Lär ut notläsning

Vill du bli bättre på att undervisa i notläsning och notanvändning? Den här kursen vänder sig i första hand till dig som är lärare i musik-/kulturskola och
gymnasiets estetiska program. Den är också lämplig för musiklärare i musikklass inom grundskolan.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  7,5

 • Anmälningsperiod:

  15 mars – 15 april 2024

 • Anmälningskod:

  KMH-FG24F

Kursens innehåll

Syftet med kursen är att lärare ska utveckla kunskap och färdighet att undervisa i notläsning. Detta innefattar såväl teoretiska perspektiv som praktiska arbetssätt, samt inte minst kopplingen mellan dessa.

Utgångspunkt är aktuell forskning enligt Vetenskapsrådets kunskapsöversikt om Läs- och skrivundervisning (2015), beprövad erfarenhet om hur man lär sig läsa och skriva noter, notläsningens koppling till musicerande och skapande, samt aktiviteter som inkluderar både röst, kropp och instrument.

Under kursen lär du dig mer om

 • didaktik i relation till notläsningsundervisning
 • grunder inom notläsning relaterat till läs- och skrivutveckling.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga, muntliga och gestaltande redovisningar samt praktiskt undervisningsprov i grupp.

Schema

Kursen ges som en kombination av campusförlagda studier med tre helger fördelade över terminen, och distansstudier med digitala träffar däremellan.

Tabellen nedan visar kursens träffar på Campus Valhallavägen. Digitala träffar tillkommer. När du blivit antagen till kursen kommer du att få information om alla dina kurstillfällen genom vår studieportal Canvas.

 

Skriv tabellbeskrivning här
Datum

Tid

Plats

5–6 oktober

10.00–16.00

Campus Valhallavägen

9–10 november

10.00–16.00

Campus Valhallavägen

18–19 januari, inklusive examination

10.00–16.00

Campus Valhallavägen

Behörighet och urval

För att söka till kursen behöver du ha

 • grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå
 • särskild behörighet i form av studier i musik/musikpedagogik om minst 60 hp eller motsvarande.

Vid urval till utbildningen fördelas platserna med en tredjedel på grundval av betyg, en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet, och en tredjedel på grundval av antal högskolepoäng.

Om grundläggande behörighet

Relaterad kontakt