Orgel – genrebredd 1

Är du intresserad av att gestalta musik från olika genrer för främst ett kyrkomusikaliskt sammanhang är detta kursen för dig.

Kursen vänder sig till dig som har högskolestudier i musik med kyrkomusikalisk inriktning och som önskar bredda dina kunskaper i hur musik från olika genrer kan göras rättvisa på orgel.

Kursen ges till en mindre grupp på omkring fem deltagare som samläser tillsammans med studenter inom kyrkomusik på KMH.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet: godkända 60 hp från svensk kyrkomusikerutbildning eller motsvarande.

Om det finns fler behöriga sökanden än antal platser på kursen sker urval på grundval av 2/3 betyg och 1/3 högskoleprov.

Läs mer om behörighet

Kursens innehåll

Kursen innehåller grupplektioner med fokus på orgelversioner i repertoar som nyare psalmer, visa, pop, gospel, filmmusik, jazz, rock och dataspelsmusik. I kursen får du även verktyg och förutsättningar för att utveckla instrumentteknik, repertoar- och stilkännedom inklusive stilistisk kontext och historik, konstnärligt uttryck och klanglig gestaltning.

Kurstillfällen VT 2024

Alla kurstillfällen på KMH, Valhallavägen

Måndagar kl 10–12 dessa datum:

  • 22 januari
  • 5 februari
  • 4 mars
  • 8 april
  • 22 april
  • 6 maj
  • Examination 13 maj.

Lärare

Lärare: David Löfgren och Daniel Larsson
Kursansvarig: Johannes Landgren

Relaterad kontakt