Dirigering av jazzensembler

Den här kursen riktar sig till dig som har goda förkunskaper i dirigering och vill utveckla dina färdigheter för dirigering av jazz och närbesläktade genrer.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå samt särskild behörighet: Minst 15 hp studier i dirigering eller motsvarande.

Vid urval fördelas platserna med två tredjedelar betyg och en tredjedel resultat från högskoleprovet som underlag.

Undervisningsform

Kursen ges på svenska och innehåller tre teorilektioner om 1,5 timme samt en praktisk examination med jazzensemble.

Teorilektionerna omfattar föreläsningar om jazzdirigering, analys av videoexempel och inspelningar samt formanalys. Mellan lektionerna ges arbetsuppgifter som skall redovisas vid nästa kurstillfälle. Avslutande kurstillfälle sker tillsammans med en jazztrio där improvisation, interaktion och så kallad Cue-teknik övas. Närvaro vid samtliga lektionstillfällen är ett krav för godkänt betyg på kursen.

Kurslitteratur: Örjan Fahlström (2021) Dirigering och ensembleledning
Danderyd: Notfabriken, ISBN: 9789188937360

Kurstillfällen VT 2024

13 januari–6 februari 2024. Kursen ges i fyra grupper.

Lördagar kl 13–14.30 (grupp 1) eller kl 15–16.30 (grupp 2)
Datum: 13 januari, 20 januari, 27 januari, examination 3 februari.

Tisdagar kl 13–14.30 (grupp 3) eller 15–16.30 (grupp 4)
Datum: 16 januari, 23 januari, 30 januari, examination 6 februari.

Ansvarig lärare: Örjan Fahlström

Relaterad kontakt