Dirigering av jazzensembler A

Den här kursen riktar sig till dig som har goda förkunskaper i dirigering och vill utveckla dina färdigheter för dirigering av jazz och närbesläktade genrer.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Komposition, dirigering och musikteori

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Anmälningsperiod:

  15 mars – 15 april 2024

 • Anmälningskod:

  KMH-DG19F

Kursens innehåll

På den här kursen får du som är orkester- eller kördirigent möjlighet att utveckla
kunskaper om och färdigheter i dirigering av ensembler och orkestrar inom jazz
och närbesläktade genrer. Du kommer bland annat att fördjupa dig i

 • dirigering av ensembler med rytmsektion
 • gestik, kroppsspråk och repetitionsmetodik
 • musikalisk gestaltning och förmedling av musikaliskt uttryck
 • jazzmusikalisk terminologi och olika typer av partitur.

Teorilektionerna omfattar föreläsningar om jazzdirigering, analys av videoexempel och inspelningar samt formanalys. Mellan lektionerna ges arbetsuppgifter som skall redovisas vid nästa kurstillfälle. Avslutande kurstillfälle sker tillsammans med en jazztrio där improvisation, interaktion och så kallad Cue-teknik övas.

Förkunskaper

För att klara undervisningsnivån i kursen behöver du goda kunskaper i dirigering eller jazzensemble.

Kurslitteratur

Örjan Fahlström (2021) Dirigering och ensembleledning
Danderyd: Notfabriken, ISBN: 9789188937360

Examination

Kursen examineras genom konstnärligt gestaltande prov samt löpande aktivt
deltagande i undervisningen.

Schema

Undervisning ges vid KMH i Stockholm. Deltagarna delas in i två grupper med fyra studenter i varje.

Tisdagar: 12, 19 och 26 november kl 13.00–14.30. Examination tisdag 3 december kl 13.00–15.30.

Lördagar: 16, 23 och 30 november kl 15.00–16.30. Examination måndag 2 december kl 15–17.30.

Behörighet och urval

För att söka till kursen så behöver du ha

 • grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå
 • särskild behörighet i form av studier i musik om minst 60 hp eller motsvarande.

Vid urval till utbildningen fördelas platserna med två tredjedelar på grundval av betyg och en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet.

Om grundläggande behörighet

Relaterad kontakt