Handledarutbildning för lärare

Kursen ges på avancerad nivå och ger dig nödvändiga verktyg för att arbeta som handledare för lärarstudenter inom deras verksamhetsförlagda undervisning, så kallad VFU.

Kursen vänder sig till dig som har en lärarexamen och som har undervisat i ämnet musik i minst tre år inom grundskola, gymnasium eller kulturskola.

Kursen ges i samarbete mellan Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholms konstnärliga högskola (DOCH), Konstfack och Kungl. Musikhögskolan, vilket innebär att seminarierna ges vid olika lärosäten. Kursen är utvecklad i samarbete mellan de inblandade högskolorna för att möta behov och efterfrågan av att utbilda VFU-handledare för lärarstudenter vid respektive högskola. 

Behörighet

Lärarexamen eller motsvarande samt yrkeslivserfarenhet av undervisning i ämnet musik i minst tre år med 50% omfattning inom kulturskola, grundskola eller gymnasium.

Arbetslivserfarenheten styrks med arbetsgivarintyg eller liknande. Intygen kan laddas upp via ditt konto på antagning.se.

Kursens innehåll

Kursen förbereder dig inför rollen som handledare utifrån följande delar:

 • centrala begrepp, teorier och metoder avseende handledning såväl indivi- duellt som i grupp,
 • analys och reflektioner av undervisning och lärprocesser,
 • handledningsprocessen i form av samtalsmetodik samt teorier och strategier,
 • etiska dimensioner i lärarvardagen och i handledningsprocessen,
 • ämnesdidaktik och aktuell ämnesdidaktisk forskning,
 • planering och genomförande av ett praktiknära forskningsprojekt.

Undervisningsform

Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturseminarier och enskilda arbeten. Kursen examineras genom:

 • skriftlig och muntlig redovisning av praktiknära forskning,
 • skriftlig och muntlig redovisning av handledningsfilosofi.
 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, avancerad nivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  7,5

 • Antagningsperiod:

  15 mars – 16 april

 • Anmälningskod:

  KMH-FA17X
  Anmäl dig på antagning.selänk till annan webbplats

Relaterad kontakt