Temperering A

I denna kurs kommer du som organist eller körledare att lära dig temperera, för att framföra tidig musik på ett roligare och mer intressant sätt. Du kommer få verktyg och inblick i historiska tempereringar och praktiska erfarenheter av att stämma kistorglar.

Under kursen provar vi olika tempereringar och dess inverkan på musiken, främst ur ett kyrkomusikaliskt sammanhang. Du kommer få prova på hur du använder historiska tempereringar på kören och förhåller dig till barockorkesters sätt att stämma.

Efter kursen kommer du kunna stämma en kistorgel men också ha kunskaper i vilka tekniska aspekter du behöver ta hänsyn till vid stämning.

Kursen vänder sig till dig som har högskolestudier i musik med kyrkomusikalisk inriktning och som önskar bredda dina kunskaper i tidig musik och att tillämpa detta på kör, barockorkester och orgel.

Du läser kursen tillsammans med studenter inom kyrkomusik på KMH.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet: minst 60 hp i musik.

Om det finns fler behöriga sökanden än antal platser på kursen sker urval på grundval av 1/3 betyg, 1/3 högskoleprov och 1/3 antal högskolepoäng i musik.

Kursens innehåll

Kursen innehåller grupplektioner där deltagarna först får en grundläggande genomgång av problemställningar kring stämning i allmänhet och historiska tempereringar i synnerhet. Vidare får deltagarna lära sig hur man stämmer en kistorgel och får själva prova detta i praktiska övningar.

Kursen kommer examineras genom praktiskt, skriftligt och muntligt prov.

Kurstillfällen HT2023

Kursen kommer att hållas på KMH och kyrkor i Stockholm.

Måndagar kl. 10:00 - 12:00
11 sep
18 sep
25 sep
9 okt
16 okt
23 okt
6 nov
13 nov

Relaterad kontakt