Fiolundervisning

Bli övningselev

Övningsundervisning är när studenter på musiklärarprogrammet övar på att undervisa. Till det behövs elever som vill lära sig att spela ett instrument eller lära sig om ett ämnesområde inom musik. Vi behöver övningselever i alla åldrar, med och utan förkunskaper. Här når du intresseanmälan, för läsåret 17/18 är anmälan nu stängd.

Övningsundervisningen är en del av våra lärarstudenternas utbildning. Under momentet har varje student har en ansvarig metodiklärare på KMH som handledare. Undervisningen kan ske i grupp eller individuellt, beroende på lärarstudentens behov.

Anmälan är stängd

Intresseanmälan för läsåret 2017/2018 är stängd. Anmälan till läsåret 2018/2019 öppnar i maj 2018. Vi har inga kölistor.

Intresseanmälan och antagning

Intresseanmälan inför läsåret 2017/2018 är nu stängd.

När intresseanmälan är öppen, vanligen från maj till augusti, går ett anmälningsformulär att nå från denna sida.

Utbudet som du kan välja från är stort, men det är inte säkert att all undervisning i alla instrument och alla kurser faktiskt blir av. Våra studenters val av instrument och behov styr vilken övningsundervisning som sker från år till år.

Du kan anmäla intresse till undervisning i sång, i ett eller flera instrument samt ett antal kurser och grupper. Du kan anmäla intresse till flera saker. Om du blir antagen på flera av dina alternativ kan du antingen tacka nej till något, eller tacka ja till alla. Du kan alltså få möjlighet att till exempel gå både en kurs i ensemble och få individuell undervsining i ett instrument.

Intresseanmälan är inte bindande.

Antagning av övningselever

Du blir antagen för ett läsår i taget. Vi tar in barn, ungdomar och vuxna. Bland de som anmält sitt intresse gör vi ett urval. Målet är att skapa bästa möjliga undervisningssituation för de studenter som är lärare i övningsundervisningen.

Besked

Antagningen görs i början av höstterminen. Du blir kontaktad av någon lärare eller student under hösten om du är aktuell för övningsundervisning. När alla platser är fyllda skickar vi ut besked till alla som anmält intresse, även de som inte antagits.

Lektioner och läsår

Undervisningen startar oftast i oktober, men ibland dröjer det till november. Undervisningen pågår sedan resten av läsåret. Du förväntas delta hela läsåret. Ibland gör studenten, handledaren och övningseleven andra överrenskommelser om undervisningens omfattning.

30 min/vecka, 20 veckor/läsår

Undervisningen omfattar vanligtvis 30 minuter i veckan, 20 veckor per läsår. Ett läsår av övningsundervisning innebär alltså totalt 10 timmars lektionstid.

Tidpunkt för lektioner bestämmer den undervisande student tillsammans med övningseleven.

Några kurser har längre men färre lektionstillfällen. Några går under kortare tid, ibland reduceras då priset.

Avgifter

KMH skickar ut inbetalningskort till alla som antagits.

Sång, instrument samt musik- och medieproduktion:
1 000 kr/läsår.

Kurs i musikteori, ensemble och barngrupp:
500 kr/läsår.

Du betalar en avgift per instrument och/eller kurs. Om du till exempel får plats på två instrument och en kurs i ensemble, så blir avgiften 2 500 kr/läsår.

Hyra instrument

Många instrument går att hyra på KMH.

Instrumenthyra:
200 kr/termin.

Utbudet

Följande instrument, grupper och kurser kan du anmäla ditt intresse till.

 • Akustisk gitarr
 • Bas
 • Bleckblås: trumpet, trombon, kornett, horn, euphonium, tuba
 • Blockflöjt
 • Elgitarr
 • Ensemble
 • Folkmusik stråk: fiol, altfiol, nyckelharpa och cello
 • Klassisk stråk: violin, viola och cello
 • Musikteori, traditionell/klassisk
 • Musikproduktion, medieproduktion
 • Nyckelharpa
 • Piano
 • Sång
 • Trumset
 • Träblås: saxofon, klarinett, tvärflöjt, oboe, fagott

Mer om varje instrument, kurs och grupp

Villkor

Som övningselev väntar vi oss att du:

 • deltar i övningsundervisningen under avtalat tid, oftast ett läsår.
 • deltar vid studentens handledningstillfällen och examination, ibland dagtid.
 • deltar i terminsuppspel/sång.
 • deltar vid undervisningsprov i samband med antagning till lärarutbildningarna.
 • vid förhinder lämnar återbud i så god tid som möjligt.
 • deltar i ensemble/orkesterspel, gäller främst stråkinstrument.
 • köper de noter som behövs. KMH lånar ut orkesternoter, borttappade noter betalas av övningseleven.
 • har möjlighet att spela på ett fullgott och väljusterat instrument.
 • meddelar eventuell adressändring till: ovningsundervisning@kmh.se

Rätt att säga upp övningselev

Kungl. Musikhögskolan förbehåller sig rätten att säga upp övningselever om samverkan inte är tillfredställande eller ovanstående förutsättningar inte uppfylls.

Relaterad kontakt