Musik, hälsa och välbefinnande

Vi ser i samhället ett ökat intresse för frågor som rör musikens betydelse för människors upplevelse av välbefinnande och hälsa. Med en fristående kurs i musik, hälsa och välbefinnande erbjuder KMH möjlighet till kompetensutveckling inom detta område.

Denna kurs ersätter den tidigare kursen Musik och hälsa, 30hp.

Behörighet

Kursen vänder sig till studenter och verksamma inom olika musikrelaterade, vårdande och medicinska områden och med grundläggande behörighet för högskolestudier.

Kurstider HT 2022

Torsdagar, dagtid.

Kursens innehåll

Genom teori och praktiska övningar ska deltagarna i kursen utveckla förståelse för hur hälsa och välbefinnande kan främjas av musik. Kursen bygger på varierande arbetsformer, där den studerande har en aktiv roll, exempelvis i olika fallbeskrivningar i seminarier, strukturerade gruppsamtal och praktiska övningar.

Kursen innehåller följande:

  • musik, hälsa och välbefinnande utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv,
  • musik, hälsa och välbefinnande i teori och praktik,
  • förhållningssätt och bemötande utifrån individuella behov vid användning av musik i varierande sammanhang.

Relaterad kontakt