Studieadministrativt stöd

Om du behöver hjälp med administrationen kring dig som student och dina studier kan du vända dig till personalen på avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd. Det kan handla om dokumentation, intyg, adressändringar, examen, antagning, studentutbyte. Du kan ställa dina frågor via e-post och telefon.

E-post

studiecentrum@kmh.se
Frågor om studiedokumentation, intyg, adressändring, namnbyte och studieavbrott, samt övriga studieadministrativa frågor.

international@kmh.se
Frågor om internationell mobilitet och utbyten för studenter.

antagning@kmh.se
Frågor om anmälan och antagning till utbildningsprogram och fristående kurser.

examen@kmh.se
Frågor om examensbevis och utbildningsbevis.

Relaterad kontakt