Sommarkurs: European Master Classes and Orchestra 1, 2 och 3

I samarbete med Kammarmusikens Vänner utvecklas ditt konstnärliga uttryck i mötet med världsledande artister inom klassisk musik.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Klassisk musik

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  7,5

 • Anmälningsperiod:

  15 mars – 15 april 2024

 • Anmälningskod:

  KMH-CG123, KMH-CG161, KMH-CG163

Dessa kurstillfällen hålls på KMH:s campus i Stockholm sommaren 2024.

Kursernas innehåll

Detta är kurser för dig som har en påbörjad högskoleutbildning och som vill fördjupa dig i orkesterspel under sommaren.

Kurserna varvar master classes i olika former med föreläsningar och seminarier. Individuella lektionstillfällen och ensemblerepetitioner är centrala delar i kursen.

European Master Classes and Orchestra 1

Efter genomgången kurs förväntas du

 • lösa gestaltningsmässiga problem i samråd med kursledare
 • uppvisa konstnärligt uttryck och tolkningsförmåga i sitt musicerande
 • beskriva sina erfarenheter som musiker och sina övriga kompetenser i form av ett utförligt CV eller portfolio.

European Master Classes and Orchestra 2

Efter genomgången kurs förväntas du

 • självständigt lösa gestaltningsmässiga problem
 • uppvisa ett fördjupat konstnärligt uttryck.

European Master Classes and Orchestra 3

Efter genomgången kurs förväntas du

 • självständigt identifiera och lösa gestaltningsmässiga problem
 • uppvisa förståelse för orkestermusikens roll i samhället
 • uppvisa ett fördjupat konstnärligt uttryck och kunna motivera konstnärliga ställningstaganden.

Examination

Kurserna examineras genom konstnärligt gestaltande prov.

Schema

Undervisning ges vid KMH i Stockholm 19–24 augusti 2024.

Behörighet och urval

För att söka till kurserna så behöver du ha

 • grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå
 • särskild behörighet i form av att du är antagen till högre musikutbildning i Europa eller motsvarande samt genomförda högskolestudier i musik om minst 30 hp.

Urvalsgrundande färdighetsprov kommer att tillämpas. Fördelning av platser sker på instrument för att uppnå symfoniorkesterbesättning.

Om grundläggande behörighet