Digital höstkurs: European Master Classes and Orchestra 1, 2 och 3

I samarbete med Kammarmusikens Vänner utvecklas ditt konstnärliga uttryck i mötet med världsledande artister inom klassisk musik.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Klassisk musik

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  7,5

 • Anmälningsperiod:

  15 mars – 15 april 2024

 • Anmälningskod:

  KMH-CG16D, KMH-CG10D, KMH-CG13D

Kursernas innehåll

Detta är kurser för dig som har en påbörjad högskoleutbildning och som vill fördjupa dig i orkesterspel.

Kurserna varvar master classes i olika former med föreläsningar och seminarier. Individuella lektionstillfällen och ensemblerepetitioner är centrala delar i kursen.

European Master Classes and Orchestra 1

Efter genomgången kurs förväntas du

 • lösa gestaltningsmässiga problem i samråd med kursledare
 • uppvisa konstnärligt uttryck och tolkningsförmåga i sitt musicerande
 • beskriva sina erfarenheter som musiker och sina övriga kompetenser i form av ett utförligt CV eller portfolio.

European Master Classes and Orchestra 2

Efter genomgången kurs förväntas du

 • självständigt lösa gestaltningsmässiga problem
 • uppvisa ett fördjupat konstnärligt uttryck.

European Master Classes and Orchestra 3

Efter genomgången kurs förväntas du

 • självständigt identifiera och lösa gestaltningsmässiga problem
 • uppvisa förståelse för orkestermusikens roll i samhället
 • uppvisa ett fördjupat konstnärligt uttryck och kunna motivera konstnärliga ställningstaganden.

Examination

Kurserna examineras genom konstnärligt gestaltande prov.

Schema

Kurserna hålls online under hösten 2024.

Behörighet och urval

För att söka till kurserna så behöver du ha

 • grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå
 • särskild behörighet i form av att du är antagen till högre musikutbildning i Europa eller motsvarande samt genomförda högskolestudier i musik om minst 30 hp.

Urvalsgrundande färdighetsprov kommer att tillämpas. Fördelning av platser sker på instrument för att uppnå symfoniorkesterbesättning.

Om grundläggande behörighet