Rytmik och instrument 1

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om hur rytmik kan användas som metod inom instrumentalundervisning i barngrupper.

Kursen riktar sig till instrumentallärare och syftar till att ge grundläggande kunskaper om barns motoriska utveckling samt hur detta påverkar instrumentalspelet.

Behörighet

Antagen till programstudier vid KMH.

Alternativ: Genomgången grundutbildning vid musikhögskola samt dokumenterad erfarenhet av instrumentalundervisning i minst två år i musikskola, kulturskola eller motsvarande.

Arbetslivserfarenheten styrks med arbetsgivarintyg eller liknande. Intygen laddas upp till ditt konto på antagning.se.

Alla dokument måste finnas tillgängliga på ditt konto senast sista kompletteringsdag för antagningsomgången.

Urval sker genom att programstudenter vid KMH har företräde till kursen, därefter äger den som har längst dokumenterad yrkesverksamhet som musiklärare/instrumentalpedagog företräde.

Du som läser kursen som fristående kurs kan göra undervisningsprojektet inom din ordinarie tjänstgöring.

Kurstider ht 2019

20 - 21 september
18 - 19 oktober
22 - 23 november
17 - 18 januari

Ramtiderna är
fredagar 16:00 - 20:00
lördagar 10:00 - 16:00

Kursens innehåll

För att kunna planera och genomföra din egen undervisning med rytmikmetodiska inslag i barngrupper och motivera valet av övningar och repertoar innehåller kursen följande delar:

 • färdighetsträning i metrik
 • rytmik med redskap
 • solfège med solmisation
 • rörelseteknik med ergonomi
 • barns motoriska utveckling
 • rytmikmetodik/didaktik
 • undervisningsprojekt

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i grupp, men uppgifter och redovisningar kan genomföras både individuellt och i grupp. Kursen förutsätter ditt deltagande vid lektioner, seminarier samt undervisningsprojekt. Innehållet examineras genom:

 • fullgjorda uppgifter inom ramen för undervisningen,
 • videoinspelning och reflektion kring undervisningsprojekt,
 • skriftlig reflekterande text.
 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  -