Musikundervisning i grundskola

Handledarutbildning för lärare

Kursen ges på avancerad nivå och ger dig nödvändiga verktyg för att arbeta som handledare för lärarstudenter inom deras verksamhetsförlagda undervisning, så kallad VFU.

Kursen vänder sig till dig som har en lärarexamen och som har undervisat i ämnet musik inom grundskola, gymnasium eller kulturskola.

Kursen ges i samarbete mellan Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholms konstnärliga högskola (DOCH), Konstfack och Kungl. Musikhögskolan, vilket innebär att seminarierna ges vid olika lärosäten. Kursen är utvecklad i samarbete mellan de inblandade högskolorna för att möta behov och efterfrågan av att utbilda VFU-handledare för lärarstudenter vid respektive högskola. 

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå, samt särskild behörighet: Lärarexamen i musik eller motsvarande.

Urval baseras på antal avklarade högskolepoäng (HPAV).

Kursens innehåll

Kursen förbereder dig inför rollen som handledare utifrån följande delar:

  • centrala begrepp, teorier och metoder avseende handledning såväl individuellt som i grupp,
  • analys och reflektioner av undervisning och lärprocesser,
  • handledningsprocessen i form av samtalsmetodik samt teorier och strategier,
  • etiska dimensioner i lärarvardagen och i handledningsprocessen,
  • ämnesdidaktik och aktuell ämnesdidaktisk forskning,
  • planering och genomförande av en ministudie.

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturseminarier och enskilda arbeten. Kursen examineras genom:

  • skriftlig och muntlig redovisning av en ministudie,
  • skriftlig och muntlig redovisning av handledningsfilosofi.

Kurstillfällen HT2023 (läsåret 23/24):

Onsdag 13/9 (Kursstart)
Torsdag 19/10
Fredag 17/11
Måndag 22/1
Tisdag 13/2
Onsdag 13/3
Torsdag 25/4

Relaterad kontakt