Grundläggande musiklära i teori och praktik

Kursen vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskap i och förståelse för musiklära och musikteori.

För att klara undervisningsnivån i kursen bör du ha goda sång- och spelfärdigheter samt kunna ackompanjera din sång i ett musikaliskt flöde, antingen på piano eller gitarr.

Kursens innehåll

Kursen ger dig en bred orientering i:

 • musik- och harmonilära,
 • studieteknik,
 • ensemble och PA-teknik,
 • körsång,
 • rytmik.

Kursen kombinerar musikteori med praktiska inslag. Du får lära dig att läsa noter samt ackordanalys och formschema i ensemble.

Undervisningsform

Studierna bedrivs genom undervisning individuellt och i grupp. Med hjälp av skriftlig och muntlig reflektion kring studierna analyseras den egna arbetsinsatsen.

Kursen examineras med:

 • skriftliga inlämningsuppgifter i musiklära och musikteori,
 • konstnärligt gestaltande prov i ensemble,
 • skriftlig redovisning i form av reflektion kring studieteknik, resultat samt planerad egen arbetsinsats för att kunna söka programstudier i musik.
 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  15

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  -

Relaterad kontakt