Musikteori, fortsättningskurs

Den här kursen vänder sig till dig som kan sjunga eller spela ett instrument och vill utveckla kunskaper och färdigheter i musikteori som hjälp för ditt musicerande.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Komposition, dirigering och musikteori

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Anmälningsperiod:

  15 mars – 15 april 2024

 • Anmälningskod:

  KMH-DG23F

Kursens innehåll

På den här kursen får du utveckla dina kunskaper i gehör, satslära och arrangering. Den är en bra förberedelse för musikhögskolornas antagningsprov i musikteori.

Kursen innehåller:

 • Gehör: sjunga och spela på gehör och efter noter samt notera klingande musik. Rytmer med bland annat överbindningar och enklare polyrytmik, melodier med tillfälligt höjda och sänkta toner samt ackordföljder med bland annat mellandominanter och dimackord.
 • Satslära: harmonisering och stämföring i fyrstämmig traditionell stil, harmonisk analys med bland annat mellandominanter, dimackord och tonartsbyten.
 • Arrangering: fyrstämmig homofon sats, basstämmor samt över- och understämmor.

Förkunskaper

För att klara undervisningsnivån i kursen behöver du kunna sjunga och spela musik efter noter samt ha kunskaper i grundläggande musiklära och harmonilära. Har du gått kursen Grundläggande musikteori har du dessa förkunskaper, men du kan naturligtvis ha fått motsvarande kunskaper på annat sätt. Det är dessutom mycket bra om du kan spela ackord på piano eller gitarr.

Examination

Kursen examineras genom

 • praktiskt prov genom gestaltning av rytmiska, melodiska och
  harmoniska förlopp samt inlämning av skriftlig noteringsuppgift
 • skriftligt prov i harmonisk analys och skriftlig redovisning av arrangeringsuppgifter.

Schema

All undervisning sker online, såväl seminarier som eget arbete med uppgifter på KMH:s digitala lärplattform Canvas.

Kursen hålls på dagtid.

När du blivit antagen till kursen kommer du att få information om dina kurstillfällen genom vår studieportal Canvas.

Behörighet och urval

För att söka till kursen behöver du ha

 • grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Vid urval till utbildningen fördelas platserna med två tredjedelar betyg och en tredjedel resultat från högskoleprovet.

Om grundläggande behörighet

Relaterad kontakt