Svensk folksång

Den här kursen erbjuder dig en introduktion till folksång inom främst svensk folkmusik utifrån gehörsmetoder, folkmusikteori, röstteknik samt stilistisk och musikalisk gestaltning.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Folkmusik

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Anmälningsperiod:

  15 mars – 15 april 2024

 • Anmälningskod:

  KMH-AG29F

Kursens innehåll

Kursen innefattar studier i svensk folksång med inriktning på ett eller flera moment inom folksång. Kursen behandlar repertoar som till exempel lyriska visor, ballader, folkliga koraler, vallvisor och trallning utifrån olika infallsvinklar såsom traditionell folksångstil, improvisation, variation och egen röstutveckling. Undervisningen sker främst på gehör. Sång efter noter, notering samt tolkning av noterad och inspelad folkmusik kan också komma att ingå.

Examination

Kursen examineras genom

 • en konstnärligt gestaltande redovisning
 • skriftlig reflektionsuppgift.

Schema

Kursen ges på distans. Under hösten kommer du att delta i digitala seminarier vid sex tillfällen. Utöver dessa digitala träffar tillkommer även ett tillfälle för individuell undervisning. Denna tid bestämmer du i samråd med lärare.

Datum

Tid

30 september

19.00–20.30

7 oktober

19.00–20.30

14 oktober

19.00–20.30

5 november

19.00–20.30

12 november

19.00–20.30

19 november

19.00–20.30

V. 48

Handledning vid flera olika tillfällen under veckan

13 december

Inlämning av examinationsuppgift

Behörighet och urval

För att söka till kursen så behöver du ha

 • grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Vid urval till utbildningen fördelas platserna med två tredjedelar på grundval av betyg och en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet.

Om grundläggande behörighet

Relaterad kontakt