Svensk folksång

Kursen erbjuder dig en introduktion till folksång inom främst svensk folkmusik utifrån gehörsmetoder, folkmusikteori, röstteknik samt stilistisk och musikalisk gestaltning.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Om det finns fler behöriga sökande än antal platser på kursen sker urval på grundval av 2/3 betyg och 1/3 högskoleprov.

Kursens innehåll

Kursen innefattar studier i svensk folksång med inriktning på ett eller flera moment inom folksång. Kursen behandlar repertoar som t.ex. lyriska visor, ballader, folkliga koraler, vallvisor och trallning utifrån olika infallsvinklar såsom traditionell folksångstil, improvisation, variation och egen röstutveckling. Undervisningen sker främst på gehör. Sång efter noter, notering samt tolkning av noterad och inspelad folkmusik kan också komma att ingå.

Kursen upplägg

Kursen innehåller zoom-seminarier, självstudier och handledning via lärplattformen moodle. Kursen ges på distans.

Kursen examineras med en slutuppgift.

Kurstillfällen ht 2023

Under hösten kommer du att delta i digitala seminarier vid sex tillfällen. Utöver dessa digitala träffar tillkommer även ett tillfälle för individuell undervisning. Denna tid bestämmer du i samråd med lärare.

Datum

Tid

2023-09-19

18:00-19:30

2023-10-03

18:00-19:30

2023-10-17

18:00-19:30

2023-10-24

18:00-19:30

2023-11-14

18:00-19:30

2023-11-21

18:00-19:30

Relaterad kontakt