Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU

Ett utbildnings­program för dig som arbetar i ämnesområdet musik, och vill bli musiklärare med lärarexamen. Du ska ha ämnesstudier i musik från högre musikutbildning motsvarande 120 hp. Du blir ämneslärare i musik med inriktning mot gymnasieskolan. Din examen gör dig till en eftertraktad lärare, även i grundskola och andra skolformer.

Utbildningen ger dig verktyg för att stimulera varje elevs lärande och utveckling. Du får tillfälle att reflektera över pedagogiska traditioner och metoder. Din ämneskunskap i musik kommer att kompletteras med kunskaper i pedagogik och didaktik.

Under utbildningen varvas praktik med undervisning.

Tidig anmälan

Anmälningsperioden ligger 1 månad före andra lärarutbildningar, cirka 15 februari-15 mars. Du får även besked om antagning tidigare, och kan på så sätt ha god framförhållning gentemot eventuell arbetsgivare.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Skol­väsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, samt läro­plans­teori och didaktik

Utveckling och lärande

VFU 1

Termin 2:

Sociala relationer, konflikt­hantering samt special­pedagogik

Ämnes­didaktik samt bedömning och betygs­sättning

Vetenskaps­teori och forsknings­metodik

VFU 2

År 2

Termin 3:

Självständigt arbete

VFU 3

Behörighet

Programmet kräver grundläggande behörighet för högskolestudier, samt följande särskilda behörighet:

 • Ämneskunskaper i undervisningsämnet musik i grund- och gymnasieskolan, som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng.
 • Arbetslivserfarenhet inom ämnesområdet musik som omfattar minst 50% av heltid under sammanlagt 2 år.

Du ska styrka din arbetslivserfarenhet med arbetsgivarintyg eller motsvarande. Du måste bifoga samtliga behörighetsgivande intyg till din ansökan på antagning.se, för att vi ska kunna bedöma dina meriter.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av tre terminer på heltid, och innehåller:

 • VFU, verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp.
 • UVK, utbildningsvetenskaplig kärna på 60 hp. Inkluderar självständigt arbete, 15 hp.

Du kompletterar din ämneskunskap i musik med studier inom det pedagogiska och didaktiska området. Fokus ligger på din utveckling inom pedagogiska och ämnesmässiga områden.

Du får utveckla verktyg som stimulerar varje elevs lärande och utveckling såväl som att kunna värdera och reflektera över olika pedagogiska traditioner och metoder. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är viktig och ska tillsammans med den högskoleförlagda utbildningen förbereda dig för ditt kommande yrke.

UVK – ditt och elevernas lärande

I utbildningsvetenskaplig kärna fördjupar du dig i skolväsendets organisation och villkor, samt i undervisningssituationen utifrån läroplansteori, didaktik och sociala relationer. I kursen Utveckling och lärande behandlas musikpedagogik.

Du får även gedigna kunskaper i att arbeta med utvecklingsplaner, bedömning och betygsättning.

Självständigt arbete

Det självständiga arbetet ingår i programmets utbildningsvetenskapliga kärna. Som förberedelse läser du kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik, som behandlar vetenskapligt skrivande och undersökningsarbete med utgångspunkt i estetiska lärprocesser.

VFU – praktik i skola

Den verksamhetsförlagda utbildningen, din praktik är en viktig förberedelse för ditt kommande yrkesliv. Du kommer att självständigt planera, genomföra och utvärdera undervisning och annan pedagogisk verksamhet. Du får handledning av en legitimerad musiklärare.

Efter studierna

Det finns ett stort och växande behov av examinerade och legitimerade musiklärare.

När du har fått godkänt på alla kurser kan du ansöka om ämneslärarexamen med inriktning på arbete i gymnasieskolan, 210 hp.

Med lärarexamen från KMH blir du behörig att undervisa i grund- och gymnasieskolan. Du får också mycket goda utsikter att arbeta i musik- och kulturskolor – de ser gärna ser att lärarkåren har både lärarexamen och lärarlegitimation.

 • Typ av utbildning:

  Lärarprogram

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  90

 • Anmälningsperiod:

  15 feb – 15 mars

 • Anmälningskod:

  KMH-74000

Relaterad kontakt