Pianoimprovisation och gehörsspel över genregränserna

Kursen lär dig hantera ett piano i alla lägen utifrån olika improvisationstekniker.

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din improvisationsförmåga på piano. Du kan vara musiklärare, musikterapeut eller musiker. Det krävs ingen tidigare erfarenhet av improvisation, men däremot grundläggande kunskap i pianospel.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet högskolestudier om minst 60hp inom ämnesområdet musik innefattande ämnesstudier i piano.

Kursen ges under förutsättning att tillräckligt antal sökande kan antas.

Kursens innehåll

Kursen fokuserar på samspel, lyssnande och eget skapande. Variation av förkunskaper och musikalisk bakgrund inom gruppen är en tillgång.

Kursen innehåller följande delar:

 • melodisk improvisation och variation av enkla melodier,
 • modal improvisation,
 • bluesimprovisation och enkel jazzimprovisation,
 • gehörsinlärning,
 • fri improvisation, samt
 • spel på strängar och preparerat piano. 

Undervisningsform

Kursen består av seminarier som förbereder dig på din individuella skriftliga inlämningsuppgift där du ska reflektera över ditt eget förhållningssätt till improvisation och gehörsspel och hur detta kan utvecklas.

Därtill kommer workshops där du får visa prov på ett antal praktiska modeller för pianoimprovisation och gehörsspel. Genom en musikalisk examinationsuppgift i grupp får du också visa färdighet och förmåga att översätta kursens musikaliska övningsmoment i praktisk handling.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Folkmusik

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Antagningsperiod:

 • Anmälningskod:

  -

Relaterad kontakt