Liten bebis håller i en vuxen i fingret

Musik och medicin

Kursen ger dig en introduktion till sambanden mellan musik och medicin ur konstnärligt, medicinskt och omvårdande perspektiv. Du får också en överblick över evidensbasen inom området musik, medicin och hälsa.

Kursen riktar sig till dig som är student eller verksam inom musikrelaterade områden, hälso- och sjukvård inom kommun eller landsting, företagshälsovård samt till dig verksam inom socialtjänst.

Inga musikaliska förkunskaper krävs.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen ska urval ske. Platserna ska fördelas med en tredjedel på grundval av betyg, en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet, och en tredjedel på grundval av antal högskolepoäng.

Läs mer om behörighet

Kursens innehåll

Genom teori och musikaliska aktiviteter utvecklar du förståelse för hur hälsa och välbefinnande kan främjas av och med musik som konstnärligt uttryck i en trygg och stödjande vårdmiljö.

Kursen bygger på varierade arbetsformer, där den studerande har en aktiv roll i seminarier innehållandes diskussioner och olika musikaliska och gestaltande uttrycksformer och aktiviteter såsom musiklyssning, improvisation och musikskapande.

Kursen innehåller:

  • Musik och medicin ur ett evolutionärt, historiskt samt samtida vård- och hälsoperspektiv.
  • Musik och medicin i en svensk och internationell vård- och hälsopraxis.
  • Problematisering av olika förhållningssätt, organisatoriska och strukturella faktorer i arbetet med musik inom det medicinska och vårdande området.
  • Förebyggande och behandlande insatser av musikaliskt slag som musiklyssning, improvisation och musikskapande. Begreppen personcentrerad vård, vårdkvalitet, evidens samt hållbar utveckling beaktas.

Kurstillfällen vårterminen 2024

Torsdagar klockan 9.00–17.00 under perioden 15 januari–2 juni.

Relaterad kontakt