Låtspel på eget instrument

Kursen erbjuder dig en introduktion till låtspel inom främst svensk folkmusik utifrån gehörsmetoder, folkmusikteori, instrumentalteknik samt stilistisk och musikalisk gestaltning.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Om det finns fler behöriga sökande än antal platser på kursen sker urval på grundval av 2/3 betyg och 1/3 högskoleprov.

Kursens innehåll

Kursen innehåller repertoarstudier med inriktning på olika låttyper, som t.ex. olika polsketyper, praktisk och teoretisk stilkännedom med koncentration på någon eller några olika stilar inom svensk folkmusiktradition, folkmusikalisk instrumentalteknik, spel till dans, variation och improvisation. Improviserat stämspel/komp kan också ingå som en undervisningsaktivitet i kursen.

Undervisning sker främst på gehör, men spel efter noter samt notering och tolkning av noterad folkmusik kan också komma att ingå.

Kursens upplägg

Kursen innehåller Zoom-seminarier, självstudier via lärplattformen Moodle samt enskild handledning som bokas individuellt, dagtid.

Kursen examineras med en slutuppgift.

Lärare

Sven Ahlbäck, Mikael Marin och Ellika Frisell.

Relaterad kontakt