Grundläggande orkesterdirigering

Kursen vänder sig till dig som är verksam som musiker eller musiklärare och vill lära dig grunderna i dirigering av ensembler och orkestrar. Du har själv spelat i olika ensembler och orkestrar men vill nu ta steget upp ”på pulten”.

Du får lära dig dirigeringsteknik och repetitionsmetodik och studerar också partitur, notation och transponering samt orkesterns instrument, deras funktion och uttrycksmöjligheter.

För att deltagarna ska få mycket dirigeringsträning med ensemble som möjligt, önskar vi att du tar med ditt eget instrument och att kursens deltagare spelar till varandras dirigering.

Lärare: Katarina Andréasson

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå, samt särskild behörighet: minst 60 hp från konstnärlig kandidatutbildning i musik eller musiklärarutbildning.

Om det finns fler behöriga sökande än antal platser på kursen sker urval på grundval av 2/3 betyg och 1/3 högskoleprov.

Läs mer om behörighet

Kurstider VT 2024

Via Zoom

Fem måndagar kl.18–20, under perioden 22 januari–3 juni.

På KMH

Lördag 3 februari kl.10–18
Lördag 6 april kl.10–18
Söndag 7 april kl.10–18

Kursens innehåll

Kursen innehåller följande:

  • Dirigeringsteknik, gestik och kroppsspråk.
  • Repetitionsmetodik.
  • Partituranalys och instudering.

Kursens undervisningstillfällen kommer att ske dels via digitala verktyget Zoom, dels på KMH Valhallavägen under tre helgdagar.

Relaterad kontakt