VFU för handledare och samordnare

VFU är den verksamhetsförlagda utbildning som äger rum inom ämneslärarprogrammet och den kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU. VFU är en viktig del av båda utbildningarna där praktik och teori knyts samman och skapar en helhet. Här kan du läsa mer om upplägget för de olika VFU-perioderna.

Genom VFU skaffar sig studenten erfarenheter och utvecklar successivt nödvändiga redskap och förmågor samt förtrogenhet med läraryrkets olika aspekter. VFU är därför obligatorisk och organiserad i VFU-kurser.

Du som handledare är en utbildad lärare i musik och har huvudansvaret för KMH-studenten under VFU-perioden. Med ditt stöd utvecklas studenten till en professionell lärare. Läs mer om vad som förväntas av dig som handledare och av dig som samordnare i kommun eller skola i KMH:s VFU-handbok Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster..

Är du inte handledare än men intresserad av att bli det så kan du gå en handledarkurs som KMH ger i samarbete med andra lärosäten.

Handledarutbildning för lärare

Studiegång för de olika VFU-perioderna

Studenter antagna fram till HT 2017 på lärarprogrammet LÄGY läser tre VFU-kurser:

  • VFU1 – 7,5 hp. Ges termin 2, VT år 1.
  • VFU2 – 7,5 hp. Ges termin 5, HT år 3.
  • VFU3 – 15 hp. Ges termin 10, VT år 5.

Studenter antagna från och med HT 2018 på lärarprogrammet LLGY läser fyra VFU-kurser:

  • VFU1 – 7,5 hp. Ges termin 2, VT år 1.
  • VFU2 – 7,5 hp. Ges termin 5, HT år 3.
  • VFU3 – 7,5 hp. Ges termin 8, VT år 4.
  • VFU3 – 7,5 hp. Ges termin 10, VT år 5.

Studenter antagna på KPU läser tre VFU-kurser:

  • VFU1 – 7,5 hp. Ges termin 1, HT år 1.
  • VFU2 – 7,5 hp. Ges termin 2, VT år 1.
  • VFU3 – 15 hp. Ges termin 3, HT år 2.

Relaterad kontakt