Rytmik och instrument 1

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om hur rytmik kan användas som metod inom instrumentalundervisning i barngrupper.

Kursen riktar sig till instrumentallärare och syftar till att ge grundläggande kunskaper om barns motoriska utveckling samt hur detta påverkar instrumentalspelet.

Behörighet

Antagen till programstudier vid KMH.

Alternativ: Grundläggande behörighet för

högskolestudier samt särskild behörighet: godkända 60 hp inom högre musikutbildning varav 30 hp instrumentstudier.

Alla dokument måste finnas tillgängliga på ditt konto senast sista kompletteringsdag för antagningsomgången.

Om det finns fler behöriga sökanden än antal platser på kursen sker urval på grundval av 2/3 betyg och 1/3 högskoleprov.

Du som läser kursen som fristående kurs kan göra undervisningsprojektet inom din ordinarie tjänstgöring.

Kurstider HT 2022

9 – 10 sep
30 sep – 1 okt
11 – 12 nov
13 – 14 jan 2023

Ramtider:
Fredagar 16.00–20.00
Lördagar 10.00–16.00

Kursens innehåll

För att kunna planera och genomföra din egen undervisning med rytmikmetodiska inslag i barngrupper och motivera valet av övningar och repertoar innehåller kursen följande delar:

  • färdighetsträning i metrik
  • rytmik med redskap
  • solfège med solmisation
  • rörelseteknik med ergonomi
  • barns motoriska utveckling
  • rytmikmetodik/didaktik
  • undervisningsprojekt

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i grupp, men uppgifter och redovisningar kan genomföras både individuellt och i grupp. Kursen förutsätter ditt deltagande vid lektioner, seminarier samt undervisningsprojekt. Innehållet examineras genom:

  • fullgjorda uppgifter inom ramen för undervisningen,
  • videoinspelning och reflektion kring undervisningsprojekt,
  • skriftlig reflekterande text.

Relaterad kontakt