Grundläggande gehör i teori och praktik

Kursen vänder sig till dig med grundläggande högskolebehörighet som är nyfiken på musikämnet och vill lära dig mer om gehör och praktiskt musicerande.

Kursen syftar till att ge kunskap om och träna färdighet i gehör. Du kan efter avslutad kurs komplettera dina studier med kursen Grundläggande musiklära i teori och praktik, 15 hp.

Det finns en öppenhet och en välkomnande attityd här på KMH, inte alls så strängt eller specialiserat som jag kanske trodde i förväg.
Joel Johansson, tidigare student

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Du förväntas ha grundläggande kunskap i musiklära/notläsning men detta är inte ett krav för behörighet att läsa kursen.

Kursens innehåll

I kursen får du grundläggande kunskaper och färdigheter i följande:

  • gehör och arrangering,
  • körsång,
  • rytmik,
  • ensembleledning,
  • ensemblespel,
  • musikalisk framställning.

Kurstillfällen VT 2023

Onsdagar, torsdagar och fredagar kl 9.00 - 17.00.

Undervisningsform

Studierna bedrivs genom undervisning individuellt och i grupp. Med hjälp av skriftlig och muntlig reflektion kring studierna analyseras den egna arbetsinsatsen.

Kursen examineras med:

  • skriftliga inlämningsuppgifter i gehör och arrangering,
  • konstnärligt gestaltande prov i ensemble,
  • skriftlig redovisning i form av reflektion kring grupparbete, resultat och egen musikalisk utveckling. 

Relaterad kontakt