Pianoimprovisation och gehörsspel över genregränserna

Kursen lär dig hantera ett piano i alla lägen utifrån olika improvisationstekniker.

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din improvisationsförmåga på piano. Du kan vara musiklärare, musikterapeut eller musiker. Det krävs ingen tidigare erfarenhet av improvisation, men däremot god kunskap i pianospel.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå, samt särskild behörighet: Avklarade 60 hp i musik.

Urval baseras på grundval av två tredjedelar betyg och en tredjedel resultat från högskoleprovet.

Läs mer om behörighet

Kursens innehåll

Kursen fokuserar på samspel, lyssnande och eget skapande i improvisation och komposition i olika genrer. Variation av musikalisk bakgrund och förkunskaper inom gruppen är en tillgång.

Kursen innehåller följande delar:

 • Modal improvisation och komposition.
 • Melodisk improvisation och variation.
 • Improvisation utifrån en harmoniföljd.
 • Improvisation och komposition utifrån kombinationer av intervall.
 • Gehörsinlärning.
 • Fri improvisation.
 • Spel på strängar och preparerat piano.

Undervisningsform

Kursen består av workshops och seminarier med fokus på samspel. Dessa förbereder dig på en musikalisk examinationsuppgift i grupp med ett praktiskt moment utifrån givna uppgifter och en individuell skriftlig inlämningsuppgift där du ska reflektera över ditt förhållningssätt till improvisation och gehörsspel och hur detta kan utvecklas.

Kurstillfällen VT 2024

 • 27 januari
 • 10 februari
 • 2 mars
 • 23 mars
 • 13 april Examination

Ramtid 10.30–15.30 (inkl lunch).

Med förbehåll för ändringar.

Relaterad kontakt