Ämnesdidaktik för undervisning på fortsättningsnivå

Är du intresserad av att undervisa? Institutionen för musik, pedagogik och samhälle erbjuder sina fristående kurser för dig som går eller har gått en kandidatutbildning i musik.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Anmälningsperiod:

  15 mars – 15 april 2024

 • Anmälningskod:

  KMH-FG22F

Kursens innehåll

Kurserna i ämnesdidaktik ges med inriktning mot undervisning på grundnivå, fortsättningsnivå och hög nivå och är en möjlighet för dig som är intresserad av att undervisa. Dessa tre kurser förbereder dig väl för undervisning i till exempel kulturskola.

Inom dessa kurser väljer du en av följande inriktningar som du är behörig till; sång/huvudinstrument, kör eller musikteori.

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap i ämnesdidaktik och metodik för att undervisa på fortsättningsnivå inom studentens fördjupningsområde. Centralt innehåll i kursen är olika metoder och didaktiska perspektiv för att undervisa på fortsättningsnivå, enskilt och i grupp beroende på fördjupningsområde. I kursen ges en allsidig kännedom om relevant undervisningsmaterial.

Kursen innehåller seminarier och övningsundervisning med handledning.

Kursen ges under förutsättningar att det blir tillräckligt många studenter inom varje inriktning som behövs för att säkerställa utbildningskvalitet.

Kursen samläses med ämneslärarutbildningens studenter.

Till höstterminen 2024 planeras följande inriktningar:

 • Sång
 • Tvärflöjt
 • Elgitarr
 • Piano
 • Trumset/slagverk
 • Elbas/kontrabas
 • Kör med inriktning mot barn- och ungdomskör
 • Musikteori

Examination

Kursen examineras genom

 • undervisningsprov inför betygsjury
 • muntliga, skriftliga, konstnärligt gestaltande redovisningar och inlämningsuppgifter under kursen gång
 • skriftlig reflekterande dokumentation av fullgjord övningsundervisning
 • aktivt deltagande i seminarier.

Schema

Undervisningen ges vid cirka 10 tillfällen på tisdageftermiddagar vid KMH i Stockholm. Trumset/slagverk schemaläggs på onsdagar. Tvärflöjt schemaläggs på fredagar.

När du blivit antagen till kursen kommer du att få information om dina kurstillfällen genom vår studieportal Canvas.

Behörighet och urval

För att söka till kursen så behöver du ha

 • grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå
 • särskild behörighet i form av minst 20 hp på huvudinstrument/inriktning från musikerprogram i högre musikutbildning.

Vid urval till utbildningen fördelas platserna med två tredjedelar på grundval av betyg och en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet.

Om grundläggande behörighet

Relaterad kontakt