Dirigering av jazzensembler

Den här kursen riktar sig till dig som har goda förkunskaper i dirigering och vill utveckla dina färdigheter för dirigering av jazz och närbesläktade genrer.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Komposition, dirigering och musikteori

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Anmälningsperiod:

  15 september - 16 oktober 2023

 • Anmälningskod:

  KMH-DG12F

Kursens innehåll

På den här kursen får du som är orkester- eller kördirigent möjlighet att utveckla
kunskaper om och färdigheter i dirigering av ensembler och orkestrar inom jazz
och närbesläktade genrer. Du kommer bland annat att fördjupa dig i

 • dirigering av ensembler med rytmsektion
 • gestik, kroppsspråk och repetitionsmetodik
 • musikalisk gestaltning och förmedling av musikaliskt uttryck.

Teorilektionerna omfattar föreläsningar om jazzdirigering, analys av videoexempel och inspelningar samt formanalys. Mellan lektionerna ges arbetsuppgifter som skall redovisas vid nästa kurstillfälle. Avslutande kurstillfälle sker tillsammans med en jazztrio där improvisation, interaktion och så kallad Cue-teknik övas.

Kurslitteratur

Örjan Fahlström (2021) Dirigering och ensembleledning
Danderyd: Notfabriken, ISBN: 9789188937360

Examination

Kursen examineras genom konstnärligt gestaltande prov samt löpande aktivt
deltagande i undervisningen.

Schema

13 januari–6 februari 2024. Kursen ges i fyra grupper.

Lördagar kl 13–14.30 (grupp 1) eller kl 15–16.30 (grupp 2)
Datum: 13 januari, 20 januari, 27 januari, examination 3 februari.

Tisdagar kl 13–14.30 (grupp 3) eller 15–16.30 (grupp 4)
Datum: 16 januari, 23 januari, 30 januari, examination 6 februari.

Behörighet och urval

För att söka till kursen så behöver du ha

 • grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå
 • särskild behörighet i form av studier i musik om minst 60 hp eller motsvarande.

Vid urval till utbildningen fördelas platserna med två tredjedelar på grundval av betyg och en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet.

Om grundläggande behörighet

Relaterad kontakt