Rytmik och instrument 1

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om hur rytmik kan användas som metod inom instrumentalundervisning i barngrupper.

Kursen riktar sig till instrumentallärare och syftar till att ge grundläggande kunskaper om barns motoriska utveckling samt hur detta påverkar instrumentalspelet.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå, samt särskild behörighet: Avklarade 60 hp i musik.

Urval: Om det finns fler behöriga sökanden än antal platser på kursen sker urval på grundval av 2/3 betyg och 1/3 högskoleprov.

Kurstider HT2023

Fyra helger.

Kursens innehåll

För att kunna planera och genomföra din egen undervisning med rytmikmetodiska inslag i barngrupper och motivera valet av övningar och repertoar innehåller kursen följande delar:

  • färdighetsträning i metrik
  • rytmik med redskap
  • solfège med solmisation
  • rörelseteknik med ergonomi
  • barns motoriska utveckling
  • rytmikmetodik/didaktik
  • undervisningsprojekt

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i grupp, men uppgifter och redovisningar kan genomföras både individuellt och i grupp. Kursen förutsätter ditt deltagande vid lektioner, seminarier samt undervisningsprojekt. Innehållet examineras genom:

  • fullgjorda uppgifter inom ramen för undervisningen,
  • videoinspelning och reflektion kring undervisningsprojekt,
  • skriftlig reflekterande text.

Relaterad kontakt