Spel till dans, fördjupning

I kursen får du praktiskt prova på hur du kan skapa karaktäristiskt sväng i olika låttyper i relation till dansrörelse.

Kursen vänder sig till musiker som har gått grundkursen Spel till dans eller kursen Huvudinstrument 2 som båda ingår i kandidatprogrammet i svensk folkmusik på KMH.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt godkänd kurs ”Spel till dans, kandidat” eller ”Huvudinstrument 2, kandidat, svensk folkmusik”.

Kursens innehåll

Kursen behandlar ingående låtspel/sång i förhållande till dansrörelse. Innehållet kan betraktas som en praktisk applikation av kurserna i folkmusikteori och dans inom huvudinstrumentkursen. Fokus i kursen ligger på vars och ens solistiska spel i förhållande till dansen.

Kursen innehåller normalt följande undervisningsaktiviteter, men omfattningen och utformningen av respektive aktivitet anpassas till studentgruppens förkunskaper och kursens utveckling:

 • Praktisk metrik. Utförande av puls, pulsöverlagring, takt, taktperiod (skapa ”etta”), samt metriska markeringar och relationen till dansrörelse, bl.a. genom användning av sviktanalys.
 • Praktisk låttypsträning. Praktisk träning i hur man skapar karaktäristiskt sväng i olika låttyper i relation till dansrörelse.
 • Individuell handledning i spel till dans i grupp.

Undervisningsform

Undervisning och handledning sker individuellt, i masterclassform, där hela gruppen deltar. Kursen leds normalt av instrumental- och danslärare i samverkan.

Kursen har ingen obligatorisk kurslitteratur men det förutsätts att du själv kan spela in repertoaren (via t.ex. mobil eller dator) vid kurstillfällena.

Kursen avslutas med en gemensam konsert eller annan form av offentlig redovisning.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Folkmusik

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  -