Produktion och komposition av popmusik

I kursen får du möjlighet att utveckla grundläggande kunskap i att komponera och producera musik i popgenren, och i att hantera relevant musikteknik för att åstadkomma ett färdigt resultat.

Kursen syftar också till att du på en grundläggande nivå utvecklar förmågan att gestalta konstnärliga idéer och visioner samt förmågan att lyfta fram musikaliska uttryck i en musikproduktion.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskilt behörighet: minst 30 hp i musik.

Vid fler behöriga sökande än antal platser sker fördelning av platser med 1/3 på grundval av betyg, en 1/3 på grundval av resultat från högskoleprovet, och en 1/3 på grundval av antal högskolepoäng i musik.

Kurstider HT 2022

Mer information kommer senare.

Kursen ges på distans.

Kursens innehåll

Kursen består av seminarier och workshops om musikproduktion, komposition, metoder, verktyg och tekniker. Den innehåller också arbete med gestaltning av musikaliska idéer och konstnärligt uttryck med inriktning på produktion och komposition av musik i popgenren. Därtill kommer också arbete med övningsuppgifter och egna produktioner.

Relaterad kontakt