Produktion och komposition av popmusik

I kursen får du möjlighet att utveckla grundläggande kunskap i att komponera och producera musik i popgenren, och i att hantera relevant musikteknik för att åstadkomma ett färdigt resultat.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Musik- och medieproduktion

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Anmälningsperiod:

  15 mars – 15 april 2024

 • Anmälningskod:

  KMH-EG34F

Kursens innehåll

Kursen syftar till att du på en grundläggande nivå utvecklar förmågan att gestalta konstnärliga idéer och visioner samt förmågan att lyfta fram musikaliska uttryck i en musikproduktion.

Kursen består av seminarier och workshops om musikproduktion, komposition, metoder, verktyg och tekniker. Den innehåller också arbete med gestaltning av musikaliska idéer och konstnärligt uttryck med inriktning på produktion och komposition av musik i popgenren. Därtill kommer också arbete med övningsuppgifter och egna produktioner.

Examination

Kursen examineras genom

 • konstnärligt gestaltande prov
 • skriftliga inlämningsuppgifter.

Schema

All undervisning sker online.

Måndagar klockan 15.30–17.30 under perioden 16 september – 9 december 2024.

När du blivit antagen till kursen kommer du att få information om dina kurstillfällen genom vår studieportal Canvas.

Behörighet och urval

För att söka till kursen så behöver du ha

 • grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå
 • särskild behörighet i form av minst 30 hp i musik.

Vid urval till utbildningen fördelas platserna med en tredjedel på grundval av betyg, en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet och en tredjedel på grundval av antal högskolepoäng i musik.

Om grundläggande behörighet

Relaterad kontakt