Gehörsbaserad stråkmetodik violin, viola

Kursen ger dig som planerar att undervisa i violin eller viola praktiska och teoretiska verktyg för nybörjarundervisning enligt Suzukimetoden.

Detta är kursen för dig som har en påbörjad högskoleutbildning innefattande instrumentstudier på violin eller viola och som vill undervisa yngre nybörjare.

Du kan också vara färdigutbildad lärare som jobbar eller ska börja jobba med El Sistema och vill kombinera både individuell- och gruppundervisning i ditt arbete i musik/kulturskolan. Dock är kursen ingen Suzukilärarutbildning som ger behörighet till ESA:s lärarcertifikat – den sköts av Svenska Suzukförbundet där du också anmäler dig.

Behörighet och urval

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå krävs särskild behörighet: Högskolestudier om minst 120 hp inom ämnesområdet musik innefattande instrumentstudier violin/viola.

Platserna fördelas med en tredjedel på grundval av betyg, en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet, och en tredjedel på grundval av antal högskolepoäng i musik.

Kursens innehåll

Kursen består av två centrala delar: spel- och instrumentteknik samt reflektion kring undervisningsformer. Det innebär bl.a. hur du kan börja arbeta med fiollådor och inkludera ergonomi från första början som en naturlig del av instrumentteknik. Utöver detta ingår även:

 • spelteknik inriktad mot yngre åldrar,
 • metodik för nybörjarundervisning yngre åldrar, i grupp och enskilt,
 • instrumentkunskap,
 • repertoarkännedom,
 • undervisningspraktik med handledning,
 • samtal och reflektion kring exempelvis föräldrars roll som del i barns musikaliska utveckling.

Kursen förmedlar i seminarieform Suzukimetoden med fokus på S. Suzukis violin/violaskola 1. I metoden ingår hur du kan genomföra en föräldrakurs.

Undervisningsform

Kursen innehåller många praktiska moment på KMH i form av auskultering och handledd gruppundervisning. Du som har egna elever får gärna ta med dem. En viktig del i kursen är också interaktivt lärande där reflektion i deltagargruppen kommer att berika oss alla. Kursen examineras genom:

 • undervisningsprov,
 • skriftlig rapport och reflektion samt dokumentation av eget undervisningsmaterial producerat under kursen.

Kurstillfällen HT2023

 • Kursstart tisdag 5 september
 • 10 september
 • 1 oktober
 • 22 oktober
 • 26 november
 • 10 december

Relaterad kontakt