Folk Song Lab

Kursen vänder sig till dig som vill undersöka och utveckla kunskap om folksång och folksångens former och tonalitet genom kollektiv improvisation.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå, samt särskild behörighet: 60 hp i musik eller motsvarande.

Vid urval till utbildningen ska platserna fördelas med en tredjedel betyg, en tredjedel resultat från högskoleprovet och en tredjedel antal högskolepoäng i musik.

Läs mer om behörighet

Kursens innehåll

Kursen utgår från praktiska övningar i relation till det egna musicerandet inom sång. Du kommer få utveckla din förmåga till reflektion kring, och konceptualisering av, folksångens former och tonalitet.

Genom improvisation skapar och förverkligar du dina egna konstnärliga tankar och idéer. Kursen ger dig också fördjupad kunskap om folksångens former, genrer/typer från Norden.

Undervisningsform

  • Kollektiv improvisation utifrån folksångens kognitiva ramar.
  • Praktiska övningar i metoder för kollektiv improvisation.
  • Workshop, seminarier, föreläsningar om olika genrer inom folksången samt folksång och sångsätt från Norden.

Kurstillfällen vårterminen 2024

  • Lördag 17 februari 10.00–15.00 på KMH
  • Onsdag 21 februari 17.00–19.00 online på Zoom
  • Lördag 24 februari 10.00–15.00 på KMH
  • Tisdag 5 mars 17.00–19.00 online på Zoom

Relaterad kontakt