Folksångensemble

Kursen vänder sig till sångare som vill sjunga folksång i ensemble.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen ska urval ske. Platserna ska fördelas med en tredjedel på grundval av betyg, en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet, och en tredjedel på grundval av antal högskolepoäng i musik.

Kursens innehåll

Repertoaren varierar från traditionellt till nytt material och vi jobbar både med interpretation, sångstil, sångsätt och samsjungning utifrån folksångens speciella kvaliteter. Även röstuppvärmning och repetitionsteknik utgår från vad du behöver kunna för att sjunga i en folksångensemble.

Kursen behandlar sångsätt, t.ex. hur du kan ansätta tonen, sjunga på tonande konsonanter och sjunga med ett annat vokalklangsideal. Vi utgår från det modala tonspråket och provar improvisationsformer där folksångens ramar bildar grunden.

Undervisningsform

Kursen är upplagd som en serie av praktiska repetitioner, där vi med fokus på gehörsinlärning provar olika former för vokal flerstämmighet.

Kursen har ingen obligatorisk kurslitteratur men det förutsätts att du själv kan spela in repertoaren (via t.ex. mobil eller dator) vid kurstillfällena.

Vanligen går kursen på vardagkvällar under den angivna tidsperioden men även helgdagar kan förekomma. Kursen kan komma att avslutas med en gemensam konsert eller annan form av offentlig redovisning.

Schema höstterminen 2023

Torsdag kl.17:00-20:00

  • 7 september
  • 14 september
  • 21 september

Relaterad kontakt