Ämneslärare i musik och annat ämne

Programmet gör dig till lärare i musik och ett annat ämne. Du blir behörig att undervisa i grundskolan och gymnasiet. Du utvecklar ditt musicerande och får goda grunder i olika musikämnen på KMH. Ditt andra ämne läser du på Stockholms universitet, SU.

På KMH

Du kommer att få lära känna både utövande professionella musiker, konstnärliga professorer och disputerade lärare som alla har djupa kunskaper om dagens musikliv och musikutbildning. De månar om att du ska stå väl rustad som musiklärare alldeles oavsett var du tänker dig att arbeta.

Som student får du massor av inspiration och lär dig också att inspirera andra att använda musik.

För att kunna utveckla dina färdigheter inom musik har du tillgång till en kreativ och flexibel studiemiljö som ger dig de bästa förutsättningarna för att bli lärare i musik. Högskolan har toppmoderna övningsrum som du har tillgång till nästan dygnet runt, och konsertsalar och studior som är 'state of the art'.

Ditt andra ämne

Med ämneskombinationen musik och ett annat ämne blir du en särskilt eftertraktad lärare.

Inom ditt andra ämne, som du väljer under ditt första år på KMH, får du möta studenter och lärare vid Stockholms universitet. Studierna på SU sker terminerna 3, 4 och 7.

Du kan välja mellan följande ämnen:

 • Kemi 90hp
 • Geografi 90hp
 • Biologi 90hp
 • Matematik 90hp
 • Engelska 90hp
 • Franska 90hp
 • Religionskunskap 90hp
 • Historia 90hp
 • Spanska 90hp
 • Svenska som andra språk 90hp
 • Tyska 90hp

Viktiga datum för din ansökan

15 mars-17 april 2023
Antagning öppen. Anmäl dig till programmet via antagning.se Länk till annan webbplats.. I samband med din anmälan ska du styrka din behörighet.

ca vecka 18
Kallelser till gemensamma prov (G-prov) Länk till annan webbplats., samt obligatoriskt sångstycke för G-prov, skickas ut via mejl.

24-25 maj
G-proven görs på plats på KMH (om du angett KMH som ditt förstahandsval).

21 juni
Sista dag att styrka din grundläggande behörighet och lämna in kompletterande uppgifter för din antagning. Dokumenten laddar du upp på antagning.se.

12 juli
Antagningsbesked urval 1.

21 juli
Sista dag att tacka ja till din plats via Mina sidor på antagning.se.

27 juli
Antagningsbesked urval 2.

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet som innebär områdesbehörighet 6c eller A 6c samt godkänt antagningsprov för denna utbildning.

Se utbildningsplanen Pdf, 219.4 kB, öppnas i nytt fönster. och provbeskrivningarna Pdf, 189.2 kB, öppnas i nytt fönster. för detaljerad information om antagningsprovet.

UVK, VFU, musik och annat ämne – utbildningens olika delar

Utbildningen består av fyra delar.

Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK, 60 hp

Här lär du dig yrkesprofessionen och får kunskap i teorier inom många områden, som skolväsendets historia, organisation och villkor, lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik, ledarskap, muntlig framställning med mera.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, 30 hp

Fyra praktikperioder i skolor och på KMH. Du placeras tillsammans med en musiklärare som har fått handledarutbildning av KMH, och får hjälp och stöd i att utvecklas i lärarrollen.

Musik, 120 hp

Ämnesdidaktik i musik med studier i sång, piano, gitarr, ensembleinstrument, ensemblespel, ensembleledning, rytmik, musikhistoria och musikteori. Här får du också klassrumsdidaktik, träning i att leda undervisning i klass, ensemblespel och körsång. Du blir ämneslärare i musik.

Ett självständigt arbete på avancerad nivå ingår om 15 hp.

Annat ämne på SU, 90 hp/120 hp

Ditt andra ämnet läser du på Stockholms universitet.

Ett självständigt arbete på grundnivå ingår om 15 hp.

Internationellt utbyte

KMH har över 70 utbytesavtal med olika lärosäten runtom i världen. Lärarutbildningen har ett särskilt välutvecklat samarbete med ett lärosäte i Sydafrika, North-West University (NWU), där många av våra studenter har valt att genomföra delar av sina studier.

Efter studierna

KMH:s ämneslärarutbildningar ger dig kompetens och trygghet inför ett yrkesliv som lärare.

Många yrkesverksamma lärare förväntas gå i pension de närmaste åren, vilket innebär att det finns ett stort behov välutbildade ämneslärare med lärarlegitimation i hela landet.

Ger behörighet för lärarlegitimation

Programmet leder till gymnasielärarexamen, som är ett krav när du ansöker om lärarlegitimation.

Med lärarexamen från KMH blir du behörig att undervisa i grund- och gymnasieskolan. Då får också även mycket goda utsikter att arbeta i musik- och kulturskolor – de ser gärna ser att lärarkåren har både lärarexamen och lärarlegitimation.

Relaterad kontakt