Ämneslärare i musik och annat ämne

Programmet gör dig till lärare i musik och ett annat ämne. Du blir behörig att undervisa i grundskolan och gymnasiet. Du utvecklar ditt musicerande och får goda grunder i olika musikämnen på KMH. Ditt andra ämne läser du på Stockholms universitet eller Södertörns högskola.

 • Typ av utbildning:

  Lärarprogram

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  300-330

 • Anmälningsperiod:

  15 mars – 15 april 2024

 • Anmälningskod:

  KMH-73000

Du kommer att få lära känna både utövande professionella musiker, konstnärliga professorer och disputerade lärare som alla har djupa kunskaper om dagens musikliv och musikutbildning. De månar om att du ska stå väl rustad som musiklärare alldeles oavsett var du tänker dig att arbeta.

Som student får du massor av inspiration och lär dig också att inspirera andra att använda musik.

För att kunna utveckla dina färdigheter inom musik har du tillgång till en kreativ och flexibel studiemiljö som ger dig de bästa förutsättningarna för att bli lärare i musik. Högskolan har toppmoderna övningsrum som du har tillgång till nästan dygnet runt, och konsertsalar och studior som är 'state of the art'.

Ditt andra ämne

Med ämneskombinationen musik och ett annat ämne blir du en särskilt eftertraktad lärare.

Inom ditt andra ämne, som du väljer under ditt första år på KMH, får du möta studenter och lärare vid Stockholms universitet. Studierna på SU sker terminerna 3, 4 och 7.

Du kan välja mellan följande ämnen:

 • Kemi 90 hp
 • Geografi 90 hp
 • Biologi 90 hp
 • Matematik 90 hp
 • Engelska 90 hp
 • Franska 90 hp
 • Religionskunskap 90 hp
 • Historia 90 hp
 • Spanska 90 hp
 • Svenska som andra språk 90 hp
 • Tyska 90 hp

Förutom dessa ämnen kan du också välja Svenska 120 hp vid Södertörns högskola.

Kom ihåg att undersöka vilken behörighet som krävs för att läsa det ämne du är intresserad av.

Behörighet

För att vara behörig till programmet behöver du ha

 • grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå
 • särskild behörighet i form av Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2, samt godkänt antagningsprov.

Ifall det är flera behöriga sökande än vad det finns platser till ska ett urval ske. Urval grundar sig på gymnasiebetyg/högskoleprov.

Läs mer om grundläggande behörighet

Läs provbeskrivningen Pdf, 197.1 kB, öppnas i nytt fönster. för programmet för information om provets innehåll.

Viktiga datum för din ansökan 2024

15 mars
Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats..

15 april
Sista anmälningsdag och deadline för rangordning av dina sökta utbildningar. I samband med din anmälan ska du styrka din behörighet.

29 april – 3 maj
Kallelse till G-provet Länk till annan webbplats., samt obligatoriskt sångstycke, skickas ut via mejl.

22 – 23 maj
G-provet görs på plats på KMH om du angett KMH som din högsta prio.

20 juni
Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet (görs på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

11 juli
Antagningsbesked 1, med svarskrav.

19 juli
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats..

25 juli
Antagningsbesked 2.

26 augusti
Introduktionsvecka och terminsregistrering.

2 september
Terminsstart.

UVK, VFU, musik och annat ämne – utbildningens olika delar

Utbildningen består av fyra delar.

Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK, 60 hp

Här lär du dig yrkesprofessionen och får kunskap i teorier inom många områden, som skolväsendets historia, organisation och villkor, lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik, ledarskap, muntlig framställning med mera.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, 30 hp

Fyra praktikperioder i skolor och på KMH. Du placeras tillsammans med en musiklärare som har fått handledarutbildning av KMH, och får hjälp och stöd i att utvecklas i lärarrollen.

Musik, 120 hp

Ämnesdidaktik i musik med studier i sång, piano, gitarr, ensembleinstrument, ensemblespel, ensembleledning, rytmik, musikhistoria och musikteori. Här får du också klassrumsdidaktik, träning i att leda undervisning i klass, ensemblespel och körsång. Du blir ämneslärare i musik.

Ett självständigt arbete på avancerad nivå ingår om 15 hp.

Annat ämne på SU, 90 hp/120 hp

Ditt andra ämnet läser du på Stockholms universitet.

Ett självständigt arbete på grundnivå ingår om 15 hp.

Internationellt utbyte

KMH har över 70 utbytesavtal med olika lärosäten runtom i världen. Lärarutbildningen har ett särskilt välutvecklat samarbete med ett lärosäte i Sydafrika, North-West University (NWU), där många av våra studenter har valt att genomföra delar av sina studier.

Efter studierna

KMH:s ämneslärarutbildningar ger dig kompetens och trygghet inför ett yrkesliv som lärare.

Många yrkesverksamma lärare förväntas gå i pension de närmaste åren, vilket innebär att det finns ett stort behov välutbildade ämneslärare med lärarlegitimation i hela landet.

Ger behörighet för lärarlegitimation

Programmet leder till gymnasielärarexamen, som är ett krav när du ansöker om lärarlegitimation.

Med lärarexamen från KMH blir du behörig att undervisa i musik i grund- och gymnasieskolan. Om du dessutom har ett andra ämne, gäller behörighet inom årskurs 7–9 och gymnasiet. Då får också även mycket goda utsikter att arbeta i musik- och kulturskolor – de ser gärna ser att lärarkåren har både lärarexamen och lärarlegitimation.

Relaterad kontakt