Fiolundervisning

Bli övningselev

Övningsundervisning är när studenter på musiklärarprogrammet övar på att undervisa. Till det behövs elever som vill lära sig att spela ett instrument eller lära sig om ett ämnesområde inom musik. Vi behöver övningselever i alla åldrar, med och utan förkunskaper. Intresseanmälan för läsåret 2018/2019 är nu stängd.

Övningsundervisningen är en del av våra lärarstudenternas utbildning. Under momentet har varje student har en ansvarig metodiklärare på KMH som handledare. Undervisningen kan ske i grupp eller individuellt, beroende på lärarstudentens behov.

Anmälan är stängd

Intresseanmälan till läsåret 2018/2019 är nu stängd. Anmälan till läsåret 2019/2020 öppnar i slutet av maj/början av juni 2019.

Frågor om utbud och anmälan

Om du har frågor, kontakta oss på ovningsundervisning@kmh.se

Utbud

Våra lärarstudenters val av instrument och behov styr vilken övningsundervisning som sker från år till år. Till läsåret 2018/2019 fanns följande urval:

 • Sång
 • Akustisk gitarr
 • Elgitarr
 • Blockflöjt
 • Tvärflöjt
 • Folkmusik fiol
 • Violin, viola och cello
 • Nyckelharpa
 • Piano
 • Trumset
 • Musikteori, traditionell/klassisk
 • Musikproduktion, medieproduktion

Sista anmälningsdag var 19 augusti 2018.

Mer om varje instrument/kurs

Så funkar intresseanmälan och antagning

När intresseanmälan är öppen, vanligen från maj till augusti, finns ett anmälningsformulär pers instrument eller kurs att nå från sidan Utbud för övningselever.

Det är inte säkert att all undervisning i alla instrument och alla kurser faktiskt blir av. Våra studenters val av instrument och behov styr vilken övningsundervisning som sker från år till år.

Du gör en intresseanmälan per kurser eller instrument. Om du blir antagen på flera av dina alternativ kan du antingen tacka nej till något, eller tacka ja till alla. Du kan alltså få möjlighet att till exempel gå både en kurs i musikteori och få individuell undervisning i ett instrument.

Intresseanmälan är inte bindande.

Antagning av övningselever

Du blir antagen för ett läsår i taget. Vi tar in barn, ungdomar och vuxna. Bland de som anmält sitt intresse gör vi ett urval. Målet är att skapa bästa möjliga undervisningssituation för de studenter som är lärare i övningsundervisningen.

Besked

Antagningen görs i början av höstterminen. Du blir kontaktad av ansvarig lärare eller student under hösten om du är aktuell för övningsundervisning. Om du inte har blivit kontaktad senast i början på oktober har du tyvärr inte blivit antagen som övningselev.

Lektioner och läsår

Undervisningen startar oftast i oktober, men ibland dröjer det till november. Undervisningen pågår sedan resten av läsåret. Du förväntas delta hela läsåret. Ibland gör studenten, handledaren och övningseleven andra överrenskommelser om undervisningens omfattning.

30 min/vecka, 20 veckor/läsår

Undervisningen omfattar vanligtvis 30 minuter i veckan, 20 veckor per läsår. Ett läsår av övningsundervisning innebär alltså totalt 10 timmars lektionstid.

Tidpunkt för lektioner bestämmer den undervisande student tillsammans med övningseleven.

Några kurser har längre men färre lektionstillfällen. Några går under kortare tid, ibland reduceras då priset.

Avgifter

KMH skickar ut inbetalningskort till alla som antagits.

Sång, instrument samt kurs musik- och medieproduktion:
1 000 kr/läsår.

Kurs i musikteori barngrupp viola/violin/cello:
500 kr/läsår.

Du betalar en avgift per instrument och/eller kurs. Om du till exempel får plats på två instrument och en kurs i musikteori, så blir avgiften 2 500 kr/läsår.

Hyra instrument

Många instrument går att hyra på KMH.

Instrumenthyra:
200 kr/termin.

Villkor

Som övningselev väntar vi oss att du:

 • deltar i övningsundervisningen under avtalat tid, oftast ett läsår.
 • deltar vid studentens handledningstillfällen och examination, ibland dagtid.
 • deltar i terminsuppspel/sång.
 • deltar vid undervisningsprov i samband med antagning till lärarutbildningarna.
 • vid förhinder lämnar återbud i så god tid som möjligt.
 • deltar i ensemble/orkesterspel, gäller främst stråkinstrument.
 • köper de noter som behövs. KMH lånar ut orkesternoter, borttappade noter betalas av övningseleven.
 • har möjlighet att spela på ett fullgott och väljusterat instrument.
 • meddelar eventuell adressändring till: ovningsundervisning@kmh.se

Rätt att säga upp övningselev

Kungl. Musikhögskolan förbehåller sig rätten att säga upp övningselever om samverkan inte är tillfredställande eller ovanstående förutsättningar inte uppfylls.

Relaterad kontakt