Arrangering inom folkmusik

Utveckla dina kunskaper inom arrangering inom folkmusik, med särskilt fokus på området ackompanjemang och ackordsspel.

Du kommer att få nya förutsättningar att ta dig an ackordspelarens roll i folkmusiksammanhang, liksom att använda dina nyvunna kunskaper i det egna musikskapandet.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet: godkända 60 hp från högre folkmusikutbildning.

Kursens innehåll

Kursen omfattar praktiska övningar i relation till det egna musicerandet inom spel, sång och dans. Kursen består av eget arbete samt grupplektioner och seminarier kring modal harmonik, ackordspel och metrik samt musikalisk översättning.

Relaterad kontakt