Låtspel på eget instrument

Kursen erbjuder dig en introduktion till låtspel inom främst svensk folkmusik utifrån gehörsmetoder, folkmusikteori, instrumentalteknik samt stilistisk och musikalisk gestaltning.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Om det finns fler behöriga sökande än antal platser på kursen sker urval på grundval av 2/3 betyg och 1/3 högskoleprov.

Kursens innehåll

Kursen innehåller repertoarstudier med inriktning på olika låttyper, som till exempel olika polsketyper, praktisk och teoretisk stilkännedom med koncentration på någon eller några olika stilar inom svensk folkmusiktradition, folkmusikalisk instrumentalteknik, spel till dans, variation och improvisation. Fokus ligger på melodispel, oavsett instrument. Improviserat stämspel/komp kan också ingå som en undervisningsaktivitet i kursen.

Undervisning sker främst på gehör, men spel efter noter samt notering och tolkning av noterad folkmusik kan också komma att ingå.

Kursens upplägg

Kursen innehåller både Zoom-seminarier och hybrid-seminarier där deltagarna väljer mellan att träffas IRL på KMH eller ansluta via zoom.

Självstudier sker via lärplattform, och deltagare får möjlighet till enskild feedback under sista kurstillfället.

Kursen examineras genom en konstnärligt gestaltande redovisning, samt en skriftlig reflektionsuppgift.

Schema HT23

Fre 6 okt kl 15:00-18:00 på KMH (möjlighet till zoom)
Tis 10 okt kl 18:00-19:30 (zoom)
Tis 17 okt kl 18:00-19:30 (zoom)
Tis 7 nov kl 18:00-19:30 (zoom)

Examinationstillfälle:
Fre 24 nov kl 15:00-18:00 på KMH (möjlighet till zoom).

Lärare

Sven Ahlbäck, Mikael Marin och Emma Reid.

Relaterad kontakt