Övningselev trummor, detaljbild fot

Bli övningselev

Övningsundervisning är när studenter övar på att undervisa. Till det behövs elever som vill lära sig att spela ett instrument eller lära sig om ett ämnesområde inom musik. Vi behöver övningselever i alla åldrar, med eller utan förkunskaper!

Våra lärarstudenters val av instrument och behov styr vilken övningsundervisning som sker från år till år. Undervisningen kan ske i grupp eller individuellt, beroende på lärarstudentens behov.

Anmälan övningselev HT-23

Nu är anmälan för övningselever till höstterminen 2023 öppen. Anmälan är öppen 1 juni till 15 augusti.

Du kan anmäla dig till följande:

Elbas, fortsättningsnivå

Elbas, avancerad nivå

Elgitarr, fortsättningsnivå

Elgitarr, avancerad nivå

Kontrabas, fortsättningsnivå

Musik- och medieproduktion

Musikteori, fortsättningsnivå

Piano, fortsättningsnivå

Rytmik, nybörjare

Rytmik, fortsättningsnivå

Sång

Trumset, fortsättningsnivå

Trumset, avancerad nivå

Violin, avancerad nivå

Inget som passar just nu?

Håll gärna utkik inför vårterminen 2024, då antar vi oftast nybörjare och barn. Anmälan öppnar ca 1 november.

Avgifter

KMH skickar ut inbetalningskort till alla som antagits.

Individuell undervisning:
500 kr/termin.

Undervisning i grupp:
250 kr/termin.

Du betalar en avgift per instrument och/eller kurs.

Hyra instrument

Många instrument går att hyra på KMH.

Instrumenthyra:
200 kr/termin.

Så funkar intresseanmälan och antagning

Intresseanmälan

När intresseanmälan är öppen finns ett anmälningsformulär per instrument eller kurs att nå från den här webbsidan.

 • Anmälan inför antagning höstterminen 2023 är öppen 1 juni till 15 augusti.
 • Ca 1 september - 1 november är anmälan för ensemblespel öppen (inför vårtterminen 2024).
 • Ca 1 november - 9 december är anmälan inför vårtterminen 2024 öppen, då antar vi oftast nybörjare/barn.

Du gör en intresseanmälan per kurs eller instrument.

Om du blir antagen på flera av dina alternativ kan du antingen tacka nej till något, eller tacka ja till alla. Du kan alltså få möjlighet att till exempel gå både en kurs i musikteori och få individuell undervisning i ett instrument.

Övningsundervisningen är en del av våra lärarstudenternas utbildning. Det är inte säkert att all undervisning i alla instrument och alla kurser faktiskt blir av. Våra studenters val av instrument och behov styr vilken övningsundervisning som sker från år till år.

Intresseanmälan är inte bindande.

Antagning av övningselever

Du blir antagen för en termin i taget. Vi tar in barn, ungdomar och vuxna.

Bland de som anmält sitt intresse gör vi ett urval. Det är inte de som anmäler sig först som automatiskt blir antagna, utan det är våra studenters behov av olika åldrar, förkunskaper med mera som styr vem som blir antagen som övningselev. Målet är att skapa bästa möjliga undervisningssituation för de studenter som är lärare i övningsundervisningen.

Antagningen görs i början av terminen. Du blir kontaktad av ansvarig lärare eller student om du är aktuell för övningsundervisning. Om du inte blir antagen till höstterminen finns din intresseanmälan kvar till vårterminen.

Undervisningstillfällen

Undervisningen omfattar vanligtvis 30-60 minuter i veckan, 10 tillfällen per termin.

Tidpunkt för lektioner bestämmer den undervisande student tillsammans med övningseleven.

För vissa instrument/profiler pågår övningsundervisningen endast fram till v. 46.

Håll utkik på Facebook!

Ibland söker vi övningselever även under pågående termin. Håll utkik på vår Facebook-sida Länk till annan webbplats. – dessa annonseras bara där!

Villkor

Som övningselev väntar vi oss att du:

 • deltar i övningsundervisningen under avtalat tid, minst en termin.
 • deltar vid studentens handledningstillfällen och examination, ibland dagtid.
 • deltar i terminsuppspel/sång.
 • deltar vid undervisningsprov i samband med antagning till lärarutbildningarna.
 • vid förhinder lämnar återbud i så god tid som möjligt.
 • deltar i ensemble/orkesterspel, gäller främst stråkinstrument.
 • köper de noter som behövs. KMH lånar ut orkesternoter, borttappade noter betalas av övningseleven.
 • har möjlighet att spela på ett fullgott och väljusterat instrument.
 • meddelar eventuell adressändring till: ovningsundervisning@kmh.se

Rätt att säga upp övningselev

Kungl. Musikhögskolan förbehåller sig rätten att säga upp övningselever om samverkan inte är tillfredställande eller ovanstående förutsättningar inte uppfylls.

Relaterad kontakt