroam, gratis trådlöst nätverk på vissa platser även utanför KMH, som andra högskolor, tågstationer och flygplatser runt om i världen.
 • Via bibliotekets sidor: internationella mediedatabaser, publicering av självständiga arbeten i DiVA.

Mer om IT-stöd för studenter

Passerkort

Passerkortet fungerar som ditt personliga ID-kort. Det ger dig också tillgång till:

 • högskolans lokaler
 • skrivare/kopiatorer
 • lån av utrustning i Internservice
 • bibliotekets lånesystem.

Du får ditt passerkort i samband med att du registrerar dig för första gången. Tänk på att alltid bära ditt passerkort synligt när du är på campus.

Mer om passerkort och nycklar

Ansvarsförbindelse och hantering av personuppgifter

Som student på KMH behandlas dina personuppgifter i många olika sammanhang. Dessa behandlingar och registreringar har du inte möjlighet att avstå eller tacka nej till – de är helt enkelt en del av att vara student. Vid registreringen får du därför godkänna en ansvarsförbindelse som omfattar tre delar:

 • Användning av KMH:s IT-resurser.
 • Hantering av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.
 • Dokumentation och publicering av konstnärlig produktion inom utbildningen.

Ansvarsförbindelse och hantering av personuppgifter

Registrera dig i Ladok

Registrering i Ladok är obligatorisk och är en förutsättning för att du ska få tillgång till lokaler, inloggningsuppgifter och annat som du behöver.

Du registrerar dig via Ladoks studentgränssnitt.

Registrering på kurs – så gör du

Dina sidor i Ladok

När terminen startar

Introduktionsvecka – schema

Förutom registrering så väntar en vecka med massor av matnyttig information från högskolan och studentkåren.
Varmt välkommen på introduktionsveckan!

Information in english

Tisdag 27/8

13.00 - 14.30
Registrering för programstudenter (ej KPU).
Obs! Ta med ID-handling.
Plats: I foajén, innanför huvudentrén

14.30
Innegårdshäng med studentkåren

15.00 - 15.45
Välkommen till KMH! Rektor, akademichefer och kårens ordförande hälsar välkommen.
Plats: Kungasalen

Onsdag 28/8

08.45 - 12.45
Praktisk information om IT, service och administration, konserter, bibliotek med mera samt rundtur i lokalerna med studentkåren. Vi samlas i foajén och delar in oss i mindre grupper.
Plats: I foajén, innanför huvudentrén

14.00 - 17.00
Akademierna informerar

15.30
Studentkåren KMS arrangerar picknick i Humlegården

Torsdag 29/8

09.00 - 17.00
Akademierna informerar

14.00 Aktiviteter med studentkåren KMS

Fredag 30/8

Fredagen är studentkårens dag!

09.00 - 10.00
Frukost
Plats: Erling-Perssonatriet

10.00 - 11.30
Information från studenthälsan och andra studentorganisationer
Plats: Erling-Perssonatriet

11.30 - 12.30
Lunch

12.30 - 16.00
Gruppaktiviteter
Plats: Kungasalen

18.00 - 01.00
Festlig aktivitet

Hitta på campus

Campus består av flera byggnader, alla finns i hörnet Valhallavägen/Lidingövägen.

Hitta på campus Valhallavägen

Backstage, e-post och andra kommunikations­kanaler

Du ska på egen hand hålla dig informerad om din utbildning och om vad som händer på campus via Backstage, via din @student.kmh.se-adress, samt via Canvas.

Backstage

Backstage är vårt öppna intranät, gemensamt för studenter och anställda. Genom att besöka det en eller ett par gånger i veckan kommer du att hålla dig uppdaterad om vad som försiggår på campus. På startsidan hittar du även genvägar till olika verktyg och system.

E-post

På de gemensamma e-postlistorna till studenter respektive anställda skickas viktig information ut, till exempel om ändringar i öppettider, driftstörningar, större konsertprojekt, viktiga seminarier och gästlärarbesök.

Via e-post får du också viktig information som specifikt gäller din institution, ditt utbildningsprogram eller din ämnesgrupp.

Du kan nå ditt e-postkonto via webgränssnitt, eller via de flesta vanliga e-postprogram som hanterar SSL. Använd då följande uppgifter:

 • kontotyp: Exchange
 • användarnamn: hela din e-postadress
 • lösenord: ditt lösenord

Server för inkommande och utgående e-post ställs in automatiskt när du angett ovanstående uppgifter.

Mer om e-post

Canvas med mera

De flesta kurser och projekt du deltar i kommer att ha virtuella rum i lärplattformen Canvas Länk till annan webbplats.. Där lägger läraren in viktig dokumentation, delar information om kursen och kommunicerar med kursdeltagarna. Ibland förekommer också särskilda grupper i sociala media.

Analog information och vanlig post distribueras via ditt postfack.

Informationsskärmarna i foajén och i studentpentryt är också bra att hålla koll på. Här annonserar vi om särskilda händelser på campus, som besök av externa gäster, master classes, konserter etcetera.

KMH:s sociala kanaler

Gemensam hashtag för alla sociala media är #kmhstockholm.

Följ KMH:s officiella Facebooksida Länk till annan webbplats. – och gilla gärna!

Du kan också bli medlem i KMH:s fristående Facebookgrupp Länk till annan webbplats.. Där finns utrymme för inlägg av intresse för studenter och anställda vid KMH.

KMH på Youtube Länk till annan webbplats.

KMH på Instagram Länk till annan webbplats.

Bibliotek - låna noter, skivor med mera

I KMH:s bibliotek finns noter, böcker, tidskrifter, skivor, videor och uppslagsverk. Här finns också ett antal studieplatser, platser för att lyssna på musik, mötesrum, medierum och tyst läsesal. På biblioteket finns också möjlighet att använda skrivare, kopiator och scanner.

Mer om biblioteket

Din hälsa

Studenthälsan är en del av den studentservice som finns vid KMH. Dit är du välkommen med alla hälsofrågor, studierelaterade eller inte. Där finns möjlighet att träffa sjuksköterska eller psykolog.

Din hälsa

Viktiga begrepp

Kurs, utbildningsplan, guide, nivå – som student förväntas du känna till en hel del olika begrepp som används till vardags på högskolan. Vi har samlat och förklarat några av dem på en särskild sida.

Viktiga begrepp

Relaterad kontakt