Spel till dans, fördjupning

I kursen får du utveckla ditt spel tillsammans med dansare med fokus på sväng, tydlighet, frasering – att se, höra och göra i dans och musik.

Kursen vänder sig till musiker som har gått grundkursen Spel till dans eller kursen Huvudinstrument 2 vilka ingår i kandidatprogrammet i svensk folkmusik på KMH.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt godkänd kurs ”Spel till dans, kandidat” eller ”Huvudinstrument 2, kandidat, svensk folkmusik”.

Kursens innehåll

Kursen behandlar ingående låtspel/sång i samspel med dans. Kursen tar upp frågor som rör timing, tydlighet och variation i spel och dans. Fokus i kursen ligger på vars och ens solistiska spel i förhållande till dansen, att kunna se och uppfatta sväng i dans samt att kunna utveckla ett kommunicerande samspel med dansare. Innehållet kan betraktas som en praktisk förlängning av kurserna i folkmusikteori och dans inom huvudinstrumentkursen.

Kursen genomförs i samarbete med utbildningen inom folkdans vid Dans och Cirkushögskolan, så att delar av kursen sker i form av grupparbeten tillsammans med folkdansstudenter.

Undervisningsform

Undervisning och handledning sker som handlett och självständigt arbete i grupper samt i med individuell handledning i masterclassform där hela gruppen deltar. Kursen leds av instrumental- och danslärare i samverkan.

Kursen har ingen obligatorisk kurslitteratur men det förutsätts att du själv kan dokumentera spel och dans (via t.ex. mobil eller dator) vid kurstillfällena.

Flyttat kursdatum

På grund av coronavirus flyttas kursen som skulle gått VT 2020 till VT 2021. Nytt startdatum för den flyttade kursen är 19 april 2021.

Övriga kursdatum meddelas längre fram.

Relaterad kontakt