G-prov och L-prov

Till alla ämnes­lärar­utbildningar samt till kandidatprogrammet i musikterapi ska du göra det gemensamma provet, G-provet. Om du söker ämneslärarutbildningen med fördjupningsområde musik, eller kandidatprogrammet i musikterapi, ska du även göra ett lokalt prov, L-prov.

Gemensamt prov (G-prov)

Det så kallade G-provet är gemensamt för fyra musikhögskolor i Sverige:

  • Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
  • Musikhögskolan i Örebro
  • Musikhögskolan Ingesund
  • Musikhögskolan i Malmö

Du genomför G-provet endast en gång och på den musikhögskola du angett som högsta prio i din anmälan på antagning.se. Resultatet kommer att gälla på samtliga av dessa fyra musikhögskolor. Godkänt G-prov från 2022 kan tillgodoräknas även 2023.

Genomfört G-prov i Göteborg kommer inte att gälla för antagning till KMH 2023.

Lokala prov (L-prov)

De så kallade L-proven är lokala prov specifika för respektive profil på KMH. Varje profil har olika L-prov. Du hittar respektive provbeskrivning vid informationen om profilen.