Provbeskrivning för pianostämmarutbildning

När du söker till det här programmet behöver du göra ett antagningsprov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra proven.

Anmälningskod: KMH-45000

Prov 1 – Uttagning

Provet genomförs på campus.

Du ska från en inspelning av ett preparerat piano uppfatta svävningar i intervall och unison klang.

Exempel: Du får höra tre klanger, där du ska avgöra om respektive klang är ren, svävar långsamt eller hastigt. Du ska också jämföra två klanger och kunna påvisa om svävningshastigheten är lika eller olika, och i det senare fallet kunna tala om vilken av dem som svävar snabbast.

Provkod: LS 11.7a Pianostämning, uttagning
Provtid: ca 10-15 minuter
Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som godkänt (1) eller underkänt (0).

Ditt resultat i prov 1 meddelas inom kort efter provtillfället. Sökande som är godkända går vidare till nästa prov.

Prov 2 – Pianostämning

Provet genomförs på campus.

Du ska från en inspelning av ett preparerat piano uppfatta svävningar i intervall och unison klang.

Exempel: Du får höra tre klanger, där du ska avgöra om respektive klang är ren, svävar långsamt eller hastigt. Du ska också jämföra två klanger och kunna påvisa om svävningshastigheten är lika eller olika, och i det senare fallet kunna tala om vilken av dem som svävar snabbast.

Provkod: LS 11.7b Pianostämning
Provtid: ca 10 minuter
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande.

Relaterad kontakt