Arrangering inom folkmusik

Utveckla dina kunskaper inom arrangering inom folkmusik, med särskilt fokus på området ackompanjemang och ackordsspel.

Kursen vänder sig till dig som som är van vid att spela melodi i folkmusiksammanhang, men känner dig ovan att spela och kommunicera kring ackord och ackompanjemang. Du kommer att få nya förutsättningar att ta dig an ackordspelarens roll i folkmusiksammanhang, liksom att använda dina nyvunna kunskaper i det egna musikskapandet.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet: godkända 60 hp från högre folkmusikutbildning.

Kursens innehåll

Kursen omfattar teoretisk och praktiska övningar i relation till det egna musicerandet inom spel, sång och dans. Kursen består av eget arbete samt grupplektioner och seminarier kring modal harmonik, ackordspel och metrik samt musikalisk översättning.

Lärare: Leif Ottosson

Träffar VT22

Tid: 18.30-20.00

Sal: 4416

v 12: tisdag 22 mars

v 13: tisdag 29 mars

v 15: tisdag 12 april

v 17: tisdag 26 april

v 19: tisdag 10 maj

v 20: tisdag 17 maj

Relaterad kontakt