Grundläggande musiklära i teori och praktik

Kursen vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskap i och förståelse för musiklära och musikteori.

För att klara undervisningsnivån i kursen bör du ha goda sång- och spelfärdigheter samt kunna ackompanjera din sång i ett musikaliskt flöde, antingen på piano eller gitarr.

Kursens innehåll

Kursen ger dig en bred orientering i:

  • musik- och harmonilära,
  • studieteknik,
  • ensemble och PA-teknik,
  • körsång,
  • rytmik.

Kursen kombinerar musikteori med praktiska inslag. Du får lära dig att läsa noter samt ackordanalys och formschema i ensemble.

Undervisningsform

Studierna bedrivs genom undervisning individuellt och i grupp. Med hjälp av skriftlig och muntlig reflektion kring studierna analyseras den egna arbetsinsatsen.

Kursen examineras med:

  • skriftliga inlämningsuppgifter i musiklära och musikteori,
  • konstnärligt gestaltande prov i ensemble,
  • skriftlig redovisning i form av reflektion kring studieteknik, resultat samt planerad egen arbetsinsats för att kunna söka programstudier i musik.

Relaterad kontakt