VFU för handledare och samordnare

VFU är den verksamhetsförlagda utbildning som äger rum inom ämneslärarprogrammet och den kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU. VFU är en viktig del av båda utbildningarna där praktik och teori knyts samman och skapar en helhet. Här kan du läsa mer om upplägget för de olika VFU-perioderna.

Genom VFU skaffar sig studenten erfarenheter och utvecklar successivt nödvändiga redskap och förmågor samt förtrogenhet med läraryrkets olika aspekter. VFU är därför obligatorisk och organiserad i VFU-kurser. Du som handledare är en utbildad lärare i musik och har huvudansvaret för KMH-studenten och stödjer studenten att utvecklas till en professionell lärare under VFU-perioden. Läs mer om vad som förväntas av dig som handledare och av dig som samordnare i kommun eller skola i KMH:s VFU-handbokPDF.

Är du ännu inte handledare men intresserad av att bli det så kan du gå en handledarkurs som ges av KMH i samarbete med andra lärosäten.

Handledarutbildning för lärare

Studiegång för de olika VFU-perioderna

Studenter antagna fram till HT 2017 på lärarprogrammet LÄGY läser tre VFU-kurser:

  • VFU1 – 7,5 hp. Ges termin 2, VT år 1.
  • VFU2 – 7,5 hp. Ges termin 5, HT år 3.
  • VFU3 – 15 hp. Ges termin 10, VT år 5.

Studenter antagna från och med HT 2018 på lärarprogrammet LLGY läser fyra VFU-kurser:

  • VFU1 – 7,5 hp. Ges termin 2, VT år 1.
  • VFU2 – 7,5 hp. Ges termin 5, HT år 3.
  • VFU3 – 7,5 hp. Ges termin 8, VT år 4.
  • VFU3 – 7,5 hp. Ges termin 10, VT år 5.

Studenter antagna på KPU läser tre VFU-kurser:

  • VFU1 – 7,5 hp. Ges termin 1, HT år 1.
  • VFU2 – 7,5 hp. Ges termin 2, VT år 1.
  • VFU3 – 15 hp. Ges termin 3, HT år 2.

Schema för läsåret 2019/2020

Tabellen visar när läsårets VFU-kurser ges, hur många poäng som praktiken utgör, samt länkar till respektive kursplan.

Skriv tabellbeskrivning här
Kurs och kurskodhp praktik/campusVeckaStudietakt och kommentar
KPU VFU1 FG0085PDF6 hp/1,5 hp36‑3 HT19Kvartsfart, förläggs i samråd med handledare. Individuell placering, åk 4-9.

KPU VFU2
FG1320PDF

6 hp/1,5 hp4‑23 VT20Kvartsfart, förläggs i samråd med handledare. Individuell placering, grundskola eller gymnasium.
KPU VFU3
FG1321PDF
12 hp/3 hp36‑3 HT19

Halvfart, förläggs i samråd med handledare. Individuell placering, gymnasium.

LLGY VFU1
FG8010PDF

7,5 hp/-10‑14 VT20Helfart angivna veckor. Parplacering, åk 4-9.
LÄGY VFU2
FG1320PDF
6 hp/1,5 hp42‑47 HT19Helfart angivna veckor. Individuell placering, gymnasium.
LÄGY VFU3
FG1321PDF
12 hp/3 hp10‑19 VT20Helfart angivna veckor. Individuell placering, gymnasium.