Övningselev trummor, detaljbild fot

Bli övningselev

Övningsundervisning är när studenter övar på att undervisa. Till det behövs elever som vill lära sig att spela ett instrument eller lära sig om ett ämnesområde inom musik. Vi behöver övningselever i alla åldrar, med eller utan förkunskaper!

Våra lärarstudenters val av instrument och behov styr vilken övningsundervisning som sker från år till år. Undervisningen kan ske i grupp eller individuellt, beroende på lärarstudentens behov.

Anmälan övningselev höstterminen 2024

Nu är anmälan för övningselever till höstterminen 2024 öppen. Anmälan är öppen fram till 15 augusti.

Platser till övningsutbildning inom folkmusik släpps först efter sommaren.

Kör

Ungdomskör, fortsättning

Sång

Sång, fortsättning

Sång, avancerad

Elbas och kontrabas

Elbas/kontrabas, fortsättning

Elbas, avancerad

Elgitarr och akustisk gitarr

Elgitarr/Gitarr, fortsättning

Elgitarr, avancerad

Piano

Piano, fortsättning
Piano, avancerad

Trumset

Trumset, fortsättning

Blockflöjt och tvärflöjt

Blockflöjt, fortsättning
Tvärflöjt, fortsättning

Orgel

Orgel, nybörjare

Orgel, fortsättning

Rytmik

Rytmik, avancerad

Musikteori

Musikteori, fortsättningsnivå

Avgifter

KMH skickar ut inbetalningskort till alla som antagits.

Individuell undervisning:
500 kr/termin.

Undervisning i grupp:
250 kr/termin.

Undervisning folksång och folkmusikfiol:
0 kr.

Du betalar en avgift per instrument och/eller kurs.

Hyra instrument

Många instrument går att hyra på KMH.

Instrumenthyra:
200 kr/termin.

Så fungerar intresseanmälan och antagning

Intresseanmälan

När intresseanmälan är öppen finns ett anmälningsformulär per instrument eller kurs att nå från den här webbsidan.

 • 3 juni – 15 augusti: Anmälan inför höstterminen 2024 är öppen. (Ej folkmusik.)
 • Efter sommaren: Anmälan inför folkmusikfiol och folksång höstterminen 2024 öppnar.
 • 2 september – 1 november: Anmälan till ensemblespel vårtterminen 2025 är öppen.
 • 1 november – 16 december: Anmälan inför vårtterminen 2025 är öppen. Då antar vi också nybörjare och barn.

Du gör en intresseanmälan per kurs eller instrument.

Om du blir antagen på flera av dina alternativ kan du antingen tacka nej till något, eller tacka ja till alla. Du kan alltså få möjlighet att till exempel gå både en kurs i musikteori och få individuell undervisning i ett instrument.

Övningsundervisningen är en del av våra lärarstudenternas utbildning. Det är inte säkert att all undervisning i alla instrument och alla kurser faktiskt blir av. Våra studenters val av instrument och behov styr vilken övningsundervisning som sker från år till år.

Intresseanmälan är inte bindande.

Antagning av övningselever

Du blir antagen för en termin i taget. Detta gäller dock inte orgelelever, som blir antagna för ett helt läsår. Vi tar in barn, ungdomar och vuxna.

Bland de som anmält sitt intresse gör vi ett urval. Det är inte de som anmäler sig först som automatiskt blir antagna, utan det är våra studenters behov av olika åldrar, förkunskaper med mera som styr vem som blir antagen som övningselev. Målet är att skapa bästa möjliga undervisningssituation för de studenter som är lärare i övningsundervisningen.

Antagningen görs i början av terminen. Du blir kontaktad av ansvarig lärare eller student om du är aktuell för övningsundervisning. Om du inte blir antagen till höstterminen finns din intresseanmälan kvar till vårterminen.

Undervisningstillfällen

Undervisningen omfattar vanligtvis 30-60 minuter i veckan, 10 tillfällen per termin. För Undervisning i folksång och folkmusikfiol ser du ramtider och undervisningstillfällen direkt på sidan.

Tidpunkt för lektioner bestämmer den undervisande student tillsammans med övningseleven.

För vissa instrument/profiler pågår övningsundervisningen endast fram till v. 46.

Håll utkik på Facebook!

Ibland söker vi övningselever även under pågående termin. Håll utkik på vår Facebook-sida Länk till annan webbplats. – dessa annonseras bara där!

Villkor

Som övningselev väntar vi oss att du:

 • deltar i övningsundervisningen under avtalat tid, minst en termin.
 • deltar vid studentens handledningstillfällen och examination, ibland dagtid.
 • deltar i terminsuppspel/sång.
 • deltar vid undervisningsprov i samband med antagning till lärarutbildningarna.
 • vid förhinder lämnar återbud i så god tid som möjligt.
 • deltar i ensemble/orkesterspel, gäller främst stråkinstrument.
 • köper de noter som behövs. KMH lånar ut orkesternoter, borttappade noter betalas av övningseleven.
 • har möjlighet att spela på ett fullgott och väljusterat instrument.
 • övar på eventuella övningsuppgifter.
 • meddelar eventuell adressändring till: ovningsundervisning@kmh.se

Rätt att säga upp övningselev

Kungl. Musikhögskolan förbehåller sig rätten att säga upp övningselever om samverkan inte är tillfredställande eller ovanstående förutsättningar inte uppfylls.

Relaterad kontakt