Musikproduktion – Pro Tools

I denna kurs får du kännedom om olika branschstandarder när det gäller konstnärliga verktyg inom musikproduktion, med särskilt fokus på Pro Tools. Du kommer också utveckla kunskap om och färdigheter i de möjligheter som programmet erbjuder för komposition, produktion, ljuddesign och mix.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Musik- och medieproduktion

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  -

Kursen syftar också till att du på en grundläggande nivå utvecklar förmågan att gestalta konstnärliga idéer och visioner samt förmågan att lyfta fram musikaliska uttryck i en musikproduktion.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskilt behörighet: minst 30 hp i musik.

Vid fler behöriga sökande än antal platser sker fördelning av platser med 1/3 på grundval av betyg, en 1/3 på grundval av resultat från högskoleprovet, och en 1/3 på grundval av antal högskolepoäng i musik.

Kursens innehåll

Kursen består av seminarier och workshops om musikproduktion, arbetsmetoder, gestaltning av musikaliska idéer och konstnärligt uttryck vid produktionsarbete i Pro Tools. Därtill kommer arbete med övningsuppgifter och egna produktioner.

Relaterad kontakt