Spel till dans, fördjupning

I kursen får du utveckla ditt spel tillsammans med dansare med fokus på sväng, tydlighet, frasering – att se, höra och göra i dans och musik.

Kursen vänder sig till musiker som har gått grundkursen Spel till dans eller kursen Huvudinstrument 2 vilka ingår i kandidatprogrammet i svensk folkmusik på KMH.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå, samt särskild behörighet i form av godkänd kurs ”Spel till dans, kandidat” eller ”Huvudinstrument 2, kandidat, svensk folkmusik”.

Läs mer om behörighet

Kursens innehåll

Kursen behandlar ingående låtspel/sång i samspel med dans. Kursen tar upp frågor som rör timing, tydlighet och variation i spel och dans. Fokus i kursen ligger på vars och ens solistiska spel i förhållande till dansen, att kunna se och uppfatta sväng i dans samt att kunna utveckla ett kommunicerande samspel med dansare. Innehållet kan betraktas som en praktisk förlängning av kurserna i folkmusikteori och dans inom huvudinstrumentkursen.

Kursen genomförs i samarbete med utbildningen inom folkdans vid Dans och Cirkushögskolan, så att delar av kursen sker i form av grupparbeten tillsammans med folkdansstudenter.

Undervisningsform

Undervisning och handledning sker som handlett och självständigt arbete i grupper samt i med individuell handledning i masterclassform där hela gruppen deltar. Kursen leds av instrumental- och danslärare i samverkan.

Kursen har ingen obligatorisk kurslitteratur men det förutsätts att du själv kan dokumentera spel och dans (via till exempel mobil eller dator) vid kurstillfällena.

Kurstillfällen VT 24

  • måndag 29 april kl.13:30-16:00
  • torsdag 2 maj kl. 9:00-11:45
  • tisdag 7 maj kl. 13:30-16:15
  • måndag 13 maj kl. 13:30-16:15
  • fredag 24 maj kl. 9:00-11:45

Relaterad kontakt