Interiör campus

Musikpedagogik som vetenskap och verksamhet

Kombinera dina erfarenheter av musicerande med fördjupning i aktuell musikpedagogisk forskning.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, avancerad nivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  15

 • Anmälningsperiod:

 • Anmälningskod:

  -

Kursens grund är KMH:s forskning i musikpedagogik med profilen musikalisk kunskapsbildning. Musikalisk kunskapsbildning kännetecknas av lärande genom att musicera, lyssna och perifert erfara.

Kursen kombinerar praktisk musikpedagogisk verksamhet med undervisning. Undervisningen grundas på vetenskaplig kritisk reflektion, oftast skriftlig, över musikalisk kunskapsbildning.

Behörighet

Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.

Särskild behörighet

Din behörighet ska omfatta något av följande:

 • Lärarexamen eller motsvarande med minst 90 hp musik.
 • Kandidatexamen med minst 90 hp musikvetenskap.
 • Dokumenterad reell kompetens, till exempel verksam musiker med redovisad erfarenhet av undervisning.

Språk

Sökande med annat modersmål än något av nedanstående, ska ha de kunskaper i svenska som är nödvändiga för att tillgodogöra sig utbildningen:

 • Svenska
 • Danska
 • Färöiska
 • Isländska
 • Norska.

Urval

Urvalsgrunder är tidigare utbildning och kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen.

Kursens innehåll

Musikalisk kunskapsbildning i praktik och teori:

 • Kursdeltagarnas egna erfarenheter.
 • Tidigare dokumenterade erfarenheter.
 • Teori om musikalisk kunskapsbildning baserad på praktiska exempel.

Forskningsmetodik:

 • Övningsuppgifter för intervju-, enkät- och observationsstudier.
 • Vetenskaplig studie av praktiskt musikaliskt eller musikpedagogiskt arbete.
 • Teori om musikalisk kunskapsbildning baserad på praktiska exempel.

Akademiskt skrivande:

 • Vetenskapliga och populärvetenskapliga texter om musikalisk kunskapsbildning.
 • Vetenskaplig rapport om ett praktiskt musikaliskt eller musikpedagogiskt arbete, som genomförts inom ramen för kursen.
 • Textgranskning.

Relaterad kontakt