Grundläggande musiklära i teori och praktik

Kursen vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskap i och förståelse för musiklära och musikteori.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  15

 • Anmälningsperiod:

  15 mars – 15 april 2024

 • Anmälningskod:

  KMH-FG30F

Kursens innehåll

Kursen ger dig en bred orientering i

 • musik- och harmonilära
 • studieteknik
 • ensemble och PA-teknik
 • körsång
 • rytmik.

Kursen kombinerar musikteori med praktiska inslag. Du får lära dig att läsa noter samt ackordanalys och formschema i ensemble.

Studierna bedrivs genom undervisning individuellt och i grupp. Med hjälp av skriftlig och muntlig reflektion kring studierna analyseras den egna arbetsinsatsen.

Förkunskaper

För att klara undervisningsnivån i kursen bör du ha goda sång- och spelfärdigheter samt kunna ackompanjera din sång i ett musikaliskt flöde, antingen på piano eller gitarr, men det är inte ett krav för behörighet.

Examination

Kursen examineras genom

 • skriftliga inlämningsuppgifter i musiklära och musikteori
 • konstnärligt gestaltande prov i ensemble
 • skriftlig redovisning i form av reflektion kring studieteknik, resultat samt planerad egen arbetsinsats för att kunna söka programstudier i musik.

Schema

Undervisning ges på onsdagar och fredagar vid KMH i Stockholm.

När du blivit antagen till kursen kommer du att få information om dina kurstillfällen genom vår studieportal Canvas.

Behörighet och urval

För att söka till kursen så behöver du ha

 • grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Vid urval till utbildningen fördelas platserna med två tredjedelar på grundval av betyg och en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet.

Om grundläggande behörighet

Relaterad kontakt