Pianostämmar­utbildning

Utbildningen vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill hjälpa pianister i sitt musicerande genom arbete med stämning, intonation och mekanik.

Pianot är en musikalisk och social samlingspunkt i många hem, skolor och konsertsalar. Utan professionella pianostämmare skulle instrumentets mångsidighet och stora uttrycksmöjligheter gå förlorade. KMH erbjuder därför Sveriges enda utbildning till pianostämmare på högskolenivå.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2022
Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats..

16 januari 2023
Sista anmälningsdag.

25 januari 2023

  • Sista kompletteringsdag för att styrka meriter och behörighet (görs på antagning.se).

13-24 februari 2023
Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivning längst ner på sidan.

11-21 mars 2023
Antagningsprov på campus (vecka 11).

13 april 2023
Antagningsbesked urval 1.

26 april 2023
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats..

11 maj 2023
Antagningsbesked urval 2.

22 augusti 2023
Introduktionsvecka

28 augusti 2023
Terminsstart

Unik utbildning

Under utbildningen får du verktygen för att föra en 300-årig tradition vidare – att förbereda pianon, flyglar och klaver för kompositörer och musiker.

Att vara pianostämmare är ett precisionsyrke som tar många år att lära sig eftersom du arbetar med naturmaterial i form av trä, filt och läder som inte är formstabila. De behöver med jämna mellanrum justeras och pianisten är helt utelämnad åt att dessa delar fungerar väl.

Med denna utbildning får du grunderna i att stämma och justera klaverinstrument och en god grund för fortsatt kunskapsutveckling inom yrkesområdet.

Behörighet

Du som student ska ha grundläggande behörighet för högskolestudier och ska genomföra ett antagningsprov med fokus på gehör. Läs mer om antagningsprovet i utbildningsplanen och provbeskrivningen.

Om utbildningen

Programmet syftar till att utbilda pianostämmare och pianotekniker som har goda praktiska och teoretiska förutsättningar att verka i ett mångsidigt och föränderligt yrkesliv.

Huvudmomentet är praktisk övning i pianostämning på gehör. Dessutom tillkommer bland annat orientering i mekanikjustering, stämnagelbyte och besträngning.

Under utbildningen får du främst lära dig att arbeta självständigt med:

  • gehörsbaserad temperering och stämning av pianon och flyglar.
  • den liksvävande temperaturens teoretiska och praktiska förutsättningar.
  • pianomekanik, dess funktioner och inverkan på ljud och ton.
  • temperering, stämning och justering av pianon och flyglar.
  • grundläggande mekaniskt underhåll och reparationer.
  • att anpassa arbetssätt efter olika förutsättningar med lyhördhet för beställare.

Undervisningsform

Studierna bedrivs på halvfart under två läsår. Detta upplägg krävs för att du ska hinna utveckla vissa nödvändiga förmågor. Största delen av undervisningen sker under koncentrerade perioder fördelade under studietiden – övrig tid övar du på egen hand utifrån givna uppgifter, under handledning av lärare.

Efter studierna

Utbildningsprogrammet leder inte till en högskoleexamen men du kan begära att få ett utbildningsbevis utfärdat om du genomgått utbildningsprogrammet med godkänt resultat.

Efter utbildningen väljer många att fördjupa sina kunskaper via praktik på någon pianofabrik eller hos en pianostämmare.

De allra flesta pianostämmare startar eget företag och arbetar med stora kunder som musikhögskolor, musikskolor, folkhögskolor och kyrkor. Men den största kundgruppen för de flesta är privatpersoner.

Precis som musiker och kompositörer har du stora möjligheter att själv forma ditt yrke.

Relaterad kontakt