Ämneslärare i musik och annat ämne

Programmet gör dig till lärare i musik och ett annat ämne. Du blir behörig att undervisa i grundskolan och gymnasiet. Du utvecklar ditt musicerande och får goda grunder i olika musikämnen på KMH. Ditt andra ämne läser du på Stockholms universitet, SU.

På KMH

Du kommer att få lära känna både utövande professionella musiker, konstnärliga professorer och disputerade lärare som alla har djupa kunskaper om dagens musikliv och musikutbildning. De månar om att du ska stå väl rustad som musiklärare alldeles oavsett var du tänker dig att arbeta.

Som student får du massor av inspiration och lär dig också att inspirera andra att använda musik.

För att kunna utveckla dina färdigheter inom musik har du tillgång till en kreativ och flexibel studiemiljö som ger dig de bästa förutsättningarna för att bli lärare i musik. Högskolan har toppmoderna övningsrum som du har tillgång till nästan dygnet runt, och konsertsalar och studior som är 'state of the art'.

Ditt andra ämne

Med en ämneskombinationen musik och ett annat ämne blir du en särskilt eftertraktad lärare.

Inom ditt andra ämne, som du väljer under ditt första år på KMH, får du möta studenter och lärare vid Stockholms universitet. Studierna på SU sker terminerna 3, 4 och 7. Du som läser svenska har en särskild terminsplanering Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster. och läser även termin 9 på SU.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1

Musik 1:
Spel, sång, ensemble och digitalt skapande
Musikteori och musik­historia

UVK 1:
Lärande och pedagogik
Skol­väsendets historia, läro­plans­teori och skolans värde­grund
Utvecklings­psykologi och special­pedagogik

Termin 2

VFU 1, praktik

Musik 2:
Spel, sång, ensemble och digitalt skapande

UVK 2:
Yrkes­identitet och expertis
Utvecklings­psykologi och special­pedagogik
Sociala relationer och hälsa

År 2

Termin 3

Ditt andra ämne på SU

Termin 4

Ditt andra ämne på SU

År 3

Termin 5

Musik 3:
Musicerande, ensemble­ledning, arrangering och komposition
Rytmik och didaktik
Musik­historiens och musik­teorins didaktik
Rytmik och skapande

UVK 3:
Veten­skapliga perspektiv på upplevelse och lärande

Termin 6

VFU 2

Musik 3:
Musicerande, ensemble­ledning, arrangering och komposition

UVK 3:
Introduktion till forsknings­metoder
Veten­skaps­teori och kultur

År 4

Termin 7

Ditt andra ämne på SU, inklusive själv­ständigt arbete på grundnivå

Termin 8

VFU 3

Musik 5:
Konsert­projekt

UVK 4:
Forsknings­­strategier och forsknings­planering
Veten­skapliga perspektiv på människans sociala och kulturella värld

År 5

Termin 9

Musik 6:
Musicerande och musikaliskt ledarskap
Digitalt skapande och didaktik

Musik 7:
Självständigt arbete på avancerad nivå
Examenskonsert, del 1

Termin 10

VFU 4

Musik 8:
Musicerande och musikaliskt ledarskap
Kritisk musik­didaktik
Examens­konsert

UVK 5:
Ledarskap och konflikt­hantering
Bedömning, betygs­sättning, utvärdering och utvecklings­arbete

År 6

Termin 11

Ditt andra ämne på SU, om det är svenska.

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet som innebär områdesbehörighet 6c eller A 6c samt godkänt antagningsprov för denna utbildning.

Se utbildningsplanen Pdf, 219.4 kB, öppnas i nytt fönster. och provbeskrivningarna Pdf, 185.9 kB. för detaljerad information om antagningsprovet.

Anpassningar av G-provet på grund av covid-19

Sedan länge finns ett samarbete om inträdesprov mellan flertalet av landets högskolor. Det innebär att det G-prov som görs vid en högskola är giltiga vid anmälan vid resterande skolor.

Under rådande omständigheter är det inte möjligt att göra alla G-prov på ett likvärdigt sätt. Istället kommer varje musikhögskola att utforma G-provet utifrån sina möjligheter. Gemensamt för alla är att det så kallade G3-provet utgår. Det innebär att ensembleledning och samspel inte kommer att testas i G-provet 2021. Ett godkänt G-prov från en annan musikhögskola kommer dock även i år att gälla för övriga skolor. Du gör G-provet vid den musikhögskola som du valt som förstahandsval. Resultatet av G-provet 2021 kommer inte att kunna tillgodoräknas för 2022.

UVK, VFU, musik och annat ämne – utbildningens olika delar

Utbildningen består av fyra delar.

Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK, 60 hp

Här lär du dig yrkesprofessionen och får kunskap i teorier inom många områden, som skolväsendets historia, organisation och villkor, lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik, ledarskap, muntlig framställning med mera.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, 30 hp

Fyra praktikperioder i skolor och på KMH. Du placeras tillsammans med en musiklärare som har fått handledarutbildning av KMH, och får hjälp och stöd i att utvecklas i lärarrollen.

Musik, 120 hp

Ämnesdidaktik i musik med studier i sång, piano, gitarr, ensembleinstrument, ensemblespel, ensembleledning, rytmik, musikhistoria och musikteori. Här får du också klassrumsdidaktik, träning i att leda undervisning i klass, ensemblespel och körsång. Du blir ämneslärare i musik.

Ett självständigt arbete på avancerad nivå ingår om 15 hp.

Annat ämne på SU, 90 hp/120 hp

Ditt andra ämnet läser du på Stockholms universitet. Om du läser svenska som andra ämne ser terminplaneringen annorlunda ut.

Ett självständigt arbete på grundnivå ingår om 15 hp.

Internationellt utbyte

KMH har över 70 utbytesavtal med olika lärosäten runtom i världen. Lärarutbildningen har ett särskilt välutvecklat samarbete med ett lärosäte i Sydafrika, North-West University (NWU), där många av våra studenter har valt att genomföra delar av sina studier.

Efter studierna

KMH:s ämneslärarutbildningar ger dig kompetens och trygghet inför ett yrkesliv som lärare.

Många yrkesverksamma lärare förväntas gå i pesnion de närmaste åren, vilket innebär att det finns ett stort behov välutbildade ämneslärare med lärarlegitimation i hela landet.

Ger behörighet för lärarlegitimation

Programmet leder till gymnasielärarexamen, som är ett krav när du ansöker om lärarlegitimation.

Med lärarexamen från KMH blir du behörig att undervisa i grund- och gymnasieskolan. Då får också även mycket goda utsikter att arbeta i musik- och kulturskolor – de ser gärna ser att lärarkåren har både lärarexamen och lärarlegitimation.

 • Typ av utbildning:

  Lärarprogram

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  300-330

 • Anmälningsperiod:

  15 mars – 15 april

 • Anmälningskod:

  KMH-73000