Ämnesdidaktik för undervisning på grundnivå

Är du intresserad av att undervisa? Institutionen för musik, pedagogik och samhälle erbjuder sina fristående kurser för dig som går eller har gått en kandidatutbildning i musik.

Kurserna i ämnesdidaktik ges med inriktning mot undervisning på grundnivå, fortsättningsnivå och hög nivå och är en möjlighet för dig som är intresserad av att undervisa. Dessa tre kurser förbereder dig väl för undervisning i till exempel kulturskola.

Inom dessa kurser väljer du en av följande inriktningar som du är behörig till; sång/huvudinstrument, kör, musikteori eller musik- och medieproduktion.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå, samt särskild behörighet: minst 20 hp på huvudinstrument/inriktning från musikerprogram i högre musikutbildning.

Vid urval till utbildningen ska platserna fördelas med två tredjedelar betyg och en tredjedel resultat från högskoleprovet.

Läs mer om behörighet

Kursens innehåll

Kursen ger beredskap att undervisa på nybörjarnivå, enskilt och i grupp. Utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv ger kursen kunskap om olika undervisningsmetoder för elevers lärande. I kursen ges en allsidig kännedom om relevant undervisningsmaterial inom fördjupningsområde.

Kursen innehåller seminarier och övningsundervisning med handledning.

Kursen ges under förutsättningar att det blir tillräckligt många studenter inom varje inriktning som behövs för att säkerställa utbildningskvalitet.

Kursen samläses med ämneslärarutbildningens studenter.

Till vårterminen 2024 planeras följande inriktningar:

 • Sång
 • Gitarr
 • Trumset/slagverk
 • Piano
 • Bas
 • Tvärflöjt
 • Violin
 • Kör
 • Musikteori

Fler instrument och inriktningar kan tillkomma beroende på antal sökande till kurserna.

Kurstillfällen vårterminen 2024

Undervisningen sker vid 8 – 10 tillfällen under vårterminen. I allmänhet gäller följande tider för de olika inriktningarna:

 • Sång: tisdagar efter 13.30.
 • Trumset/slagverk: onsdagar 16.00–17.30. Handledning vissa torsdagar efter 15.00.
 • Piano: tisdagar efter 13.30.
 • Tvärflöjt: fredagar efter 9.30.
 • Violin: tisdagar 10.45 – 12.00
 • Kör: tisdagar efter 15.00.
 • Musikteori: tisdagar 13.30 – 15.00.

Relaterad kontakt