Ämneslärare i musik – fördjupning kör

Gillar du att sjunga, leda kör och vill vara med och utveckla Sveriges framtida körliv? Då är körprofilen något för dig!

 • Typ av utbildning:

  Lärarprogram

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  300

 • Anmälningsperiod:

  15 mars – 15 april 2024

 • Anmälningskod:

  KMH-72200

Programmet gör dig förberedd att undervisa på gymnasieskolans estetiska program, i kulturskolan och andra musikutbildningar. Du blir behörig att undervisa i grundskolan och gymnasieskolan.

Körprofilen ger dig en gedigen grund i att leda och undervisa i kör inom olika genrer. Här får du utveckla din konstnärlighet, ditt ledarskap och dina pedagogiska färdigheter. Du får möjlighet att utveckla slagteknik och gestik och har också körmetodik med inriktning mot olika åldrar och nivåer inom körsång. I utbildningen ingår också övningsundervisning i form av kör.

Undervisningen sker både enskilt och i grupp. Under utbildningen studerar du även sång, gehör, arrangering och pianospel kopplat till körledarrollen. Dessutom blir du medlem och får sjunga i KMH:s Kammarkör.

Intresset för körsång och behovet av välutbildade körledare är stort i landet – 600 000 sjunger i kör bara i Sverige. Det är en av våra största folkrörelser. Profilen låter dig utveckla och fördjupa din förmåga att leda kör i grundskola och gymnasium, med särskilt fokus på gymnasiets estetiska program. Andra tänkbara arbetsplatser är folkhögskolor och musik-/kulturskolor eller fristående körer.

Provbeskrivningar 2024

Provbeskrivning för L-provet, profil Kör Pdf, 237.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Provbeskrivning för gemensamt prov, G-prov Pdf, 197.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Behörighet och urval

För att vara behörig till programmet behöver du ha

 • grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå
 • särskild behörighet i form av Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2, samt godkänt antagningsprov.

Ifall det är flera behöriga sökande än vad det finns platser till ska ett urval ske. Urval grundar sig på resultat av antagningsprov.

Läs mer om grundläggande behörighet

Viktiga datum för din ansökan 2024

15 mars
Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats..

15 april
Sista anmälningsdag och deadline för rangordning av dina sökta utbildningar. I samband med din anmälan ska du styrka din behörighet.

29 april–3 maj
Kallelse till G-provet och L-provet, samt obligatoriska stycken, skickas ut via mejl.

20–21 maj
L-provet görs på plats på KMH.

22–23 maj
G-provet görs på plats på KMH om du angett KMH som din högsta prio.

20 juni
Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet (görs på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

11 juli
Antagningsbesked 1, med svarskrav.

19 juli
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats..

25 juli
Antagningsbesked 2.

26 augusti
Introduktionsvecka och terminsregistrering.

2 september
Terminsstart.

UVK, VFU och musik – utbildningens olika delar

Utbildningen består av fyra delar.

Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK, 60 hp

Här lär du dig yrkesprofessionen och får kunskap i teorier inom många områden: lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik, ledarskap, muntlig framställning med mera.

Verksamhetshetsförlagd utbildning, VFU, 30 hp

Fyra praktikperioder i grundskola, gymnasieskola och kulturskola. Du placeras hos KMH:s handledarutbildade musiklärare och får hjälp och stöd i att utvecklas i lärarrollen.

Musik som ämne, 120 hp

Ämnesdidaktik i musik med studier i sång, piano, gitarr, ensembleinstrument, ensemblespel, ensembleledning, rytmik, musikhistoria och musikteori. Här får du också klassrumsdidaktik, träning i att leda undervisning i klass, ensemblespel och körsång. Du blir ämneslärare i musik.

Ett självständigt arbete på avancerad nivå ingår om 15 hp.

Fördjupning i musik – profilstudier, 90 hp

Det här är din fördjupning i musik mot gymnasieskolans estetiska program. Du har dina profilstudier parallellt med programmets övriga fyra delar. I studierna ingår profilspecifik metodik samt övningsundervisning. Här blir du ämneslärare i musik med fördjupade kunskaper i den profil du väljer. Du får en god utbildning för att verka även som lärare i kulturskolan.

I fördjupningsämnet musik ett självständigt arbete på grundnivå ingår om 15 hp.

Internationellt utbyte

KMH har över 70 utbytesavtal med olika lärosäten runtom i världen. Lärarutbildningen har ett särskilt välutvecklat samarbete med ett lärosäte i Sydafrika, North-West University (NWU), där många av våra studenter har valt att genomföra delar av sina studier.

Efter studierna

KMH:s ämneslärarutbildningar ger dig kompetens och trygghet inför ett yrkesliv som lärare.

Stora pensionsavgångar väntar för många yrkesverksamma lärare vilket innebär att behovet av välutbildade ämneslärare med lärarlegitimation är stort i hela landet.

Ger behörighet för lärarlegitimation

Programmet leder till gymnasielärarexamen, som är ett krav när du ansöker om lärarlegitimation.

Med lärarexamen från KMH blir du behörig att undervisa i grund- och gymnasieskolan. Du får också mycket goda utsikter att arbeta i musik- och kulturskolor – de ser gärna ser att lärarkåren har både lärarexamen och lärarlegitimation.

Relaterad kontakt