Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU

Ett utbildnings­program för dig som vill bli musiklärare med lärarexamen. Du kompletterar dina tidigare ämnesstudier i musik från högre musikutbildning motsvarande 120 hp genom studier i utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning (VFU), totalt 90 hp.

Digitalt öppet hus för KPU

måndag 13 mars 17.00 - 18.00

Välkommen till digitalt öppet hus för KPU - kompletterande pedagogisk utbildning. Ett utbildnings­program för dig som vill bli musiklärare med lärarexamen.

Mer om digitalt öppet hus för KPU och länk till Zoom. Länk till annan webbplats.

Utbildningen leder till ämneslärarexamen i musik med inriktning mot gymnasieskolan, du blir även behörig lärare i grundskola.

Din ämneskunskap i musik kompletteras med kunskaper i pedagogik och didaktik. Utbildningen ger dig goda förutsättningar att kunna undervisa i ämnet musik.

Under utbildningen varvas praktik med undervisning på KMH. Undervisningen är förlagd till torsdagar och fredagar varje vecka, på campus en gång i månaden och övriga tillfällen digitalt.

Utöver schemalagd undervisning genomför studenten en VFU-kurs/termin.

 • Termin 1 – 21 dagar praktik (VFU)
 • Termin 2 – 21 dagar praktik (VFU)
 • Termin 3 – 40 dagar praktik (VFU)

Högre studiebidrag

Den som läser KPU kan vara berättigad till en högre bidragsdel och en lägre lånedel inom studiemedlen.

Läs mer om högre bidrag (csn.se) Länk till annan webbplats.

Tidig anmälan

Anmälningsperioden ligger 1 månad före andra lärarutbildningar, cirka 15 februari -15 mars. Du får även besked om antagning tidigare, och kan på så sätt ha god framförhållning gentemot eventuell arbetsgivare.

Viktiga datum för din ansökan

15 feb – 15 mars 2023
Antagning öppen. Anmäl dig till programmet via antagning.se Länk till annan webbplats.. I samband med din anmälan ska du ladda upp dokument som behövs för att styrka att du uppfyller behörigheten.

21 april
Antagningsbesked skickas ut via e-post. Du måste svara ja för att behålla din plats. Det gör du via Mina sidor på antagning.se.

Behörighet

Programmet kräver grundläggande behörighet för högskolestudier, kunskaper i svenska språket samt följande särskilda behörighet:

 • Ämneskunskaper i musik, relevant för undervisning i gymnasieskolan, som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng.

Du måste bifoga samtliga behörighetsgivande intyg till din ansökan på antagning.se, för att vi ska kunna bedöma dina meriter.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av tre terminer på heltid, och innehåller:

 • UVK, utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp , vilket även inkluderar självständigt arbete 15hp.
 • VFU, verksamhetsförlagd utbildning 30 hp.

Du kompletterar din ämneskunskap i musik med studier inom det pedagogiska och didaktiska området. KPU fokuserar på din utveckling inom de pedagogiska och ämnesmässiga områden som krävs i läraryrket och du får reflektera över traditioner och metoder utifrån ett musikpedagogiskt perspektiv.

UVK – ditt och elevernas lärande

I utbildningsvetenskaplig kärna fördjupar du dig i skolväsendets organisation och villkor, samt i undervisningssituationen utifrån läroplansteori, didaktik, utvecklingspsykologi och sociala relationer.

Du får även gedigna kunskaper i att arbeta med bedömning och betygsättning.

Självständigt arbete

Det självständiga arbetet ingår i programmets utbildningsvetenskapliga kärna. Som förberedelse läser du kursen Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetoder, som behandlar vetenskapligt skrivande och undersökningsarbete med utgångspunkt i estetiska lärprocesser.

VFU – praktik i skola

Den verksamhetsförlagda utbildningen, din praktik är en viktig förberedelse för ditt kommande yrkesliv. En legitimerad musiklärare kommer handleda dig i att självständigt planera, genomföra och utvärdera undervisning och annan pedagogisk verksamhet. Eftersom du blir behörig lärare för både grundskola och gymnasium kommer du att göra praktik i båda skolformerna.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1

 • Lärande och pedagogik
 • Skolväsendets historia, läroplansteori och skolans värdegrund
 • Lärande och utveckling
 • Ämnesdidaktik, utvärdering och bedömning
 • VFU 1

Termin 2

 • Ämnesdidaktik, utvärdering och bedömning
 • Sociala relationer, konflikt­hantering samt special­pedagogik
 • Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetoder
 • VFU 2

År 2

Termin 3

 • Självständigt arbete
 • VFU 3

Efter studierna

Det finns ett stort och växande behov av examinerade och legitimerade musiklärare.

När du slutfört din utbildning med godkänt resultat i alla kurser kan du ansöka om ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 210 hp och därefter ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Med lärarexamen från KMH blir du behörig att undervisa i grund- och gymnasieskolan. Den ger dig också goda möjligheter att arbeta i musik- och kulturskolor.