Ämneslärare i musik – fördjupning musikteori

Om du gillar att skriva och arrangera musik är profilen musikteori med fokus på komposition och arrangering något att kolla in.

 • Typ av utbildning:

  Lärarprogram

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  300

 • Anmälningsperiod:

  15 mars – 15 april 2024

 • Anmälningskod:

  KMH-72300

Programmet gör dig förberedd att undervisa på gymnasieskolans estetiska program, i kulturskolan och andra musikutbildningar. Du blir behörig att undervisa i grundskolan och gymnasieskolan.

KMH har sedan länge utbildat de vassaste tonsättarna, verksamma både nationellt och internationellt. Profilen låter dig fördjupa dina kunskaper i gehör, harmonilära, komposition och arrangering inom olika genrer, framförallt rock, pop, jazz och klassiskt. Du kommer också att få en ökad förståelse för musikens innehåll och struktur vilket ger dig en gedigen grund för eget musikskapande.

I övningsundervisning får du utveckla dina färdigheter i att arbeta pedagogiskt med att lära ut musikteori och gehör till andra.

Utbildningen ger dig behörighet och färdigheter att undervisa i grundskola och på gymnasiet, med särskilt fokus på gymnasiets estetiska program och kurserna Gehörs- och musiklära samt Arrangering och komposition. Andra tänkbara arbetsplatser är folkhögskolor, musikskolor och kulturskolor.

Provbeskrivningar 2024

Provbeskrivning för L-provet, profil Musikteori Pdf, 240 kB, öppnas i nytt fönster.

Provbeskrivning för gemensamt prov, G-prov Pdf, 197.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Behörighet och urval

För att vara behörig till programmet behöver du ha

 • grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå
 • särskild behörighet i form av Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2, samt godkänt antagningsprov.

Ifall det är flera behöriga sökande än vad det finns platser till ska ett urval ske. Urval grundar sig på resultat av antagningsprov.

Läs mer om grundläggande behörighet

Viktiga datum för din ansökan 2024

15 mars
Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats..

15 april
Sista anmälningsdag. Det är också sista dagejn som du har möjlighet att rangordna av dina sökta utbildningar. I samband med din anmälan ska du styrka din behörighet och dubbelkolla att du angivit rätt mejladress.

29 april – 3 maj
I din mejl får du en kallelse till G- Länk till annan webbplats.provet och L-provet. Du får också en länk där du ska ladda upp dina arbetsprover samt det obligatoriska sångstycket som ingår i G-provet.

20 maj
L-prov steg 2 görs på plats på KMH. Det är även sista dag att ladda upp dina arbetsprover till KMH via den länk som du fått på mejl.

22 – 23 maj
G-provet görs på plats på KMH om du angett KMH som din högsta prio.

20 juni 2024
Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet. Det gör du på antagning.se.

11 juli 2024
Antagningsbesked 1, med svarskrav.

19 juli 2024
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats..

25 juli 2024
Antagningsbesked 2.

26 augusti 2024
Introduktionsvecka och terminsregistrering.

2 september 2024
Terminsstart.

UVK, VFU och musik – utbildningens olika delar

Utbildningen består av fyra delar.

Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK, 60 hp

Här lär du dig yrkesprofessionen och får kunskap i teorier inom många områden: lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik, ledarskap, muntlig framställning med mera.

Verksamhetshetsförlagd utbildning, VFU, 30 hp

Fyra praktikperioder i grundskola, gymnasieskola och kulturskola. Du placeras hos KMH:s handledarutbildade musiklärare och får hjälp och stöd i att utvecklas i lärarrollen.

Musik som ämne, 120 hp

Ämnesdidaktik i musik med studier i sång, piano, gitarr, ensembleinstrument, ensemblespel, ensembleledning, rytmik, musikhistoria och musikteori. Här får du också klassrumsdidaktik, träning i att leda undervisning i klass, ensemblespel och körsång. Du blir ämneslärare i musik.

Ett självständigt arbete på avancerad nivå ingår om 15 hp.

Fördjupning i musik – profilstudier, 90 hp

Det här är din fördjupning i musik mot gymnasieskolans estetiska program. Du har dina profilstudier parallellt med programmets övriga fyra delar. I studierna ingår profilspecifik metodik samt övningsundervisning. Här blir du ämneslärare i musik med fördjupade kunskaper i den profil du väljer. Du får en god utbildning för att verka även som lärare i kulturskolan.

I fördjupningsämnet musik ett självständigt arbete på grundnivå ingår om 15 hp.

Internationellt utbyte

KMH har över 70 utbytesavtal med olika lärosäten runtom i världen. Lärarutbildningen har ett särskilt välutvecklat samarbete med ett lärosäte i Sydafrika, North-West University (NWU), där många av våra studenter har valt att genomföra delar av sina studier.

Efter studierna

KMH:s ämneslärarutbildningar ger dig kompetens och trygghet inför ett yrkesliv som lärare.

Stora pensionsavgångar väntar för många yrkesverksamma lärare vilket innebär att behovet av välutbildade ämneslärare med lärarlegitimation är stort i hela landet.

Ger behörighet för lärarlegitimation

Programmet leder till gymnasielärarexamen, som är ett krav när du ansöker om lärarlegitimation.

Med lärarexamen från KMH blir du behörig att undervisa i grund- och gymnasieskolan. Du får också mycket goda utsikter att arbeta i musik- och kulturskolor – de ser gärna ser att lärarkåren har både lärarexamen och lärarlegitimation.

Relaterad kontakt