Grundläggande musiklära i teori och praktik

Kursen vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskap i och förståelse för musiklära och musikteori.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval baseras på grundval av två tredjedelar betyg och en tredjedel resultat från högskoleprovet.

För att klara undervisningsnivån i kursen bör du ha goda sång- och spelfärdigheter samt kunna ackompanjera din sång i ett musikaliskt flöde, antingen på piano eller gitarr, men det är inte ett krav för behörighet.

Kursens innehåll

Kursen ger dig en bred orientering i:

  • musik- och harmonilära,
  • studieteknik,
  • ensemble och PA-teknik,
  • körsång,
  • rytmik.

Kursen kombinerar musikteori med praktiska inslag. Du får lära dig att läsa noter samt ackordanalys och formschema i ensemble.

Undervisningsform

Studierna bedrivs genom undervisning individuellt och i grupp. Med hjälp av skriftlig och muntlig reflektion kring studierna analyseras den egna arbetsinsatsen.

Kursen examineras med:

  • skriftliga inlämningsuppgifter i musiklära och musikteori,
  • konstnärligt gestaltande prov i ensemble,
  • skriftlig redovisning i form av reflektion kring studieteknik, resultat samt planerad egen arbetsinsats för att kunna söka programstudier i musik.

Kurstillfällen HT2023

Onsdag, torsdag och fredag kl. 9:00 - 17:00.

Relaterad kontakt