Ämneslärare i musik – fördjupning rytmik

Vill du lära ut musik genom rörelse och rörelse genom musik? Då är rytmik vägen att gå.

 • Typ av utbildning:

  Lärarprogram

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  300

 • Anmälningsperiod:

  15 mars – 15 april 2024

 • Anmälningskod:

  KMH-72500

Programmet gör dig förberedd att undervisa på gymnasieskolans estetiska program, i kulturskolan och andra musikutbildningar. Du blir behörig att undervisa i grundskolan och gymnasieskolan.

Här får du som student en gedigen grund i att undervisa och musicera med rytmik som metod och arbetssätt. Rytmik baseras på en holistisk uppfattning om att musikaliska processer inkluderar hela individen, kropp och sinne. Musik och rörelse är lika betydelsefulla, både som mål och medel.

Undervisningen sker i ständigt växelspel mellan utveckling av individen och av samspelet i gruppen. Kreativitet, konstnärlighet och metodik följs tätt åt. Stor vikt läggs på rytm, gehör och motorik. I den konstnärliga delen är musikalisk rörelsegestaltning och rörelseimprovisation viktigt.

Rytmikmetoden har ingen ålder, kunskapsnivå eller genre. Den utvecklar musikalitet, gehör, rytmkänsla och ökad motorik genom att använda kropp och sinnen.

Det bästa med att jobba som rytmiklärare är att jag har en metod som hjälper elever att förstå musikens uppbyggnad på ett fysiskt plan.
Ingela Jansson, rytmiklärare och alumn från KMH

Provbeskrivningar 2024

Provbeskrivning för L-provet, profil Rytmik Pdf, 170.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Provbeskrivning för gemensamt prov, G-prov Pdf, 197.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Behörighet och urval

För att vara behörig till programmet behöver du ha

 • grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå
 • särskild behörighet i form av Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2, samt godkänt antagningsprov.

Ifall det är flera behöriga sökande än vad det finns platser till ska ett urval ske. Urval grundar sig på resultat av antagningsprov.

Läs mer om grundläggande behörighet

Viktiga datum för din ansökan 2024

15 mars
Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats..

15 april
Sista anmälningsdag och deadline för rangordning av dina sökta utbildningar. I samband med din anmälan ska du styrka din behörighet.

29 april–3 maj
Via mejl får du en kallelse till G-provet och L-provet. Du får också information om vilket obligatoriskt sångstycke som ingår i G-provet.

20–21 maj
L-provet görs på plats på KMH.

22–23 maj
G-provet görs på plats på KMH om du angett KMH som din högsta prio.

20 juni
Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet. Det gör du på antagning.se.

11 juli
Antagningsbesked 1, med svarskrav.

19 juli
Sista dag att tacka ja till din plats, det gäller både dig som är antagen eller reserv. Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats..

25 juli
Antagningsbesked 2.

26 augusti
Introduktionsvecka och terminsregistrering.

2 september
Terminsstart.

UVK, VFU och musik – utbildningens olika delar

Utbildningen består av fyra delar.

Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK, 60 hp

Här lär du dig yrkesprofessionen och får kunskap i teorier inom många områden: lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik, ledarskap, muntlig framställning med mera.

Verksamhetshetsförlagd utbildning, VFU, 30 hp

Fyra praktikperioder i grundskola, gymnasieskola och kulturskola. Du placeras hos KMH:s handledarutbildade musiklärare och får hjälp och stöd i att utvecklas i lärarrollen.

Musik som ämne, 120 hp

Ämnesdidaktik i musik med studier i sång, piano, gitarr, ensembleinstrument, ensemblespel, ensembleledning, rytmik, musikhistoria och musikteori. Här får du också klassrumsdidaktik, träning i att leda undervisning i klass, ensemblespel och körsång. Du blir ämneslärare i musik.

Ett självständigt arbete på avancerad nivå ingår om 15 hp.

Fördjupning i musik – profilstudier, 90 hp

Det här är din fördjupning i musik mot gymnasieskolans estetiska program. Du har dina profilstudier parallellt med programmets övriga fyra delar. I studierna ingår profilspecifik metodik samt övningsundervisning. Här blir du ämneslärare i musik med fördjupade kunskaper i den profil du väljer. Du får en god utbildning för att verka även som lärare i kulturskolan.

I fördjupningsämnet musik ett självständigt arbete på grundnivå ingår om 15 hp.

Internationellt utbyte

KMH har över 70 utbytesavtal med olika lärosäten runtom i världen. Lärarutbildningen har ett särskilt välutvecklat samarbete med ett lärosäte i Sydafrika, North-West University (NWU), där många av våra studenter har valt att genomföra delar av sina studier.

Efter studierna

KMH:s ämneslärarutbildningar ger dig kompetens och trygghet inför ett yrkesliv som lärare.

Stora pensionsavgångar väntar för många yrkesverksamma lärare vilket innebär att behovet av välutbildade ämneslärare med lärarlegitimation är stort i hela landet.

Ger behörighet för lärarlegitimation

Programmet leder till gymnasielärarexamen, som är ett krav när du ansöker om lärarlegitimation.

Med lärarexamen från KMH blir du behörig att undervisa i grund- och gymnasieskolan. Du får också mycket goda utsikter att arbeta i musik- och kulturskolor – de ser gärna ser att lärarkåren har både lärarexamen och lärarlegitimation.

Relaterad kontakt