Låtspel på eget instrument

Kursen erbjuder dig en introduktion till låtspel inom främst svensk folkmusik utifrån gehörsmetoder, folkmusikteori, instrumentalteknik samt stilistisk och musikalisk gestaltning.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Folkmusik

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Anmälningsperiod:

  15 mars – 15 april 2024

 • Anmälningskod:

  KMH-AG30F

Kursens innehåll

Kursen innehåller repertoarstudier med inriktning på olika låttyper, som till exempel olika polsketyper, praktisk och teoretisk stilkännedom med koncentration på någon eller några olika stilar inom svensk folkmusiktradition, folkmusikalisk instrumentalteknik, spel till dans, variation och improvisation. Fokus ligger på melodispel, oavsett instrument. Improviserat stämspel/komp kan också ingå som en undervisningsaktivitet i kursen.

Undervisning sker främst på gehör, men spel efter noter samt notering och tolkning av noterad folkmusik kan också komma att ingå.

Examination

Kursen examineras genom

 • en konstnärligt gestaltande redovisning
 • skriftlig reflektionsuppgift.

Schema

Kursen innehåller både Zoom-seminarier och hybrid-seminarier där deltagarna väljer mellan att träffas på KMH eller ansluta via Zoom.

Självstudier sker via lärplattform, och deltagare får möjlighet till enskild feedback under sista kurstillfället.

Skriv tabellbeskrivning här
Datum

Tid

Plats

Fredag 11 oktober

15.00–18.00

KMH med möjlighet till medverkan på Zoom

Tisdag 15 oktober

18.00–19.30

Zoom

Tisdag 22 oktober

18.00–19.30

Zoom

Tisdag 12 november

18.00–19.30

Zoom

Fredag 22 november

15.00–18.00

Examination. KMH med möjlighet till medverkan på Zoom

Behörighet och urval

För att söka till kursen så behöver du ha

 • grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Vid urval till utbildningen fördelas platserna med två tredjedelar på grundval av betyg och en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet.

Om grundläggande behörighet

Relaterad kontakt