Låtspel på eget instrument

Kursen erbjuder dig en introduktion till låtspel inom främst svensk folkmusik utifrån gehörsmetoder, folkmusikteori, instrumentalteknik samt stilistisk och musikalisk gestaltning.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Om det finns fler behöriga sökande än antal platser på kursen sker urval på grundval av 2/3 betyg och 1/3 högskoleprov.

Kursens innehåll

Kursen innehåller repertoarstudier med inriktning på olika låttyper, som t.ex. olika polsketyper, praktisk och teoretisk stilkännedom med koncentration på någon eller några olika stilar inom svensk folkmusiktradition, folkmusikalisk instrumentalteknik, spel till dans, variation och improvisation. Improviserat stämspel/komp kan också ingå som en undervisningsaktivitet i kursen.

Undervisning sker främst på gehör, men spel efter noter samt notering och tolkning av noterad folkmusik kan också komma att ingå.

Kursens upplägg

Kursen innehåller både Zoom-seminarier och hybrid-seminarier där deltagarna väljer mellan att träffas IRL på KMH eller ansluta via zoom. Självstudier sker via lärplattformen Moodle, och deltagare får enskild skriftlig feedback på inlämnad uppgift.

Kursen examineras med en slutuppgift som spelas in och laddas upp på Moodle.

Lärare

Sven Ahlbäck, Mikael Marin och Emma Reid.

Relaterad kontakt