Musikundervisning i grundskola

Handledarutbildning för lärare

Kursen ges på avancerad nivå och ger dig nödvändiga verktyg för att arbeta som handledare för lärarstudenter inom deras verksamhetsförlagda undervisning, så kallad VFU.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, avancerad nivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  7,5

 • Anmälningsperiod:

  15 mars – 15 april 2024

 • Anmälningskod:

  KMH-FA22F

Kursens innehåll

Kursen vänder sig till dig som har en lärarexamen och som har undervisat i ämnet musik inom grundskola, gymnasium eller kulturskola.

Kursen ges i samarbete mellan Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholms konstnärliga högskola (DOCH), Konstfack och Kungl. Musikhögskolan, vilket innebär att seminarierna ges vid olika lärosäten. Kursen är utvecklad i samarbete mellan de inblandade högskolorna för att möta behov och efterfrågan av att utbilda VFU-handledare för lärarstudenter vid respektive högskola.

Kursen förbereder dig inför rollen som handledare utifrån följande delar:

 • Centrala begrepp, teorier och metoder avseende handledning såväl individuellt som i grupp.
 • Analys och reflektioner av undervisning och lärprocesser.
 • Handledningsprocessen i form av samtalsmetodik samt teorier och strategier.
 • Etiska dimensioner i lärarvardagen och i handledningsprocessen.
 • Ämnesdidaktik och aktuell ämnesdidaktisk forskning.
 • Planering och genomförande av en ministudie.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturseminarier och enskilda arbeten.

Examination

Kursen examineras genom

 • skriftlig och muntlig redovisning av en ministudie
 • skriftlig och muntlig redovisning av handledningsfilosofi.

Schema

11 september 13.00–16.00
17 oktober 09.00–15.00
15 november 09.00–15.00
22 januari 09.00–15.00
18 februari 09.00–16.00
13 mars 13.00–16.00
28 april 09.00–15.00

Behörighet och urval

För att söka till kursen så behöver du ha

 • grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå
 • särskild behörighet i form av Lärarexamen i musik eller motsvarande.

Vid urval till utbildningen fördelas platserna på grundval av antal avklarade högskolepoäng (HPAV).

Om grundläggande behörighet

Relaterad kontakt