Lärarlegitimation

Det är Skolverket som utfärdar alla lärarlegitimationer. De fattar beslut om en enskild lärare ska få legitimation efter sin ansökan, enligt de regler som regeringen har bestämt. KMH utfärdar examen, men inga legitimationer, för musiklärare som genomgått ämneslärarutbildningen eller KPU-programmet här.

Regeringen har fattat beslut om ett regelverk för behörigheter och legitimation för lärare i förordning 2011:326. Skolverket har sedan fått regeringens uppdrag att besluta om lärarlegitimation efter ansökan från enskilda lärare.

Enligt förordningen är det avgörande att den som ansöker om lärarlegitimation har en lärarexamen från högskolan. Skolverket ansvarar själva för att utreda vad examen är avsedd för och om den motsvarar lärarexamen.

Det här gör KMH

KMH har, i likhet med andra högskolor och universitet, regeringens uppdrag att anordna högskoleutbildning och att utfärda examen. Men vi får alltså inte utreda, skriva eller besluta om lärarlegitimation för enskilda lärare.

Komplettera tidigare utbildning

På grund av förordningens utformning behöver vissa yrkesverksamma musiklärare komplettera sin högskoleutbildning, för att kunna få lärarlegitimation. Om du är en av dem kan vi erbjuda KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning. Stockholms universitet ger också VAL, Vidareutbildning för lärare.

Om du saknar större delar av lärarutbildningen och inte har behörighet till KPU eller VAL, kan du ansöka till KMH:s ämneslärarprogram. Om du blir antagen kan du ansöka om att få tillgodoräkna dig tidigare studier.

Vanliga frågor och svar

Hur får jag reda på om min utbildning ger lärarlegitimation?

Genom att ansöka om lärarlegitimation på Skolverket. Då skapar du ett ärende som resulterar i antingen erhållen legitimation eller ett avslag.

Generellt gäller att om du har gått en lärarutbildning, fått en lärarexamen utfärdad, och ansöker om lärarlegitimation, så kommer du också att få legitimationen. Vilka andra pedagogiska utbildningar, kurser eller program som resulterar i lärarlegitimation beslutas av Skolverket.

KMH får inte hantera lärarlegitimationer för enskilda lärare.

Jag har en pedagogisk påbyggnadsutbildning. Kommer den att ge lärarlegitimation?

Det är Skolverket som avgör om din tidigare utbildning ger lärarlegitimation eller inte.

Generellt gäller att om du har gått en lärarutbildning, fått en lärarexamen utfärdad, och ansöker om lärarlegitimation, så kommer du också att få legitimationen. Vilka andra pedagogiska utbildningar, kurser eller program som resulterar i lärarlegitimation beslutas av Skolverket.

KMH får inte hantera lärarlegitimationer för enskilda lärare.

Ger IE-lärarutbildning lärarlegitimation?

Det är Skolverket som avgör om din tidigare utbildning ger lärarlegitimation eller inte.

Generellt gäller att om du har gått en lärarutbildning, fått en lärarexamen utfärdad, och ansöker om lärarlegitimation, så kommer du också att få legitimationen. Vilka andra pedagogiska utbildningar, kurser eller program som resulterar i lärarlegitimation beslutas av Skolverket.

KMH får inte hantera lärarlegitimationer för enskilda lärare.

Jag har en pedagogisk påbyggnadsutbildning. Kan jag göra om den till en lärarexamen?

Nej. För att erhålla en lärarexamen måste du vara antagen till en lärarutbildning. Du kan inte läsa fristående kurser och sedan få lärarexamen. Detta gäller alla så kallade yrkesexamina som finns i Sverige, som till exempel lärare, läkare och apotekare.

Däremot kan du komplettera din utbildning, och i vissa fall få dina tidigare studier tillgodoräknade. Ansökan om tillgodoräknande gör du efter att du blivit antagen till och registrerats på en kompletterande utbildning eller ett program. Det är alltså respektive högskola/universitet som fattar beslut om tillgodoräknade.

Jag har gått en musikerutbildning och sedan en pedagogisk utbildning – räknas det som en lärarexamen?

Det är Skolverket som avgör om din tidigare utbildning ger lärarlegitimation eller inte.

Kan KMH hjälpa till med att få ut en lärarlegitimation?

Nej. Det är ett ärende som du själv måste hantera gentemot Skolverket.

Kan KMH skräddarsy en utbildning till de som gått pedagogiska påbyggnadsutbildningar?

Nej. Den som antas till KPU-programmet kan dock ansöka om tillgodoräknande av tidigare utbildning. KMH arbetar för att på olika sätt hitta bra praktiska lösningar inom KPU-programmet så att det ska bli så enkelt som möjligt att kombinera med ordinarie arbetssituation.

Jag har fått avslag från Skolverket. Kan KMH hjälpa mig på något sätt?

Du har rätt att överklaga Skolverkets beslut. Hur du överklagar ska anges i Skolverkets beslut. Men KMH kan tyvärr inte aktivt hjälpa dig med ditt överklagande – det är en process du måste driva själv. Vi kan däremot hjälpa dig att komplettera din tidigare utbildning till en lärarexamen, se ovan Komplettera tidigare utbildning.